Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Alkohol og risiko for kreft

At du bør spise frukt, grønnsaker og kornprodukter hver dag, unngå fet mat og droppe røyken, er velkjente og gode råd hvis du vil redusere risikoen for kreft. Men at alkohol er en risikofaktor for kreft, er kanskje mindre kjent.

- Alkoholholdig drikke øker risikoen for kreft i munnhule, svelg, strupe, spiserør og lever, ifølge det internasjonale kreftforskningssenteret som administreres av Verdens Helseorganisasjon. For tykktarmskreft er det ikke sikre data , men mye tyder på at alkohol kan være en medvirkende årsak også for denne krefttypen. Det er imidlertid sterke holdepunkter for at daglig bruk av alkohol kan føre til brystkreft, sier professor dr. med.Tore Sanner ved Forskningsinstsituttet på Det Norske Radiumhospital. Han opplyser at en forsker ved Kreftregisteret, Kristina Kjærheim, har funnet at opptil 80 tilfeller av brystkreft hvert år skyldes alkohol. Så lite som et par glass rødvin hver dag kan være nok.

- Vi har sterke data for at grønnsaker har en gunstig effekt mot kreftsykdommer. Det er også vist at frukt minsker risikoen for kreft. De som følger anbefalingen fra Kreftforeningen om at vi bør spise fem porsjoner forskjellige frukt eller grønnsaker hver dag, forebygger kreft, konstaterer Sanner.

- Tykktarmen er et eksempel på hvordan et slikt kosthold kan forhindre kreft. Du får et større volum på avføringen. Avfallsstoffene, som kroppen ikke trenger, går raskere igjennom systemet slik at skadelige stoffer ikke stopper opp.

At du bør bytte ut en del av ditt forbruk av rødt kjøtt med fisk og hvitt kjøtt, er et annet kreftforebyggende råd Det er vist at rødt kjøtt som er stekt eller grillet, øker risikoen for kreft i tykktarmen. Ved steking og grilling dannes nemlig stoffer på overflaten som kan fremkalle kreft. Det å holde en slank linje er gunstig for helsen og kan forhindre mange typer sykdommer, ikke bare kreft. Og at jevn mosjon bidrar til å redusere kreft, for eksempel i tykktarmen, er sikkert.

Det er vist at unge kvinner i USA som driver med aktiv idrett i studietiden, har lavere hyppighet av brystkreft. Noe av årsaken kan også være at de lever sunnere på andre måter også.

Av norsk statistikk kan vi lese at det er store forskjeller i befolkningen når det gjelder utvikling av kreft og andre sykdommer. Mye avhenger av livsstilen. Mest utsatt er storrøykerne som også ofte har et usunt kosthold og lite mosjon. Mindre kreft og hjerte- og karsykdommer er det blant folk som lever sunt.

- Viktigst er det du gjør daglig. Kutt ut røyken, reduser fettinntaket, mosjoner noen ganger hver uke, spis frukt og grønnsaker og hvis du bruker alkohol bør du gjøre det med måte. Sats på den gyldne middelvei. Det forhindrer ikke at du kan unne deg noen utskeielser av og til. Vi sier ikke nei til alt, understreker kreftprofessoren.

Alkohol og kreft

- Hvert år rammes over 20.000 nordmenn av kreft. Rundt halvparten dør av sykdommen. I USA anslår man at to til fire prosent av alle krefttilfeller skyldes alkohol, direkte eller indirekte. I Norge kan muligens rundt to prosent av krefttilfellene relateres til alkohol, antyder Sanner. - Det vil si at omtrent 400 nordmenn hvert år får en kreftsykdom som kan skyldes alkohol.

Konkrete tall finner Sanner i statistikkene fra Kreftregisteret. Han understreker at ikke alle tilfellene i 2001, som her listes opp, kan relateres til alkohol. For kreftformene som er nevnt i oversikten, er det spesielt kreft i munnhule og hals samt leverkreft hvor alkohol er en viktig årsaksfaktor. En annen årsaksfaktor av stor betydning er bruk av tobakk.

Tilfeller i 2001: Menn Kvinner
Kreft i spiserøret 124 50
Kreft i tykktarmen 1059 1178
Kreft i endetarmen 570 471
Kreft i lever 82 47
Brystkreft  13 2596
Kreft i munnhule 46 46
Kreft i svelg 79 25
Kreft i strupe 121 21
     
   

Alkoholikere

En kjensgjerning er det at alkoholikere og periodedrankere oftere rammes av kreft enn gjennomsnittsbefolkningen. De som både røyker og drikker, er ekstra utsatt fordi alkohol forsterker den kreftfremkallende effekt i røyk.

Dårlig kosthold er også noe av årsaken til at alkoholikere oftere rammes av kreft. De lider ofte av mangel på jern, sink, vitamin E og noen B-vitaminer. Noe som kan føre til kreft.

For noen er det er påkrevet med vitamintilskudd . Men Sanner understreker at det for folk flest ikke hjelper å spise masse vitaminpiller for å forebygge kreft. Mye bedre er det å satse på et sunt, naturlig og helseriktig kosthold.

Med måte

- Sikkert er det at alkohol ikke har noen som helst gunstig effekt mot kreft. Det betyr at enhver bruk av alkohol fører til litt økt risiko for kreft, påpeker professor Sanner.

Men han vil ikke advare mot enhver bruk av alkohol.

- Vi må se helheten. Alt er ikke farlig. Hvis du bruker alkohol med måte, er risikoen for utvikling av kreft liten. Anderledes er det med røyking. Selv et par sigaretter daglig øker sykdomsrisikoen betraktelig, understreker han.

Risikogruppen

Kvinner med brystkreft i familien, er den risikogruppen som bør passe ekstra nøye på sitt alkoholkonsum. I USA er anbefalingen at disse kvinnene ikke bør drikke alkohol daglig.

Sanner nøler ikke med å komme med den samme anbefalingen til norske kvinner.

- Det er vist at det er en sammenheng mellom alkohol og brystkreft. Kvinner som lever med den risikofaktoren at det er brystkreft i den nære familie, spesielt hvis sykdommen har rammet mor, søster eller tante før overgangsalderen, bør være forsiktige med alkohol, sier professor Tore Sanner.

Intervjuer: Eva Fosse

Publisert: 2005

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook