Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


40-årskrise?

Professor Frode Thuen intervjuet av Gudrun Vinsrygg

Det vi kaller 40-årskrisen er kanskje et oppgjør med ungdommens urealistiske forventninger og vågemot – med troen på at man kunne klare alt, oppnå alt og at man var udødelig. Rundt 40 innser man kanskje at man ikke er kommet så langt som ønsket, at man ikke er i stand til å realisere alle sine planer – og at man slett ikke er udødelig. Og greier man ikke å ta den erkjennelsen med fatning, kan det bli krise av det.

- Det er 40-årskrisen, fastslo mitt barnebarn Sofie (15) da hennes far hadde kjøpt nye, sorte skinnbukser og hennes onkel skilte seg. – Jeg har lest om det, det er slikt som skjer med menn i den alderen!

Frode Thuen, psykolog og professor ved Høgskolen i Bergen, tenker også først og fremst på menn når han får spørsmål om 40-årskrisen, selv om han ikke er like skråsikker på utslagene som unge Sofie.

- Det finnes lite forskning på dette, men begrepet er vanlig, og det avspeiler den virkeligheten og det vendepunktet mange opplever i denne alderen, sier han, og antyder at begrepet kanskje kommer av måten menn reagerer på. - Når man er sånn omtrent midt i livet, begynner en del å stille spørsmålstegn ved det meste; karriere, familieliv - og ønskene og drømmene de en gang hadde. De føler kanskje at de ikke er kommet så langt som de hadde forestilt seg at de skulle nå – og innser at de kan hende aldri kommer dit heller. 

Livet er i endring

Livet er en engangsreise i et landskap som stadig forandres, og det handler også om naturlige endringer som vi må tilpasse oss. Kunsten blir – som i alle naturlige overganger - å oppdage og nyte fordelene med denne livsfasen, samtidig som vi også innser begrensningene og tilpasser oss dem.

- Hvilke andre endringer tenker du på?

- For eksempel å begynne på skolen, pubertet, barnefødsler, giftemål, skilsmisse, sykdommer og ulykker (egne eller andres), flytting, å gå ut av arbeidslivet og alderdom. Av disse tror jeg nok det er alderdommen med alle sine tap som er mest krevende. 40-årene er for mange en svært god periode når de ser tilbake på livet sitt.

Ikke alle takler livets endringer og overganger like bra, men for de fleste dreier 40-årene seg vel mer om en periode med ulike psykiske reaksjoner enn om en krise, Som alltid handler det om å si farvel til det man må ta avskjed med, og velkommen til det nye som ligger foran en.

Den ensomme mannen

- Hvorfor tenker du først og fremst på menn når det gjelder 40-årskrise?

- Jeg tror at menn tradisjonelt sett er mer ærgjerrige og ambisiøse enn kvinner, noe som i denne alderen kan gjøre seg gjeldende i forhold til karriereplaner som ikke er blitt slik som de hadde håpet.  Samtidig er kroppen også i endring. En del menn begynner å miste håret, ett av de viktigste tegnene på ungdom og virilitet. Etter hver begynner skuldrene å smalne, og livlinjen øker. Noen menn opplever også tilfeller av ereksjonssvikt og blir redde for at de blir impotente. Årsakene til alt dette er sannsynligvis at det begynner å minke både på det mannlige kjønnshormonet testosteron, og på veksthormoner. Ofte er litt av glansen gått av ekteskapet. Man berører ikke lenger hverandre så ofte som tidligere, noe som betyr mindre bekreftelse på kjærlighet og opplevelsen av å være tiltrekkende. Har man barn er de nå kanskje blitt tenåringer og ikke alltid like nådige i sin foreldrekritikk. Med det begynnende kroppslige forfallet, kommer også tankene på døden. Ens egne foreldre begynner å bli gamle og faller etter hvert fra, og de fleste opplever etter hvert sykdom hos andre – eller hos seg selv, eller dødsfall blant venner. Utroskap hos partneren eller at barna flytter hjemmefra er andre situasjoner som kan utløse en krise.

Rolleforvirring

- De fleste menn opplever en viss grad av usikkerhet i denne perioden, sier professor Frode Thuen. – Og de fleste er ensomme med disse tankene, norske menn har ikke så lett for å snakke med hverandre om slike ting – og særlig ikke når de ikke selv vet hva det egentlig dreier seg om. I tillegg kommer forvirringen når det gjelder mannens rolle i hjemmet og samfunnet. Kvinnefrigjøringen de siste ti-årene har skapt mye usikkerhet blant menn som kan gjøre dem mer sårbare i denne livsfasen. Tidligere når mannen var den eneste og selvfølgelige familieforsørger, var det lettere for å få et grunnfestet mannlig selvbilde og å beholde sin maskuline stolthet gjennom livet. I dag er denne rollen i endring, og utviklingen har gått litt for fort for mange menn, de vet ikke lenger hva som forventes av dem. Rollespillet mellom menn og kvinner er endret, og mange menn blir usikre. Kvinnene er flinkere på skolen og tar jobbene fra dem. Ofte tjener de også mer, og de er blitt mer seksuelt pågående.

- Tror du det er lettere å være mann i land med ”pubkultur”?

- Ja, på mange måter. Der kan menn komme sammen i sitt eget miljø, skryte av sine bragder uhindret av kvinners innblanding og motforestillinger, og også støtte hverandre med tanke på problemene de møter i 40-årsalderen.

Lettere for kvinner

- Kvinner kommer også til et punkt i livet da de gjør opp status og ser at livet kanskje ikke ble akkurat slik som de hadde tenkt?

- Ja, men forskjellen er at kvinner tradisjonelt har hatt større åpenhet og bedre kontakt med sine egne følelser. De nye tankene og erkjennelsene i 40-årsalderen vokser langsomt frem, og de har venninner de kan snakke med om reaksjonene sine.

For menn som tradisjonelt ikke er vant til å forholde seg til sine egne følelser og andre mellommenneskelig ting, kan de nye tankene og erkjennelsene komme mer bardus – og bli mer overveldende. Plutselig har de for eksempel funnet en ny dame, alt kommer så brått med menn.
 
- Hvilke problemer møter kvinner i 40-årene?

- For kvinner tror jeg det handler mye om å holde seg unge og tiltrekkende. I vår kultur er det et stort kompliment å si til en 40-årig kvinne at hun ser ut som en 30-åring. Karrierepresset er kanskje mindre for kvinner, her er forventningene kanskje mer knyttet opp mot ekteskapet, og tankene om at familielivet ikke er blitt som de hadde håpet.

- Har denne krisen noe med fruktbarhet å gjøre?

- Kvinner er gjerne på topp seksuelt i 40-årene. Men kvinnelig fruktbarhet synker drastisk fra denne alderen. Ønsker man barn og ikke har fått det, går den biologske klokken nå mot tolv. For menn er det på en måte omvendt, seksualiteten er på vei ned – selv om han teoretisk kan bli far hele livet.

Den negative varianten

- Hva er vanlige reaksjoner hos menn i 40-årene?

- De fleste går igjennom en nyorienteringsfase og finner seg til rette etter den. Men enkelte gjennomgår en alvorlig krise med panikk, forvirring og angst. Andre reagerer med depresjon, utbrenthet, generell tristhet eller apati.  Bare de likeglade Andy Capp-typene som verken har meninger, mål eller ambisjoner i livet, glir rett gjennom alle forandringer uten å reagere noe særlig. 

- En del menn i denne alderen begynner å se på yngre kvinner…

- Ja, noen føler at de ”mister grepet”, og en del innleder nye forhold hvor de føler de får bekreftet sin maskulinitet.

- Topper 40-åringer utroskapsstatistikken?

- Det finnes ingen undersøkelser som viser aldersfordeling når det gjelder utroskap, men det er ingen tvil om at en del menn er utro i denne alderen.
Det er ikke lett å innse sin egen og ektefellens forgjengelighet, og det å få en bekreftelse på sin ungdom med en ny og yngre partner, kan være en måte å forsøke å utsette aldringen og det uavvendelige forfallet på.
Det handler om å gripe til noe man har kontroll over og forandre det man kan forandre. Derfor kan samlivsbrudd være en måte en 40-årskrise kan komme til uttrykk på, sier Frode Thuen og gir Sofie rett.

- Hva med kvinnene? De finner seg sjelden yngre menn i denne alderen?

- Nei, det er riktig. For mens unge kvinner får eldre menn til å føle seg yngre, sier kvinner at yngre menn får dem til å føle seg eldre. 

Den positive varianten

- Sofie mente at farens skinnbuksekjøp var et utslag av 40-årskrisen. Har hun et poeng der?

- Ja, jeg tror det, og dette er det jeg vil kalle den positive varianten av mannens reaksjoner. Noen legger om stilen og kjøper nye og ungdommelige klær. Andre anlegger skjegg som kompensasjon for håret som er i ferd med å tynnes eller forsvinne – eller for å skjule en voksende dobbelthake. Noen begynner å trimme og legge stor vekt på utseende og helse. Atter andre skaffer seg ting; for eksempel en ny, sporty bil, båt, ny og større bolig – eller de flytter, bytter jobb eller tar ut på lange reiser. Mye av dette kan være positivt fordi det er uttrykk for et behov for å legge om kursen for å få mer ut av den delen av livet som gjenstår.

Selvtillit og tilfredshet beskytter

- Er noen mer kriseutsatt enn andre?

- Jeg tror både kvinner og menn med dårlig selvbilde og en skral feminin eller maskulin identitet, vil reagere sterkere på at kroppen forandrer seg og begynner å forfalle. Det er vel også slik at den som har sitt selvbilde forankret i en veltrent, velpleid og perfekt kropp, kan få større problemer når forfallet begynner å melde seg, enn den som har flere knagger enn utseendet å henge selvbildet sitt på, sier Frode Tuen som mener at gode voksne forbilder, og fravær av mobbing er noen av de viktigste faktorene for utvikling av et trygt selvbilde – både for kvinner og for menn.  

- Er det noe som virker beskyttende?

- Ja, den som har god selvfølelse, og er tilfreds med seg selv og livet sitt, vil nok oppleve mindre problem enn de som på ulike områder er utilfredse – med seg selv, eller livet og livssituasjonen.

Gode råd

- Hva er dine beste råd for å motvirke 40-årskrisen?

- Det er noe som heter at man skal stikke fingeren i jorden og lukte hvor man er. Det innebærer at man bør være realistisk og kritisk til innfall, ønsker og egne beslutninger i denne tiden. Lurer du for eksempel på om ekteskapet ditt er noe å satse på, så vær din egen ”Djevelens advokat” og still deg selv de kritiske spørsmålene: Er tvilen et utslag av den livsfasen jeg befinner meg i – eller er ekteskapet mitt virkelig dårlig?

 Iblant kan det også være lurt å lene seg litt tilbake og se på hva du har oppnådd på dette stadiet i livet ditt. Reflekter over hva du har opplevd, hvor mye erfaring du har skaffet deg i de siste tyve årene – og hvilke nye muligheter dette gir deg. 

- For noen kan det vel også være fornuftig å bryte opp og begynne på noe nytt?

- Ja, når du begynner å kjenne på signaler om at ting er kjedelige, er det noe du ikke skal avfeie. Kanskje bør du bruke dem til å forandre ting du har kontroll over – og som er mindre drastisk og mer realiserbart og innenfor rekkevidde enn de helt store forandringene.

Frode Thuen råder særlig menn til å snakke med andre menn om sin usikkerhet og om forandringene og reaksjonen de opplever i denne tiden. Det er sunt å reagere, for det gir mulighet til å få ut frustrasjonene og å få hjelp fra andre.

- Kan partneren hjelpe?

- Absolutt! Både for kvinner og menn kan partneren være den beste støtten. Men begge trenger informasjon om de problemer og reaksjoner som kan oppstå hos det annet kjønn i denne perioden, slik at de vet at usikkerhet og endret oppførsel er vanlig. Forståelse, bekreftelse og støtte er det beste de kan gi hverandre, latterliggjøring og kritikk er det verste.

Hold deg i form

- Det kan være smart å forberede seg på ”40-årskrisen” ved å lese om den og snakke med andre på forhånd, mener Frode Thuen. – Forandringene man begynner å merke, vil da kanskje virke mindre truende.

- Hva kan jeg selv gjøre for å gli lettere gjennom?

- En sunn livsstil med et fullverdig kosthold og tilstrekkelig mosjon kan hjelpe. Undersøkelser har vist at regelmessig mosjon gir et bedre selvbilde, og at det trolig stimulerer utskillelsen av både kjønns- og veksthormoner som er med å holde oss vitale. Det øker også sexlysten, noe som i seg selv er med å sparke liv i produksjonen av kjønnshormon både hos kvinner og hos menn. Bevegelse øker også dannelsen av kroppens egne gladstoffer og hjelper oss å holde oss mentalt våkne.

Når skal jeg søke hjelp?

Hvis man begynner å slite med depresjon og føler at livsmotet forsvinner, da trenger man profesjonell hjelp. Men det kan også være lurt å snakke med en fagperson om man tenker på å gjøre drastiske endringer i livet sitt. Har du vært utro, truffet et nytt menneske du vil leve sammen med, eller tenker på å skille deg, kan det være viktig å snakke med en terapeut for å rydde opp i hva dette dypest sett handler om: er det noe som bør forfølges – eller har du det best som du har det?

– Når det gjelder utroskap er min oppfattning at mange i disse årene går inn i et nytt forhold uten å ha tenkt seg om eller planlagt det, sier Frode Thuen. - Det er lett å komme i en situasjon hvor man mister kontrollen. I denne livsfasen er det viktig å rydde opp og sortere følelsene sine før man blir veldig involvert, og i den sammenheng kan man ha behov for en terapeut som kan gå noen runder med en på slike ting.

- Men hvem kan hjelpe?

- En psykolog eller psykiater. I Oslo finnes også Andrologisk Senter der menn som opplever seksuelle eller andre problemer midt i livet kan få råd og behandling.

Relaterte intervjuer/artikler:

Publisert: 2005
Oppdatert: 2009

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook