Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Barns øyne

Et barneblikk røper mer enn barnets følelser, det kan også avsløre sykdom og feil ved øyet. For barnets velvære og utvikling er det av største betydning at eventuelle avvik blir oppdaget og behandlet på et tidlig tidspunkt.

Ved fødselen har de fleste nordiske barn en litt ubestemmelig farge på øynene, nærmest blågrå. I løpet av det første leveåret kommer pigmenteringen, og ved ettårsalder har de fleste barn utviklet sin permanente øyenfarge.

De fleste nyfødte er langsynte, men fordi de har så stor spennvidde i synet, har de betydelig evne til nærinnstilling og kan se godt også på nært hold. Langsynthet har med øyeeplets form å gjøre, og etter som øyeeplet vokser, stabiliseres og normaliseres synet.

Skjeling

Skjeling er det vanligste øyeproblemet hos barn. At spedbarn iblant mister kontrollen over øynene og skjeler, er helt normalt. Ved seks måneders alder skal samsynet være utviklet og blikket støtt. Hvis barnet fremdeles skjeler, bør det undersøkes.

- Hos de fleste opptrer og oppdages skjelingen mellom et halvt og to og et halvt års alder, sier overlege Olav H. Haugen, som har ansvaret for barneøyesykdommer ved Øyeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. – Alle foreldre som er sikre på at barnet deres skjeler, bør søke lege for å få barnets øyne undersøkt.  De må ikke slå seg til ro om de får høre at dette er noe som kommer til å ordne seg. Tidlig oppdagelse er av stor betydning; så snart skjeling er konstatert av lege, skal behandlingen igangsettes. Venter man til barnet nærmer seg skolealderen, er øyet langt mindre ”samarbeidsvillig”, og det blir vanskeligere å få et godt utbytte.

- Hva er årsaken til skjeling?

- Oftest skyldes det en medfødt og arvelig disposisjon. En annen viktig årsak kan være langsynthet. Når barnet skal kompensere for denne synsfeilen for å se klart, bruker det nærinnstillingsrefleksen for å øke brytningskraften i øyet. Men denne refleksen er koblet sammen med en annen refleks som får øynene til å gå sammen. Dermed kan barnet komme til å skjele innover, og i noen tilfeller krysskjele, dvs. at høyre øye ser til venstre og venstre øye til høyre.

Skjeling kan være ensidig, eller det kan skifte slik at barnet fikserer snart med det ene og snart med det andre øyet. Barn med psykisk utviklingshemming skjeler oftere enn andre barn.

Briller og lappebehandling

Er årsaken til skjelingen langsynthet, vil barnet få plussbriller slik at det slipper å bruke nærsyntrefleksen. Hos mange barn forsvinner skjelingen når de har brukt briller en stund, noen blir bedre, men trenger likevel korrigerende operasjon.

Er det skjelende øyet blitt svakere, vil man vente med operasjon og først ta i bruk lappebehandling. En lapp legges over det friske øyet, slik at det svake, skjelende øyet tvinges til å trene seg og bli sterkt.

Når barnet ser like godt på begge øynene, er tiden moden for operasjon. Den muskelen som trekker for hårdt flyttes litt tilbake, og den som er for slakk strammes. Dette bedrer ikke bare barnets utseende og gjør det lettere å oppnå blikkontakt. Også samsynet forbedres og synsfeltet blir bredere. Etter operasjonen er det fortsatt nødvendig med kontroll i mange år.

Ofte må lappebehandling også fortsette etter operasjonen. Det kan også bli nødvendig med flere inngrep.

Langsynthet

Langsynthet er en vanlig synsforstyrrelse hos barn. At man er langsynt, innebærer at lysstrålene brytes for svakt, og bildet på netthinnen blir uklart. Hos barn og unge kompenseres dette automatisk ved at linsemuskelen trekker seg sammen og linsen øker sin brytningskraft (akkommodasjon). En normal brytning ligger mellom 0 og pluss 1. Barn er som oftest besværsfri selv om brytningen går opp til pluss 3 – 4, men blir den større, kan det bli problem med nærinnstillingen. Symptomene kan være slørsyn, dobbeltsyn og svie i øynene; barnet har kanskje lett for å gni seg i øynene, klage over hodepine, vegrer seg for å lese og skrive, og kan bli ukonsentrert.

- Merker foreldre slike symptomer, bør de søke lege for å få en henvisning til øyelege, sier Haugen. – Ved hjelp av en brytningstest (skiaskopi) kan legen bestemme graden av langsynthet og la barnet få briller. Noen barn trenger briller hele tiden, andre greier seg med lesebriller. Brillebestemmelse hos barn baserer seg oftest på en slik skiaskopi-test. Før selve testen må barnet dryppes med øyedråper. Slike dråper kan nå brukes både av øyelege og optiker. Unntak er barn under 5 år, der dråper kun kan forskrives og anvendes av øyelege. 

Nærsynthet

Nærsynthet innebærer at strålene møtes foran netthinnen, slik at barnet ser tydelig på nært hold, men uklart på avstand. Å bli klar over at barnet er nærsynt, er lettere enn å oppdage at det er langsynt. Barnet vil som regel myse, det vil holde ting det skal se unormalt nær øynene, eller sette seg kloss opp til fjernsynet. Har barnet begynt på skolen, må det ofte løpe fram til tavla for å se.

Nærsynte barn trenger korrigerende briller. Nærsynthet debuterer ofte i 8 – 10 – årsalderen, og hyppigheten øker i tenårene.

Skjeve hornhinner (Astigmatisme)

En annen og sjeldnere synsfeil er astigmatisme – en ujevn krumming på øyeeplets brytningsflater slik at bilde blir forvrengt eller uklart. En rund ball kan se oval ut, eller deler av synsbildet er uskarpt. Det foreldrene kan merke, er at barnet forsøker å unngå lesing og skriving og kan ha lett for å gni seg i øynene.

- Moderate grader av hornhinneskjevhet er vanlig hos spedbarn, hos dem er synsutviklingen en dynamisk prosess og brytningen vil i alminnelighet normaliseres. Dette er derfor en tilstand mange vokser av seg. Hos andre barn kan plagene øke, det kan bli nødvendig med briller, og barnet bør følges opp med legekontroller. 

Fargeblinde gutter

- Jenter rammes sjelden, men 5 – 6 % av alle nyfødte gutter er fargeblinde; en arvelig tilstand der øyet ikke kan skille mellom de ulike bølgelengdene i lyset. Det finnes flere former for fargeblindhet, den vanligste er rød-grønn blind, dvs. at de røde og grønne fargene oppfattes som gråtoner. Fargeblindhet kan man ikke gjøre noe med. I en del yrker kreves det at man må kunne skjelne mellom farger, for eksempel for å bli pilot, styrmann eller togfører, men for de fleste fargeblinde spiller tilstanden ikke noen rolle i praksis.

Øyeinfeksjon

Hvis barnet våkner med et sammenklistret øye om morgenen, og hvis det er gulaktig materie langs øyelokksranden og i indre øyekrok, tyder det på en øyeinfeksjon eller øyekatarr. Årsaken kan være bakterier, virus eller allergi. Fordi det klør, og barn gjerne gnir seg i øyet, har infeksjonen lett for å smitte over til det andre øyet, vanligvis etter ett eller to døgn.

Barn er ekstra utsatt for bakteriell øyeinfeksjon fordi de lett får urenheter – jord og sand – inn på øynene. Bakteriekatarr kan spre seg til hornhinnen og i verste fall føre til arrdannelse og dermed varig synstap.

Øyeinfeksjon kan også skyldes virus. Da er det ikke vanlig med gjenklistrede øyne, men man får svie og kløe og tårene renner.

Allergisk øyeinfeksjon skyldes stoffer som man er allergiisk overfor, for eksempel pollen, kjæledyr og antibiotika. Øyelokkene hovner opp, øyet klør, og vrenger man øverste øyelokk, kan man se at innsiden er hoven med brosteinslignende dannelser. Beste måten å unngå plagen på, er å finne ut hva man reagerer på og unngå det.

Ved mistanke om øyekatarr, uansett årsak, bør du ta barnet med til lege i løpet av en dag eller to. Det finnes antibiotiske øyedråper som tar knekken på bakterielle infeksjoner. Virusbetinget katarr går vanligvis over av seg selv i løpet av et par uker, men behandles gjerne med antibiotika for å hindre tillegg av bakterier. Ved allergisk infeksjon gis øyedråper som inneholder antihistamin eller lignende stoffer.

Tåreflod og sammenklistrede øyne hos nyfødt kan skyldes tette tårekanaler, noe som pleier å rette seg av seg selv i løpet av det første leveåret.

Sti og rusk på øyet

Sti på øyet er en liten betennelses-cyste på grunn av en tilstoppet talgkjertel i et øyelokk. Vask med lunkent vann; cysten forsvinner som regel av seg selv i løpet av noen dager. Bare hvis den vokser og gjør vondt, bør du ta barnet med til lege som evt. kan fjerne cysten og gi en antibiotisk øyesalve.

Særlig barn som leker i sandkassen er utsatt for å få ”rusk i øyet”. En slik irritasjon øker tåreflommen, og dermed skylles ”rusket” vanligvis ut av seg selv. Du kan også bruke snippen av et rent lommetørkle og fjerne et synlig rusk. Men selv om øyet er rent, kan det være irritert en stund etterpå.

Ytre skader på øyet

Voldsomme leker kan være en fare for øyet. Små, harde snøballer kan skade øyet, og noen ganger kan slike skader føre til indre blødning. Det samme kan være tilfelle om barnets øye skades av noe kvasst.

- Oppsøk straks lege hvis øyet er tydelig skadet, eller hvis barnet har vondt, sier Haugen.

- Er barn med briller særlig utsatt for øyeskader om brillene knuses?

- Det skulle man kanskje tro, men undersøkelser har vist at brillebarn faktisk er mindre utsatt for øyeskader enn andre barn.

Synsskader av alkohol

Allerede før barnet er født, kan moren påvirke dets syn. I løpet av de siste årene har forskere kunnet fastslå at et barns dårlige synsutvikling kan skyldes morens drikking i løpet av svangerskapets første måneder. En slik skade kommer inn under den medisinske betegnelsen ”føtalt alkoholsyndrom”. Den beste måten å unngå den på, er helt å avstå fra alkohol mens man er gravid.

Synsskader hos for tidlig fødte

- I vårt land fødes årlig ca 600 barn med fødselsvekt under 1,5 kg. Fordi øyet ikke er ferdigutviklet hos så små for tidlig fødte, kan disse barna utvikle øyekomplikasjoner. Det er derfor viktig å undersøke og følge forløpet av modningen av netthinnen.

- Hva er det som kan gå galt?

- Det kan lett utvikles blodårer som ikke skal være der, noe som kan føre til netthinneløsning og blindhet. Vi kan nå behandle disse forandringene med laser og evt. fryseterapi på et tidlig stadium, og dermed få komplikasjonene til å gå tilbake. Derfor er regelmessig øyekontroll den første tiden svært viktig. Tidligere ble noen av disse barna blinde – noe som nesten aldri skjer i dag.

Søk-lege-signaler

  • Ved dårlig blikkontakt med den nyfødte etter 6 uker.
  • Ved åpenbar skjeling etter seks  måneders alder.
  • Ved lese/skrivevegring og klager på øyeproblemer hos skolebarn.
  • Om øyet er rødt, gjør vondt eller hvis du mener barnet har synsforstyrrelser fordi øyet er skadet, eller plagen er kommet av annen grunn. 


Publisert: 2006

Intervjuer: Gudrun Vinsrygg

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook