Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Når barnet lider av diaré

Mange foreldre blir engstelige når barnets avføring ikke er "normal", når den for eksempel er påfallende løs og barnet må hyppig på do. "Kan det være diaré?", spør de seg selv. "Har barnet fått i seg noe det ikke tåler?"

- Å ha "grøtede avføringer" er ganske vanlig, men oppfattes ofte som diaré, sier overlege Olav-Trond Storrøsten ved Barneklinikken, Aker Sykehus.

- Det trenger allikevel ikke være noe unormalt, snarere en normalvariant av vanlig avføring. Selv friske barn kan få det. Men av og til kan det være snakk om en bakenforliggende sykdom. Da er det viktig at barnet undersøkes av lege.

- De fleste barn har periodevis tyntflytende avføring. Dette gjelder særlig i spedbarnsalderen, da det også kan forekomme ufordøyde biter av gulrot og strimler av for eksempel banan i avføringen. Mange foreldre blir redde og oppsøker lege. Men selv om barnets avføring ikke er som vanlig, behøver det slett ikke være noe alvorlig på ferde, sier overlege Storrøsten. – Det er ganske vanlig at småbarn har en forbigående diaré og ingen grunn i seg selv for å løpe til legen. Undersøkelser viser også at bortimot

75 % av alle ettåringer har opplevd å ha ufordøyde matvarer i avføringen sin. Årsaken til dette er rett og slett at fordøyelsesprosessen hos så små barn ennå ikke er fullstendig utviklet. Når barna vokser seg til, vil avføringen vanligvis bli helt normal igjen. Og i skolealderen vil avføringen i de aller fleste tilfellene være helt normal.

- Så barnet behøver med andre ord ikke være sykt?

- Hvis det ellers er friskt og uten andre plager, er det sjelden noe alvorlig på ferde. Har barnet derimot mageknip, bør det undersøkes av en lege. Det samme gjelder ved dårlig vekst- og vektutvikling og/eller hvis barnet viser tegn på uttørring/slapphet.

Ved langvarig diaré (2-3 uker) bør barnet også legeundersøkes, likeledes hvis det er tale om blodig og slimete avføring.

Overlege Storrøsten er en av de legene som har jobbet mest med disse lidelsene - han har spesialisert seg på mage-/tarm- sykdommer hos barn. Hans erfaring er at foreldre ofte er svært bekymret når barnet har løse avføringer – ofte helt uten grunn. Allikevel ber han dem være observante. For iblant kan diaré virkelig være tegn på alvorlig sykdom. Dette gjelder særlig når diaréen blir kronisk, når den forekommer sammen med sterke magesmerter og barnet ikke følger den normale vekst- og vektutviklingen. Det er med andre ord viktig å ikke bare se på avføringen, men på hele barnets allmenntilstand.

- Når er det da tale om diaré, ikke bare "løs avføring"?

- Det er en glidende overgang mellom normalt og unormalt. Man legger vekt på konsistens (hvor løs avføringen er), antall uttømminger i døgnet og hvor lenge tilstanden har vart.

Når diaréen skyldes en mage/-tarm-infeksjon

- Hva er årsaken til at så mange småbarn får diaré?

- Veldig ofte skyldes dette en forbigående mage-/tarm-infeksjon. I slike tilfeller har barnet ofte feber samtidig. Da er det heller ikke uvanlig med sterke magesmerter i form av knipesmerter. Det kan da være lurt å sjekke barnets feber for å se hvor høy denne er. Hvis det har uttalt diaré i mer enn noen dager, kan det tape mye væske. Det er da fare for at kroppen kan tørres ut. Derfor råder vi foreldrene til å gi barnet små mengder med væske hyppig. Har barnet også oppkast, er dette spesielt viktig. Når det gjelder ganske små barn, anbefaler vi vanligvis en barneskje med væske hvert femte minutt. Det kan også være lurt å gi barnet fett-tilskudd og deretter ikke vente for lenge med å gå over til fast føde. Er det et spedbarn det gjelder, kan man gi barnet fett-tilskudd i form av en teskje planteolje som man blander inn i grøtporsjonen. Man kan også forsøke å gi barnet fete fødemidler, for eksempel i form av helmelk.

- Men er det ikke uheldig å gi barnet kumelk når det foreligger infeksjonsdiaré?

- Det har lenge vært en utbredt "sannhet" at melk ikke skal gis ved akutt infeksjonsdiaré. Begrunnelsen skal være at diaréen da vil vedvare lenger enn den ellers hadde gjort. Men jeg tror at denne sannheten har visse modifikasjoner. Fjernes melk fra kosten, fjernes også en vesentlig ernærings- og fettkilde. Derfor kan man gjerne forsøke litt melk selv om barnet ikke er helt bra av diaréen. Er ikke dette mulig, bør barnet få litt fast føde med fett-tilskudd. Det som i tillegg er viktig er å ikke vente for lenge med å gi barnet fast føde. Man kan godt begynne med grøt og deretter forsøke med litt middag. Så går man over til vanlig brødmat. Gir man barnet utelukkende flytende føde, for eksempel blåbærsaft, juice og cola, kan man risikere å vedlikeholde diaréen. Dette skyldes da at tarmen er blitt for dårlig ernært.

- Hvilke andre tilstander kan gi diaré?

- Det hender at barn får en diarélignende avføring når de lider av forstoppelse. Da snakker vi om en "misoppfattet diaré". Ved forstoppelse er avføringen knollete og hard. Diaréen er tyntflytende. Av og til kommer det tyntflytende avføring ved siden av de harde avføringsklumpene. I slike tilfeller trenger barnet økt tilgang på fiber og væske som vil sette fart i tarmen.

- Hvordan kan man vite at det er forstoppelse barnet lider av?

- Det er lett å finne ut. Legen tar da en finger inn i barnets endetarm for å kjenne etter om det sitter noe avføring fast der. Den harde avføringen må da fjernes med løsgjørende midler, av og til klystér. Denne behandlingen bør styres av en barnelege. Vi har også noe vi kaller for "kronisk uspesifikk diaré". Her er det tale om friske barn som vokser normalt, men som kan ha opptil ti eller flere uttømminger pr. dag. Denne tilstanden kan vare fra to til fire uker og følger gjerne etter en infeksjon. Gi barnet fast føde. I tillegg kan det være lurt å gi mat med mye fiber, for eksempel frukt, brød og grønnsaker. Sørg også for å at barnet får fett-tilskudd.

Når diaréen skyldes kumelksallergi

En del spedbarn og småbarn reagerer på proteinet i kumelken. De lider av det vi kaller "kumelksallergi". I slike tilfeller er det barnets immunforsvar som reagerer allergisk på selve proteinet i kumelken. Resultatet kan da bli diaré, ofte med blodstrimer i, og av og til andre symptomer som eksem og astma.

– Har man mistanke om at barnet lider av slik allergi, kan det være lurt å ta bort kumelken de første dagene og så se hva som skjer. Hvis barnet blir bedre, kan det være noe i melken det reagerer på.

Kumelksprotein- intoleranse kan noen ganger gi uttalte plager og vekstforstyrrelser. Lege må da kontaktes. Lege bør også kontakte for å finne frem til erstatningsprodukter for melk. Melk er en viktig del av norsk kosthold. Noen ganger kan det også være tale om andre typer matallergier, som for eksempel eggeallergi og allergi mot nøtter. Da er den eneste virksomme behandlingen å fjerne det næringsmidlet barnet ikke tåler. Dreier det seg om flere viktige næringsmidler, bør man også konferere med en klinisk ernæringsfysiolog for å sikre seg at barnet får i seg de nødvendige mineraler og vitaminer. Ellers kan det bli underernært.

- Hva gjør man ved mistanke om matallergi?

- Kontakt lege. Ved hjelp av prikktester i huden og RAST-prøver av blodet kan man langt på vei finne ut hva barnet lider av. Slike undersøkelser kan foretas hos en vanlig barnelege. Mer omfattende eliminasjoner og provokasjonstester med matvarer er imidlertid en sikrere diagnosemetode. Disse foretas ved enkelte spesialklinikker for fordøyelsessykdommer hos barn som finnes ved noen større sykehus her i landet. Vi har også Voksentoppen senter for astma og allergi, et kompetansesenter som er kommet svært lang i utredningen av barn med matallergi.

Når diaréen skyldes sukkerintoleranse eller cøliaki

Noen barn reagerer også på sukker, først og fremst på lactose (et annet navn på melkesukker). Og av og til på det kunstige søtningsmidlet sorbitol og vanlig rørsukker. Da får de gjerne mageproblemer og diaré.

- Ved lactoseintoleranse er enzymet som skal bryte ned melkesukkeret i tarmen lite virksomt. I slike tilfeller vil avføringen være tyntflytende og skummende når barnet får melk. Hvis barnet får diaré når det spiser for eksempel lakris, kan det antakelig være sorbitolet i lakrisen det reagerer på.

Opplever man derimot at avføringen er tyntflytende, fettrik (med fettperler) og illeluktende, bør man få undersøkt om barnet kan lide av manglende fordøyelsesfunksjon/tarmsykdom - for eksempel cøliaki eller "glutenintoleranse". Dette er en sykdom som også innebærer at barnet gjerne blir slapt, taper vekt og blir blodfattig (anemisk). Årsaken til dette er at tarmen reagerer på glutenet i hvetemelet, byggmelet og rugmelet. Sykdommen kan være vanskelig å skille fra kumelksproteinallergi/ -intoleranse. Spesialundersøkelser på sykehus kan da være nødvendige. Den eneste behandlingen av cøliaki er å sette barnet på glutenfri kost, avslutter overlege Olav-Trond Storrøsten.

Søk lege- signaler:

Du bør søke lege umiddelbart hvis barnet har diaré og i tillegg:

  1. Får plutselige (sterke) magesmerter
  2. Viser tegn på uttørring av kroppen
  3. Har dårlig allmenntilstand
  4. Viser tegn på mistrivsel
  5. Ikke følger den normal vekt- og lengdeutviklingen
  6. Diaréen har vart lenger enn tre, fire uker

Publisert: 1998

Intervjuer: Marianne Næss

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook