Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Ubehandlet astma - farlig for gravide

Professor dr. med. Jacob Boe ved Lungeavdelingen, Rikshospitalet intervjuet av Marianne Næss

Astma er den vanligste sykdommen hos gravide - og kanskje også den farligste. Den kan gi store helseskader hos mor og barn hvis den ikke blir behandlet. - Men er man påpasselig med å behandle astmaen, skulle det være liten risiko for komplikasjoner, sier professor dr. med. Jacob Boe ved Lungeavdelingen, Rikshospitalet. Han understreker med dette betydningen av at gravide astmatikere fortsetter med sine medikamenter.

Mange gravide astmatikere er redde for å ta astmamedisiner under svangerskapet. De frykter at medisinene skal kunne komme til å skade fosteret, men det er faktisk det motsatte som kan skje. Når en astmatiker slutter å ta medisiner, kommer astmaen gjerne lett ut av kontroll. Da kan det oppstå farlige astmaanfall med surstoffmangel i morens blod som følge, forklarer professor i lungemedisin, Jacob Boe. - Siden fosteret trenger kontinuerlig tilførsel av oksygen for å kunne vokse og utvikle seg, kan mangel på oksygen føre til at barnet blir lite av vekst og ikke utvikler seg slik det skal. Mangel på oksygen kan også føre til for høyt blodtrykk og svangerskapsforgiftning, behov for keisersnitt og økt risiko for tidlige fødsler. Redusert surstofftilførsel kan også gi kramper hos det nyfødte barnet, hurtig pust og lav fødselsvekt. Problemene kan bli så store at barnet faktisk må sendes til barnemedisinsk avdeling for behandling. Hvis astmaen derimot blir godt behandlet, slipper man både akutte forverringer av astmaen og den økte risikoen for at barnet får for lite surstoff.

Undermedisinering vanlig

- At astmapasienter bruker for lite medisiner er en generell tendens både her i landet og i andre vestlige land. Faktisk er undermedisinering et mye større problem enn overmedisinering, sier Jacob Boe. - Mange er redde for å bruke kortisonpreparater fordi de er redde for bivirkninger. Men siden astmapasientene lider av en betennelse (inflammasjon) i luftveiene, blir det viktigste å redusere denne betennelsen.

- Hvordan virker svangerskapet inn på kvinnen? Blir hun dårligere eller bedre?

- Vi regner med at omkring en tredjedel blir dårligere av astmaen når de går gravide. Omtrent like mange blir bedre, mens den siste tredjedelen ikke opplever noen forandring.

Siste trimester - mest risikofylt

- Hvilken del av svangerskapet er forbundet med størst risiko for astmapasienter?

- Det er gjerne det andre eller tredje trimesteret (fra fjerde til niende måned). Da har alle kvinner mindre pustekapasitet, noe som skyldes at fosteret opptar en stadig større plass i bukhulen og legger press på de indre organene. Resultatet er at kvinnene må trekke pusten dypt for å få i seg nok surstoff. Hos gravide astmatikere kan pusteproblemene medføre alvorlige astmaanfall. Generelt kan vi si at jo lengre kvinnen er kommet i graviditeten, jo lettere vil hun ha for å få astmaanfall.

- Hvilke forholdsregler bør kvinnen ta?

- Hun bør i så stor utstrekning som mulig leve normalt. Det aller beste er om kvinnen får en skriftlig behandlingsplan hvor det fremgår hvilke og hvor mye medisiner hun til enhver tid skal ta. Det er også en fordel å regelmessig måle PEF-verdiene, dvs. hurtigste gjennomstrømning av luft inn til lungene. Kvinnen bør også følges nøye opp hos en lege med gode kunnskaper om astma, gjerne en allmennpraktiker eller en lungelege - i tillegg til gynekologen. Hun bør også følges opp hyppigere enn andre kvinner. Lider kvinnen av tung astma, bør hun aller helst følges opp av en lungelege. Men det er også viktig at kvinnen selv har gode kunnskaper om astma og medisinering. Dessverre er det en god del allmennpraktikere som ikke kan så mye om astma. De kan lett komme til å gi kvinnen et galt budskap: At hun for eksempel skal unngå å ta medisiner i løpet i svangerskapet. Men dette er et feil budskap! Et slikt råd kan føre til forverring av astmaen. Det er viktig å huske på at det er mye farligere for både barnet og moren at moren er underbehandlet enn risikoen for at medisinene skal kunne komme til å skade fosteret, presiserer Jacob Boe.

Publisert: 25.08.2002

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook