Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Benskjørhet og røyking

Professor dr. med. Haakon E. Meyer, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo, intervjuet av Eva Fosse.

Har du blitt rammet av et benbrudd bare på grunn av et lite fall eller et lett støt? Da kan det være aktuelt å sjekke om du har lav benmasse for å finne ut om du lider av benskjørhet – osteoporose. At det er en sammenheng mellom røyking og osteoporose og at du kan forebygge og bremse utviklingen av benskjørhet, får du vite i dette intervjuet med professor dr. med. Haakon E. Meyer.

- De tre store bruddtypene blant pasienter med benskjørhet er lårhalsbrudd, underarmbrudd og ryggbrudd. Men også andre typer brudd kan skyldes osteoporose. For å finne ut om pasienten lider av benskjørhet, kan det være aktuelt å måle benmassen, bl.a. hos pasienter med såkalte lavenergibrudd (for eksempel brudd etter et lett fall etter å ha snublet i gulvteppet).

Meyer understreker at det finnes muligheter for behandling hvis resultatet av målingen viser at pasienten har osteoporose. Hvis du har mistanke om at du er benskjør, anbefaler vi at du kontakter fastlegen din for å få råd og oppfølging.

Risikogrupper

Kvinner har størst risiko for å utvikle benskjørhet. Men også menn kan få osteoporose. Risikoen tiltar med økende alder.

Meyer nevner følgende tegn som kan tyde på at du lider av osteoporose og har økt bruddrisiko:

- At du har hatt et benbrudd.
- At din mor har hatt lårhalsbrudd.
- At du er tynn.
- At du røyker.
- At du hadde tidlig menopause.
- At du har hatt langvarige menstruasjons-forstyrrelser.
- At du er fysisk inaktiv.
- At du faller lett – det gjelder særlig eldre personer.

Verdensrekord

Hvert år rammes 9.000 mennesker av lårhalsbrudd her i landet. 14.000 – 15000 voksne får brudd i håndledd eller underarm, og et stort, ukjent antall pasienter får smertefulle brudd i ryggvirvlene.

Meyer konstaterer at det er flest kvinner som rammes av brudd som skyldes osteoporose. Men også menn er benskjøre. Norge, spesielt Oslo, har verdensrekord i antall lårhalsbrudd, og dette gjelder både kvinner og menn.

- At menn har sterkere skjelett enn kvinner, er noe av forklaringen på at det er flere benbrudd blant kvinner. Med alderen er det tap av benmasse, både blant kvinner og menn. Men etter menopausen har kvinner et ekstra fall i benmassen fordi produksjonen av østrogen reduseres kraftig, forklarer Meyer.

Farlig røyking

Undersøkelser har vist at lav benmasse og osteoporose er hyppigere blant røykere enn ikke-røykere. Sikkert er det også at det er flere røykere enn ikke-røykere som rammes av lårhalsbrudd. Det er faktisk dobbelt så stor risiko for at du brekker lårhalsen hvis du er røyker enn hvis du er ikke-røyker. Og hvis du røyker mye, er risikoen for at du blir rammet av lårhalsbrudd større enn hvis du røyker lite. Dette gjelder både kvinner og menn.

Meyer har flere forklaringer på hvorfor røykere oftere får osteoporose og rammes av benbrudd enn ikke-røykere:

- Det er en kjensgjerning at de undervektige har større risiko for benskjørhet og benbrudd. Det er også klart at røykere gjennomsnittlig er tynnere enn ikke-røykere, og at andelen undervektige er størst blant røykere. I denne sammenheng er altså røyking en medvirkende faktor for å bli rammet av benbrudd. En annen faktor er at kvinnelige røykere ofte kommer tidligere i overgangsalderen enn ikke-røykerne, og derfor får et ekstra fall i benmassen fordi østrogenproduksjonen opphører tidligere enn normalt. I tobakksrøyken er det stoffer som virker negativt på kjønnshormonene, både hos kvinner og menn. Dessuten inneholder røyken stoffer som kan ha en negativ virkning på bencellene som bygger opp benvevet. Imidlertid kan den uheldige effekten hos røykere også være knyttet til andre forhold en selve røyken, som for eksempel andre kostvaner og mosjonsvaner enn hos ikke-røykerne. Det er derfor vanskelig å si hvor mye røyking i seg selv betyr, men risikoen for osteoporose er en av mange grunner for å la være å begynne å røyke eller for å stumpe røyken.

Årsaker

- Det er fortsatt mye uavklart om hvorfor noen utvikler benskjørhet mens andre blir skånet for denne lidelsen. Medvirkende årsaker kan være arvelig tendens, hormonelle forhold og uheldig livsstil. Sikkert er det imidlertid at økende alder også øker risikoen for å utvikle osteoporose, påpeker Meyer. - Utover kalsium og vitamin D, spekuleres det i om kostholdet kan ha hatt en betydning når en person rammes av osteoporose. Sporstoff og surhet i miljøet har også vært nevnt som mulige årsaker. Et spørsmål er det om mangel på K-vitamin kan være en risikofaktor. Dette blir nå diskutert i forskningsmiljøene.

Behandling

Det finnes spesielle osteoporose-medikamenter på blå resept for pasienter med brudd som skyldes osteoporose. Hos eldre på institusjon er det vist at tilskudd av kalsium og vitamin D kan forebygge brudd.

For å forhindre lårhalsbrudd hos eldre kan det være lurt å bruke hoftebeskyttere, særlig hvis vedkommende er mager og har tendens til å falle. De benskjøre kan kjøpe inntil fire hoftebeskyttende truser årlig på blå resept. Viktig er det at du har en sunn livsstil: Stump røyken, vær fysisk aktiv og velg et normalt, allsidig kosthold med vekt på kalsium og vitamin D, og pass på at du ikke blir for mager. Hvis du er i den eldre årsklasse med redusert førlighet, er det viktig at du unngår inaktivitet. Rør litt på armer og ben når du sitter i go’stolen og ta noen spaserturer inne eller ute.

Oppdatert: 2007

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook