Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Vern hjemmet mot brann

Selv om vi ikke kan forutsi en brann, vet vi at den kan bryte ut når som helst og hvor som helst. Dersom vi tar denne erkjennelsen til følge og lærer oss noen enkle forholdsregler, kan mange branner forebygges. Regnet pr. innbygger, er Norge blant de land som topper den internasjonale brannstatistikken. Vi vet at de fleste branner skyldes menneskelig svikt. Uforsiktighet og uvitenhet er de to hyppigste brannårsakene.

De fire hovedreglene

Dette er reglene for riktig handlemåte i tilfelle brann:

Varsle - andre som er i fare, brannvesenet.

Redde - de som må ha hjelp, steng dører og andre åpninger.

Slokke - bruk nærmeste slokkeapparat.

Veilede - hjelp brannvesenet frem.

Lag en evakueringsplan

Ta familien med og finn ut hvilke veier som kan brukes dersom huset må rømmes på grunn av røyk eller varme. Fordel oppgaver, slik at alle gjør nytte og ting kan skje samtidig: Mens den ene ringer brannvesenet reiser den andre stigen og den tredje evakuerer de minste.

Hvis du er i et hus hvor det brenner og du ikke kommer ut;

 1. Hold deg nær gulvet. Pust gjennom et vått tørkle. Korte åndedrag.
  Ikke åpne en dør som er varm.
 2. Hold dører og vinduer lukket.

Slokking av brann

Møbler - og annet løsøre av tre, plast, tekstiler og papir. Slokk med vann eller pulver.

Elektriske apparater - TV, radio, stråleovn etc: Bryt strømtilførselen. Slokk med vann, pulver eller CO2.

Kjøkken - fett, matolje, stekefett, olje, foundue-gryter: Legg på lokket. Hvis brannen allerede har spredd seg: Slokk med pulver.

Bensin - i bil, båt etc., olje, lakk, maling: Slokk med pulver.

Klær - hvis det brenner i dine egne klær: Legg deg ned og rull rundt til flammene er kvalt. Hvis det brenner i en annens klær: Legg vedkommende ned og kvel brannen med et teppe, en frakk eller bruk vann. Bruker du teppe, skal ansiktet dekkes først.

Sekundene teller

I tilfelle brann er det avgjørende at du handler raskt og riktig. Røyk, gasser og høg temperatur sprer seg meget fort. Du har ikke tid til å lure på hva du skal gjøre. Du må vite det på forhånd. Dette er viktigere enn noensinne for det moderne inventaret vi i dag omgir oss med, gjør våre hjem langt mer brannfarlige enn før.

Litt brannteori

Når: Statistikken viser oss at de farligste brannene som oftest oppstår fra midnatt og til kl. 08.00. Altså når vi sover.

Hvor: Statistikken viser også at oppholdsrom i private hjem er mest utsatt. Deretter kommer kjøkken og soverom.

Hvordan: En brann begynner i det små - det er noe som gløder. Glørne blir til flammer - som utvikler branngasser. Branngassene sprer seg hurtig - vi får overtenning. Det er brann.

For at en brann i det hele tatt skal kunne oppstå, er den avhengig av tre faktorer samtidig:

 1. Brennbart stoff.
 2. Temperatur (oppvarming til stoffets antennelestemperatur).
 3. Oksygen (i vanlig luft er det ca. 21% oksygen).

Dersom en av disse tre faktorene fjernes, vil brannen slokne.

Hvorfor røykvarsleren er livsviktig

Det er ikke flammene, men røyk- og gassutviklingen som er den største risikoen mennesket er utsatt for ved en brann. For hvert menneske som brennes til døde, er det tre som dør av kullosforgiftning allerede før flammene har brutt ut.

Om en brann for eksempel oppstår i et møbel med syntetisk stopningsmateriale, kan det ta 1½ til 2 minutter innen en hel leilighet på 80m2 er fylt med røyk og gass. Materialmengden som da har forbrent, utgjør ikke mer enn en kvadratmeter. Etter 5 til 7 minutter antennes gassene som har utviklet seg, og vi får overtenning. Men allerede lenge før dette kan strålingsvarmen og branngassene ha gjort det umulig å overleve. Kullosen utvikles allerede før flammene bryter ut, og den er helt umerkelig. Kan ikke luktes. Dreper før brannen i det hele tatt blir oppdaget, særlig om natten når vi sover. Det er derfor en brann er farligst om natten.

Har du en røykvarsler utenfor soveværelset ditt, blir du vekket mens du ennå kan våkne. Røykvarsleren reagerer på den livsfarlige gass- og røykutviklingen med sterke lydsignaler Du våkner og får tid til å ta deg ut. Fordi den varme røyken og gassene først stiger opp mot taket - hvor røykvarsleren sitter - for så å synke ned og fylle rommet. I en vanlig leilighet bør det finnes minst én røykvarsler, i et hus selvfølgelig flere. En røykvarsler koster ikke mye, og du får kjøpt den hos jernvarehandleren og i elektriske forretninger. Røykvarsleren er en av menneskehetens store oppfinnelser. Den redder liv. Det kan redde ditt og din families. Vil du vite mer om røykvarslere, kan du ringe brannvesenet der du bor.

Reduser risikoen for brann

Uforsiktighet ved tømming av askebegre, er også en vanlig brannårsak. Spesielt farlig er dette i forbindelse med sammenkomster hvor mange røyker.

Åpen ild
Bruk lysestaker og lysmansjetter som ikke er brennbare. Blås ikke lyset ut, men kvel flammen. Gå aldri fra åpen ild.

Ildsted
Oppbevar aldri noe brennbart i nærheten av et ildsted. Ta asken ut i kasse eller boks som er laget av et ubrennbart materiale. Ved pipebrann må brannvesenet varsles øyeblikkelig.

Kjøkken
Når vannet har kokt bort får vi tørrkoking og maten kan ta fyr. Husk at fett og olje er lett brennbart. Slokk med kveling, ikke med vann. Bruk pulver dersom brannen har fått spre seg. Fettansamlinger i ventilasjonskanalen, i vifter og ventilatorer kan forårsake brann. Hold vifte og kanal ren. Stans viften i tilfelle brann.

Propan
Denne gassen er eksplosiv. Kontroller kraner og tilkoblinger regelmessig.

Spraybokser
Alle spraybokser som utsettes for rask oppvarming eller høg temperatur, kan eksplodere.

Møbelpolish
Dette gjelder også linolje, aceton, lynol og terpentin (white-spirit): Hvis den brukte, fuktige fillen lagres trangt, kan det forårsake selvantenning.

Elektrisitet
Vær oppmerksom på unormal oppvarming av ledninger, plugger, stikkontakter og koblingsbokser. Grunnen kan være overbelastning eller dårlig kontakt - trekk ut pluggen eller slå av strømmen.

Stråleovn
Stråleovn med åpne glødespiraler bør ikke brukes.

Barn
Det er viktig å få barn til å forstå at ild er både nyttig og farlig. La ikke barn være alene med åpen ild og hold fyrstikker og sigarettennere utilgjengelig for barn. Lås kjeller og loft.

Røyking
Røyking er årsaken til hvert tredje dødsoffer ved brann. Alle vet at det kan være livsfarlig å røyke i sengen, men mange dør også etter å ha sovnet fra sigaretten i en lenestol. En sigarettglo kan lage glødebrann i stolens stoppemateriale og en hekto av syntetisk materiale kan utvikle nok gass til at røykeren dør.

Slokkemidlene

For slokking av brann i boliger, har vi to gode slokkemidler: Vann og pulver.

Vann
Vannet slokker ved å kjøle, og skal derfor sprøytes mot flammene i en finfordelt stråle.
Bruk aldri vann mot brann i brannfarlige væsker eller elektrisk utstyr under spenning.
Vann til slokking tas fra husbrannslangen, vannapparatet eller assuransesprøyte.

Pulver
Pulveret slokker ved å kvele, og pulverstrålen skal danne en sky som ruller inn mot flammene. Apparatene skal være godkjent av Statens branninspeksjon, SBI.

Skadebehandling

Røykforgiftning
Bring den skadede ut i frisk luft og gi om nødvendig kunstig åndedrett. Tilkall lege.

Brannsår
Alle brannsår kjøles ned med kaldt vann. Kontakt lege.

Strøm
Ved hjerte- eller åndedrettsstans: Hjertemassasje og/eller kunstig åndedrett. Personer som har fått elektrisk strøm gjennom seg, skal snarest mulig til sykehus.

Sjekkliste for hjemmet

Hvor brannsikkert er det hjemme hos deg?

Bruk litt tid på å tenke gjennom det slik at du er sikker på at du svarer riktig. Hvis noen av svarene på spørsmålene havner i "Nei-kolonnen", må du si fra hjemme med en gang.

Kontroller alt sammen om igjen om en måned. Få med hele familien på brannkontrollen. Hvis alle er med, vil hver og en i familien passe bedre på å unngå brannfare i fremtida.

Stua

 • Er brennbare ting plassert i god avstand fra varmekildene?
 • Har elektriske kontakter riktig belastning (ikke for mange uttak fra en kontakt)?
 • Er askebegrene brannsikre?

Kjøkkenet

 • Er elektriske apparater rene og i god stand?
 • Er brennbart materiale i god avstand fra komfyren?
 • Er avtrekksvifta ren og fettfri?
 • Er fyrstikkene ute av rekkevidde for barn?
 • Er gardinene i god avstand fra varmekilde?
 • Er de elektriske kontaktene riktig belastet?

Kott, skap og loft

 • Er avtrekksviftene i orden?
 • Er det ryddig?

Soverom

 • Er varmeovner og lamper plassert i god avstand fra brennbart materiale?
 • Har dere latt være å bruke lett antennelige tekstiler?

Garasje - kjeller - hobbyrom

 • Blir oljete filler plassert i beholdere for ildsfarlig avfall?
 • Blir sagflis og høvelspon feid opp?
 • Er gammel maling skikkelig lagret?
 • Er det ryddig og reint?

Utenfor

 • Er søppelforbrenneren plassert i god avstand fra brennbare ting?

Alment

 • Er alle ledningene til de elektriske apparatene i god stand (ikke flisete)?
 • Har dere riktige sikringer?
 • Er det elektriske opplegget skikkelig utført?
 • Har de elektriske apparatene N-merke?

Publisert: 10. feb 2002

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

 • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
 • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook