Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Trening forebygger osteoporose

Dr. scient. Monica Klungland Torstveit ved Norges Idrettshøgskole, intervjuet av Marianne Næss.

Omtrent hver tredje norske kvinne og hver tiende mann over 50 år lider i dag av osteoporose eller beinskjørhet. Et sunt kosthold med nok kalsium og vitamin D, røykestopp og avhold eller forsiktig omgang med alkohol er gode forebyggende tiltak. Men det kanskje aller viktigste er å bedrive mosjon, da særlig mosjonsaktiviteter som styrketrening, ballspill, aerobic og dans.

- Det er først og fremst kvinner over 50 år som blir rammet av osteoporose. Særlig utsatt er kvinner som har en mor eller mormor med denne lidelsen, sier Monica Klungland Torstveit. – Så mye som 60-80 prosent av variasjonen i benmasse mellom individer er genetisk bestemt. Det betyr imidlertid at ca. 30 prosent kan påvirkes ved hjelp av livsstilsfaktorer.

- Hva er osteoporose?

- Begrepet viser til tettheten i benmassen vår. Dersom man har tapt en viss mengde benmasse, snakker man altså om osteoporose som øker risikoen for brudd, da særlig i ryggvirvlene, hoften og håndleddet. Årlig forekommer det ca. 9000 slike hoftebrudd og 15 000 håndleddsbrudd i Norge. Har en med osteoporose (eller lav benmasse) fått et benbrudd, kalles tilstanden etablert osteoporose. Mange som lider av osteoporose, er faktisk ikke klar over det selv. Det er først når de får et brudd de undersøker seg nærmere. Dette er med andre ord ikke en lidelse som synes utenpå, men en tilstand vi kan måle ved hjelp av instrumenter. Men hverdagen for dem som lider av etablert osteoporose, kan allikevel være smertefull og føre til redusert mobilitet og livskvalitet.

- Hva er det som skjer?

- Sterkt forenklet kan vi si at vi har to typer benceller i kroppen vår: En type celler som bygger opp og en type som bryter ned benvev. Disse cellene er i funksjon hele tiden. Det vi gjør ved vektbærende trening, er å stimulere de bencellene som bygger opp benvevet.

Det beste tidspunktet når det gjelder å forebygge osteoporose, er faktisk i puberteten, da særlig i vekstspurten som er alderen mellom 11 ½ og 13 ½ år for jenter, og 13 til 15 år for gutter. I denne perioden bygger vi opp en fjerdedel av vår totale benmasse. Dette er like mye som vi taper i årene etter menopausen. Påbegynner vi treningen allerede omkring puberteten, oppnår vi best resultater. Den maksimale benmassen får vi når vi kommer i 20-30-årsalderen. Etter dette vil benmassen bare reduseres – med mindre vi er flinke til blant annet å trene regelmessig, påpeker Monica Klungland Torstveit.

- Da kan vi vedlikeholde en stor del av benmassen.

Risikogrupper

- Hvem er det som har størst risiko for å få osteoporose?

- Det er kvinner over 50 år. Dette har sammenheng med overgangsalderen og tapet av østrogen, et hormon som virker positivt inn på benmassen.

- Hva er årsaken til at mennene sjelden får osteoporose?

- Dette henger sammen med at de har et større skjelett enn kvinnene samt en høyere benmasse. De kommer jo heller ikke i overgangsalderen, slik som kvinnene.

- Er det andre risikofaktorer?

- Ja, også lav vekt og spiseforstyrrelser, som for eksempel anoreksi, kan føre til osteoporose. Både kvinner og menn med svært lav vekt har en forhøyet risiko for å pådra seg beinskjørhet. Det samme har kvinnelige idrettsutøvere som trener hardt og spiser for lite slik at de kommer i energiunderskudd og mister menstruasjonen. Flere undersøkelser har også vist at sigarettrøyking og overdrevet inntak av alkohol øker risikoen. Det samme gjør og et mangelfullt kosthold og enkelte sykdommer og medisiner. Men også mye stillesitting og for lite mosjon er uheldig, da særlig for dem med osteoporose i nær familie.

Forebyggende tiltak

- Hva kan man gjøre for å forebygge?

- Det er for det første viktig at man har et sunt kosthold med mye kalsium, i form av for eksempel melkeprodukter og grønne grønnsaker, og vitamin D som man får gjennom fet fisk, tran og ved å oppholde seg i solen. Det er også av stor betydning at man spiser nok, totalt sett, slik at man ikke blir undervektig. Dernest må jeg nevne røykeslutt, hvis man røyker, og et moderat alkoholforbruk, eventuelt totalavhold. Dette er gode forebyggende tiltak. Til slutt, og ikke minst, bør man drive regelmessig fysisk aktivitet eller trening.

- Mange undersøkelser har nemlig vist at fysisk aktivitet ikke bare fører til redusert risiko for osteoporose, hjerte- og karlidelser, diabetes og kreft. Det fører også til et styrket immunforsvar, bedre evne til å mestre stress, bedre humør, bedre søvn og det at man generelt kommer i bedre fysisk form. Men det kan være vanskelig å komme i gang. - Det vet vi jo. Derfor er det viktig å gjøre mosjonen til en normal del av hverdagen. Ikke minst er det viktig å stimulere kroppsøvingen i skolen, da denne i dag er altfor mangelfull.

- Hvilke type trening er best?

- Det er alle former for vektbærende aktiviteter. Hopp og sprett, ballspill, aerobic og styrketrening er det vi gjerne anbefaler når det gjelder å forebygge osteoporose.

Særlig er slike treningsformer som ballspill fine fordi de innebærer varierende bevegelser som start, stopp og vendinger. Det er viktig at disse aktivitetene kommer inn allerede i kroppsøvingen på skolen. Men også andre aktiviteter som innebærer en belastning på skjelettet , er bra. Slik som for eksempel jogging og løfting. Derimot har sykling og svømming liten innvirkning på osteoporose, selv om disse aktivitetene er fine med tanke på forebygging av andre sykdommer. Det er viktig å begynne tidlig, slik at barna venner seg til å være aktive. Jeg vil også minne om at det er aldri for sent å begynne å bli fysisk aktiv! De største forbedringene oppnår man ved å gå fra å være fysisk inaktivit til å bli noe aktiv.

- Hvor mye bør man være i fysisk aktivitet?

- Barn bør helst være moderat fysisk aktive minst en time hver dag. For voksne anbefales minst en halv time om dagen. Og det behøver ikke være organisert trening, selv om ”Friskis og Svettis” og lignende tiltak naturligvis er bra. Hvis man ikke orker å drive med denne form for organisert trening, anbefaler vi voksne som ønsker å vedlikeholde benmassen, å for eksempel starte et ”gå-program”. Gange i raskt tempo, da særlig i ulendt terreng, er en fin form for trening når det gjelder å vedlikeholde benmassen. Det samme er aktiviteter som å spille ball og å leke med barnebarna, klippe gresset og måke snø. Og for eldre som lever et stillesittende liv, kan bare det å reise seg opp av stolen og sette seg ned igjen eller gå i trapper, være en form for trening, avslutter Monica Klungland Torstveit.

Relaterte intervjuer/artikler:


Oppdatert: 2007

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook