Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Blodpropp

Visste du at det er helt forskjellige mekanismer for hvordan en blodpropp dannes? Hvis proppen oppstår i blodårene som fører blod fra hjertet og ut i kroppen (arteriene), skyldes det forandringer i åreveggene slik at de er blitt trange. Helt annerledes er det med en blodpropp som oppstår i venene - blodårene som fører blodet mot hjertet. Åreveggen er normal og proppen dannes fordi blodet strømmer med for langsom hastighet tilbake til hjertet. Ofte er det arvelige risikofaktorer.

I dette intervjuet får du vite mer om blodpropp i venene (venetrombose) - fagfeltet som engasjerer seksjonsoverlege dr. med. Per Morten Sandset ved Hematologisk forskningslaboratorium, Ullevål sykehus. Hva er søk-lege-signalene? Hvem har størst risiko for å bli rammet av venetrombose? Er det arvelig og hvor farlig er det?

Oppstår i benet

- Venetrombose oppstår oftest i et ben. Smerter og ubehag i benet, hevelse og spent hud som etter hvert kan bli rødlig eller blålig misfarget, er tydelige tegn på blodpropp. Noen kommer til legen med et ben som en tømmerstokk. Men i begynnelsen kan symptomene være vage.

- De starter gjerne i leggen, forklarer Sandset.

Det bekymrer ham at bare halvparten av pasienter med venetrombose får stilt sin diagnose. Mange lar være å oppsøke lege.

- Det hender at proppen går over av seg selv. Men den kan også løsne og gå til lungene. Blodpropp i en lunge - lungembolisme - er en svært alvorlig tilstand.

Blodproppen kan også gi senfølger og er den viktigste årsaken til leggsår som ikke vil gro. Det kan gå 10-20 år fra du ble utsatt for en venetrombose til du får et leggsår.        Både på grunn av faren for lungembolisme og senskader er det svært viktig at du kommer raskt til behandling. Det forebyggende legemiddelet er heparin - en blodfortynnende medisin.

Lungeembolisme

Når blodproppen løsner og går til lungen, kan symptomene ofte være veldig vage. Du kan bli tungpusten, få hjertebank, ha brystsmerter, hoste eller ha blodige oppspytt. For noen er utviklingen snikende, andre får helt plutselige symptomer. 

Ved vanlig legeundersøkelse er det vanskelig å finne at problemer med lungene skyldes blodpropp.

Sandset forteller om et tilfelle han nylig hadde til behandling: En kvinne som han hadde behandlet for venetrombose for ti år siden, fikk diagnosen lungebetennelse hos sin allmennlege. Da hun ville ha en ny kontroll hos sin lege, var han bortreist, og hun oppsøkte Sandset. Han kunne ikke høre at det var noe galt med lungene hennes. Røntgenbildene var også helt normale, for der vises ikke at en blodpropp stopper blodgjennomstrømningen i lungen.

- Heldigvis gjennomførte jeg en spesialundersøskelse, og fant en livstruende, stor blodpropp i den ene lungen, forteller Sandset. Kvinnen ble helbredet.

Hull i hjertet

Årsaken til at blodpropper som løsner fra venene oftest ender i en lunge, er at alt blod går fra bena til høyre hjertekammer og videre til lungene. Hjertet har så store åpninger for veneblodet at blodproppen lett går videre til lungene.

Men en sjelden gang hender det at blodproppen går fra høyre hjertekammer og rett over til venstre hjertekammer. Det kan fører til hjerneslag.

Sandset forklarer hvordan det kan skje: - I fosterlivet, når vi flyter i vann og ikke bruker lungene, har vi et hull i hjertet slik at blodet kan strømme fritt fra høyre til venstre hjertekammer. Hos noen mennesker er ikke dette hullet helt tettet igjen slik at  blodproppen fritt kan gli over i venstre hjertekammer, videre til hjernen og føre til hjerneslag. Men det er sjelden, beroliger han.

Stillesittende

Stillesittende liv, betydelig overvekt og tilfeller med venetrombose i nærmeste familie gir økt risiko for blodpropp av denne typen. Rullestolbrukere er ekstra utsatt.

At en blodpropp i bena kan utløses hvis du sitter stille i lang tid, for eksempel på en lang flytur eller bussreise, er en kjensgjerning. Utsatt er også alle som har gjennomgått en operasjon, blir sengeliggende og kommer for langsomt igang.

- For 20-30 år siden var det vanlig at kirurgiske inngrep førte til at pasienten ble sengeliggende i lang tid. Nå skal de fortest mulig ut av sengen. Den viktigste beskyttelse mot blodpropp i venene er at pasientene tvinges ut og er i aktivitet kort tid  etter operasjonen, sier Sandset.

Gravide kvinner

Kvinner i svangerskap er ekstra utsatt for blodpropp i venene. I ett av 2.000 svangerskap oppstår en slik blodpropp.

- Under graviditeten skjer det noe fundamentalt med blod og kropp som gjør at det lettere kan dannes blodpropp. Risikoen øker betydelig under svangerskapet og ytter-

ligere de første to ukene etter fødselen. Man være ekstra på vakt hvis det har vært tilfeller med venetromboser i den nære familie - mor, far, søsken eller besteforeldre, advarer Sandset.

Arvelig faktor

Med en enkel blodprøve kan legen avdekke om du har arvelig risiko for venetrombose. I 1993 påviste en lege i Malmø, Bjørn Dahlbäch, såkalt APC-resistens, et fenomen som skyldes en arvelig forandring i koagulasjonsfaktor 5, kalt Leiden-faktoren. 5-10 prosent av befolkningen (200.000 - 400.000) har et enkelt arveanlegg av denne typen, enten fra mor eller far. En av 500 (rundt 20.000) har dobbelt arveanlegg og mye større risiko for å utvikle venetrombose.

Sandset konstaterer at dobbelt arveanlegg er en veldig viktig årsak til blodpropp i svangerskap og for brukere av p-piller. En tredjedel av tilfellene med blodpropp blant disse kvinnene er forbundet med en arvelig risiko.

- Jeg mener at  kvinner som har venetrombose i familien, bør få tilbud om  undersøkelse som kan vise om de har denne arvelige faktoren før vi gir dem p-piller, sier Sandset.

Ukjent

Leger flest vet ikke at det finnes en blodprøve som kan avdekke arvelig risiko for venetrombose.

- Hvis det er venetrombose i familien til den gravide bør legen ta blodprøve for å avdekke om det foreligger en arvelig risiko. Slik kan man forebygge blodpropp, er rådet fra Sandset.

Sagt på en annen måte: Hvis mor til den gravide hadde blodpropp i svangerskapet, bør man utrede om mor har den arvelige faktor. Hvis mor har den arvelige faktoren må også den gravide datteren undersøkes. Kanskje man finner at hun ikke har arvelig risiko. Det er verdifullt å kunne opplyse at hun ikke har det. Og hvis hun har den arvelige faktoren må hun få informasjon og bli gjort oppmerksom på symptomene på blodpropp slik at hun kan komme raskt til behandling hvis de skulle oppstå.

Intervjuer: Eva Fosse

Publisert: 2005

Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjertelinje er et tilbud til alle som har spørsmål om hjerte - og karsykdommer.

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook