Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Når diabetes fører til øyelidelser

I dette intervjuet forklarer overlege Staale Hultgren hvordan øynene kan påvirkes hos diabetikere. Og han gir gode råd om hvordan pasienter med diabetes selv kan forhindre utviklingen av alvorlige øyesykdommer.

En diabetiker må regne med å få noen forandringer i øynene. Ofte er det bare enkelte små, røde flekker på netthinnen som innebærer små utposninger på kapillærene. Eller det kan være små mikroblødninger som kan komme og gå uten at det påvirker synet. For type 1 diabetikere gjelder dette nesten alle når de har hatt sykdommen i 20 år. Omtrent seks av ti med type 2 diabetes har forandringer i øynene. Diabetes er en av hovedårsakene til synssvekkelse blant yrkesaktive.

Blodsukkeret

Diabetes skyldes mangel på eller for dårlig virkning av insulin, hormonet som står for reguleringen av blodsukkeret. Uregulert vil pasientene ha for mye sukker i blodet. Høyt blodsukker over lengre tid kan føre til svekket syn, nyresvikt, nerveskader og skader i de små blodårene i kroppen. Dette gjelder ikke minst de små blodårene på netthinnen. Forandringene kan i neste omgang føre til utposninger av blod, små blødninger i netthinnen og avleiring av fettstoffer.

- Når områder i øyet får dårlig blodsirkulasjon, kan det skje en nydannelse av blodårer som vokser opp i glassvæsken. Det kan føre til blødninger inne i øyet som kan skade synsnervene og svekke synet. Netthinneavløsning er en annen komplikasjon, forklarer Hultgren.

Diabetikere har også økt risiko for å bli rammet av grå stær. Men den vanlige typen grønn stær, hvor trykket inne i øyet er høyere enn det synsnerven tåler, er ikke hyppigere blant diabetikere. De rammes imidlertid av en videreføring av forandringene i øyet som blir til en spesiell type grønn stær.

God regulering

- Det viktigste for diabetikere som vil unngå svekkelse av synet, er å holde blodsukkeret under kontroll. Egenkontroll av blodsukkeret må skje regelmessig. Både type 1 og type 2 diabetikere bør måle blodsukkeret hver dag og satse på et kosthold og en livsstil som forhindrer de helseskadelige langtidsvirkningene av sykdommen, fastslår overlege Hultgren.

Viktig er det å unngå store variasjoner i blodsukkernivået. Regelmessige måltider som er omtrent like store - minst fire ganger om dagen - vil bidra til at blodsukkeret ikke blir for høyt etter måltidene.

I alle tilfeller må altså blodsukkernivået holdes under kontroll. Slik kan diabetikeren forhindre at det utvikles nye skader.

I verste fall kan uregulerte diabetikere bli blinde. Diabetes er den hyppigste årsak til blindhet blant yngre mennesker under 60 år.

Snikende

Øyesykdommer hos diabetikere utvikler seg snikende, uten symptomer og smerter. Pasienter som er i ferd med å utvikle netthinneforandringer, vil ikke merke noe selv. Derfor må alle diabetikere gjennomgå regelmessige spesialundersøkelser som kan sikre tidlig behandling av diabetisk øyesykdom.

For type 1 diabetikere vil det oftest gå ti år fra diagnosen blir stilt til det skjer noe med øynene. Tommelfingerregelen er at øyekontrollen må starte etter fem år med sykdommen hvis pasienten er under 30 år. Pasienter som får diagnosen etter at de har fylt 30 år må gå til årlig øyekontroll.

- Større er risikoen for at forandringer har skjedd i øynene hos type 2 diabetikere som kan ha hatt sykdommen i lengre tid når de får diagnosen. De må få undersøkt øynene sine når diagnosen blir stilt og gå til årlig kontroll, understreker Hultgren.

Alle diabetikere som er gravide må få undersøkt øynene så tidlig som mulig i svangerskapet og hver tredje måned inntil barnet er født.

Behandling

- Det er viktig at forandringer i øynene oppdages tidlig for det finnes behandling og muligheter til å forhindre videre utvikling av skadene. Derfor er det så påkrevet at diabetes-pasientene går til regelmessig øyekontroll. Screening av øyebunnen ved fotografering eller undersøkelse hos øyelege, gjør det mulig å oppdage sykdommen så tidlig at den kan stoppes og eventuelt reverseres før den påvirker synet.

Laserbehandling der det har dannet seg nye årer i øyet er vanligst. Denne behandlingen forhindrer at nydanningen utvikler seg videre. Laser er godt dokumentert som god behandling av øyebunnsforandringer på grunn av diabetes, og kan redusere risikoen for blindhet vesentlig. Blødninger i glasslegemet kan fjernes med operasjon. Netthinneavløsning kan også opereres.

Viktigst for å unngå komplikasjoner når synet er blitt svekket, er laserbehandling på et tidligst mulig stadium. Årlige kontroller vil avdekke om det er nødvendig å foreta slik behandling.

Diabetikere med grå stær får samme behandling som alle andre: Den syke linsen blir fjernet og erstattet med en kunstig linse.

Grønn stær (glaukom), økt trykk inne i øyet som kan ødelegge synsnerven og føre til blindhet, behandles oftest med medikamenter (øyedråper). Laser er også en hyppig behandling for å holde trykket på et akseptabelt nivå.

Intervjuer: Eva Fosse

Publisert: 1999

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook