Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Brystbrann

Overlege Jan Hatlebakk ved Medisinsk Avdeling, Haukeland sykehus intervjuet av Gudrun Vinsrygg.

Reflukssykdom er en folkesykdom og en av de vanligste fordøyelsessykdommene i vestlige land - og brystbrann er det vanligste symptomet på denne lidelsen. Som navnet sier handler det om en brennende smerte i brystet, og årsaken er at litt av mageinnholdet lekker opp i spiserøret og forårsaker betennelse. Faren for kreft er svært liten ved reflukssykdom, og i dag finnes gode medisiner som hjelper mot symptomene.

Andre symptomer på brystbrann er sure oppstøt, gulping og svelgevansker. Noen har besvær bare en sjelden gang, andre plages så ofte som 5 - 6 dager i uken, og 7 av 100 voksne mennesker har problemer hver dag. Ubehaget og smertene kan gjøre livet vanskelig; det kan bli problemer å spise sammen med andre fordi maten lett setter seg fast i halsen eller fordi det er mye man ikke kan spise. Man kan også ha problemer med å mosjonere fordi plagene forverres, og problemer med nattesøvnen fordi smertene ofte kommer om natten.

- Hva er årsaken?

- Hos de fleste som har brystbrann er det reflukssykdom som ligger bak. Men sykdomsårsaken er helt ukjent. Vi har faktisk ingen aning om hva det kan være, men en teori går ut på at det kan skyldes en eller annen dysfunksjon av nervene i spiserøret.

- Kan legen se noe ved en undersøkelse av spiserøret?

- Ca. halvparten av de som har symptomer har forandringer i spiserøret, mens den andre halvparten ikke har det. Vi tror at slike synlige forandringer er et nesten 100 % sikkert uttrykk for reflukssykdom, men symptomene kan være like ille hos pasienter der vi ikke kan se noe med gastroskopi.

Økende problem

Det kan se ut som at brystbrann er et økende problem. For noen tiår siden var man ikke så oppmerksom på sykdommen fordi det fantes lite kunnskap om den. Når det i vår tid ser ut til at stadig flere får plager, vet vi ikke riktig om det skyldes en reell økning, eller bare at flere søker lege og får en diagnose.

Menn er mest plaget, det er dobbelt så mange menn som har reflukssykdom som kvinner. Problemet er størst blant unge voksne, etter 60-årsalder har omtrent like mange kvinner som menn plager.

- Er reflukssykdom en kronisk lidelse?

- Ja, det er en sykdom som de fleste har hele livet, men symptomene varierer i styrke. Hos de fleste forsvinner de iblant helt i perioder, for så å komme tilbake med kortere eller lengre mellomrom.

- Hvor stor rolle spiller livsstilfaktorer?

- Det er et faktum at vi er blitt tykkere og spiser mer fettholdig kost enn tidligere, og jeg tror dette henger sammen både med hvordan sykdommen melder seg og hvor mye plaget man er. For eksempel spiller nok et kosthold med urimelig mye fett, mye krydret mat, stort kaffe- og alkoholkonsum, uregelmessige måltider og sene måltider en rolle. På den annen side - hvis man rydder opp i disse tingene, får man sjelden bort sykdommen. Den vil være der når man først har fått den, men livsstilfaktorer betyr noe når det gjelder hvor store plager man har.

Magesårbakterien som ble borte

Tidligere hadde nesten alle magesårbakterien Helicobacter Pylori - en bakterie som øker risikoen for magesår. I dag er magesårsykdommene nesten utryddet fordi vi har fått en behandling (trippelkuren som oftest består av to typer antibiotika og en syrehemmer, grunnstoffet vismut kan gis i tillegg og da kalles det en quadruppelkur) som tar knekken på denne bakterien, men også fordi hygienen er blitt bedre.
Men magesårbakterien hadde også sine positive sider, den minsket dannelsen av magesyre. Når bakterien er borte og det blir mer magesyre, øker gjerne brystbrannproblemet.

- Betyr det at mye magesyre øker risikoen for brystbrann?

- Har man reflukssykdom, kan mye magesyre øke symptomene. Men magesyre er ikke årsaken. Det er sjelden snakk om for stor syreproduksjon, problemet er at syren kommer på feil sted - nemlig i spiserøret. Magesekkens slimhinner er laget for å tåle den kraftige syren, men det er ikke slimhinnene i spiserøret.

- Kan overvekt forverre plagene?

- Overvekt er ikke årsak til reflukssykdom. Men de som er overvektige, har ofte et uheldig kosthold. Derfor er det gjerne slik at når overvektige som har problemer får endret kostholdet, føler de seg mye bedre også før vekten går ned. Så det er nok kosten mer enn overvekten som er problemet.

Norsk brystbrannstudie

Det finnes i dag flere medikamenter mot brystbrann, de mest brukte er Losec (omeprazol) og Prepulsid (cisaprid). Losec og Prepulsid er handelsnavnene, omeprazol og cisaprid er virkestoffene. Losec er den "sterkeste" medisinen og den som brukes mest av pasienter som har så mye plager at de blir henvist til spesialister.

For å finne ut om brystbrannpasienter fikk like god hjelp med Prepulsid, et mildere og rimeligere preparat, laget norske leger ledet av Jan Hatlebakk i 1996 - 1998 en brystbrannstudie som omfattet 573 pasienter som hadde søkt allmennpraktiserende leger for sine plager. En tredjedel av disse pasientene fikk Losec, en tredjedel fikk Prepulsid og en tredjedel fikk narremedisin. I tillegg fikk alle Titralac til bruk ved akutte smerter, og samtlige fikk livsstilsråd (unngå mat som forverrer plagene og store måltider før sengetid, gå ned i vekt, heve sengens hodeende 10 - 15 cm, unngå stramme klær osv.).

- Vi visste jo at Losec var et medikament med god virkning, sier Jan Hatlebakk.

- Men vi tenkte at de som var mindre plaget kanskje kunne ha like god hjelp av et "svakere" medikament. Undersøkelsen gikk altså ut på å finne ut om Prepulsid var like bra, eller kanskje bedre, enn Losec, slik at man hadde flere alternativ å velge mellom når det gjaldt pasienter som gikk til sin egen lege, og som ikke var så plaget at de ble henvist til spesialist.

Resultatet av studien viste at Losec var det overlegent beste medikamentet, hele 85 prosent fikk god hjelp med det. Når det gjaldt Prepulsid var det overraskende nok ikke bedre enn placebo (narrepiller) - dvs. at 18 % ble bedre både med Prepulsid og narrepiller. En slik bedring uten at et preparat er virksomt kalles placeboeffekt (placebo er et ord som betyr å behage). At pasientene ble bedre uten å ha fått riktig medisin, mener Jan Hatlebakk bl.a. kan komme av at samtlige deltakere i studien ble undersøkt med gastroskopi (kikkhullsundersøkelse) og alle fikk vite at de ikke feilte noe alvorlig.

Losec er et gammelt og velprøvd medikament, for øvrig den mest solgte medisinen innenfor sin kategori i vårt land, noe som forteller hvor stort problemet med brystbrann er. Det brukes også i den såkalte trippelkuren ved magesårbehandling.

- Vår studie viser at pasienter med halsbrann trenger kraftige medisiner for å få hjelp, sier Hatlebakk.

- Men får de ikke da også større bivirkninger?

- Nei, Losec har lite bivirkninger; de som fikk Losec hadde ikke mer bivirkninger enn de som fikk narrepiller.

- Ble de som fikk Losec kvitt plagene sine for godt?

- Nei, dette er ikke en helbredende behandling, de fleste må bruke medisinen i perioder, og de som er verst plaget må bruke den hele tiden.

- Når plagene skyldes betennelse i spiserøret - kan det føre til kreft?

- Mye sjeldnere enn vi tidligere trodde. Av 573 brystbrannpasienter som vi undersøkte, hadde ingen kreft, men 7 hadde celleforandringer i spiserøret som etter veldig lang tid kanskje kunne gitt kreft hos noen (ca. 10 %). Kreft er imidlertid den sykdommen pasienter frykter mest, mange med brystbrann kommer til legen fordi de tror de har kreft.

Ny og forbedret medisin

Nå er det kommet en ny og forbedret utgave av Losec, Nexium, som også er kalt en "renset" utgave av Losec.

- Losec er en blanding av to molekyler, der det ene er gunstigere enn det andre, så det er dette molekylet man helst vil bruke, forklarer Jan Hatlebakk . - Og det er den gunstigste komponenten i Losec som er renfremstilt og brukt i Nexium som nettopp et godkjent i Norge, og som er det eneste medikamentet i sitt slag.
Studier har vist at Nexium lindrer symptomer både raskere og bedre enn Losec som har vært det beste medikamentet mot syrerelaterte lidelser i mer enn et tiår. Ved betennelse i spiserøret heler Nexium lidelsen i løpet av fire uker mens det tok dobbelt så lang tid for å nå samme resultat med Losec. Nexium tåles også like godt og har like få bivirkninger som Losec, dvs. ikke vesentlig mer bivirkninger enn narrepiller.

- Når er det nødvendig med operasjon?

- Hos pasienter som har store plager, og som ikke har hatt god nok virkning av medikamentell behandling, eller som føler motstand mot å bruke medikamenter over mange år, kan operasjon vurderes. Men dette gjelder et fåtall; på landsbasis opereres ca. 100 pasienter årlig, 90 % av dem med gode resultater.

Søk-lege-signaler

- Plages du av brystbrann, så snakk med legen din, råder Jan Hatlebakk.

Symptomene kan være sviende smerter, svelgevansker, at du kaster opp blod, ikke tåler maten du har lyst til å spise, eller får forstyrret nattesøvn. Ut fra symptomene dine, kan legen avgjøre om du kan forsøke med medisiner, eller om du bør undersøkes av spesialist først.

- Hvor ille må det være før jeg trenger behandling?

- Det er det delvis du selv som avgjør, og det handler om livskvalitet. Jeg vil si det slik at om du har symptomer hver uke bør du bli utredet og få behandling.

Er du under 40 - 45 år, kan du sannsynligvis begynne med medisiner og forsøke det i en periode. Men er du over 50 år og har hatt symptomer i mer enn 5 år, bør du undersøkes med gastroskopi fordi det foreligger en liten fare for kreft. Den er ikke veldig stor, men den er der, og den ser ut til å være økende.

- Og hvis jeg har brystbrann bare en sjelden gang?

- Da kan du gå på apotektet og kjøpe Zantac eller Pepsid som er håndkjøpspreparat. De kan bedre plagene ved å nøytralisere magesyren, i motsetning til reseptmedisinene som hemmer dannelsen av syren.

Publisert: 06. april 2002

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook