Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Gummiallergi

- Det er særlig den hyppige bruken av gummihansker som har ført til økningen i gummiallergi. Dette gjelder først og fremst innenfor helsesektoren hvor forbruket av gummihansker er svært stort, sier spesialist i hudsykdommer, avdelingsoverlege Jan-Øivind Holm ved Hudavdelingen, Ullevål Universitetssykehus. - Men det er også mulig å reagere på andre artikler som er laget av gummi. Eksempler på slike gjenstander er strikker, kondomer, ballonger, strømper, sko, gummistøvler, badematter, bil- og sykkeldekk. Er du plaget av latexallergi, kan du faktisk også få reaksjoner når du kommer i kontakt med bananer, kiwifrukter og kastanjer.

- De fleste som reagerer allergisk, reagerer ikke på selve latexet (gummiråstoffet), men på stoffene som tilsettes under tilvirkingsprosesssen, sier Jan-Øivind Holm. Det er derfor viktig å skjelne mellom allergi overfor rågummi og allergi overfor gummi-tilsettingsstoffene.

- Hvilke allergiske reaksjoner er mest vanlige når det er tale om gummiallergi?

- Ved latexallergi vil du få det vi kaller "straksallergi"; det vil si symptomer som for eksempel elveblest (røde kløende vabler i huden) der gummihansken har ligget. Du kan også få hevelser i underlivet etter et samleie hvor du eller partneren har benyttet kondom - eller du kan få hevelser i munnen etter tannbehandling hvis tannlegen har benyttet gummihansker. Nærmere halvparten av de pasientene som er allergiske overfor gummilatex, reagerer også på kondomer. Det viser en finsk undersøkelse blant sykehusansatte. Samme undersøkelse viste også at kondomene ga hevelser og kløe blant en 1/4 av de undersøkte pasientene av begge kjønn. Det er også eksempler på at pasienter faktisk har besvimt etter gynekologiske undersøkelser. Dette fordi legen benyttet seg av gummihansker under undersøkelsen. Symptomene som følger med latexallergi kan også være svært like dem du får når du er rammet av pollenallergi. Dette er kjente symptomer som tett, rennende nese, rennende og kløende øyne samt rødhet og kløe i huden. Noen mennesker kan også få alvorligere symptomer med blant annet astma når latexproteinet setter seg på hanskepudderet og dermed kommer ut i romluften. Dette skjer fortrinnsvis på arbeidsplasser hvor mange av de ansatte bruker gummihansker slik som for eksempel innenfor helsesektoren.

TIURAM-ALLERGI

- Hvordan kan man vite om det er selv rågummien eller det er tilsettingsstoffene i gummien man reagerer på?

- Når du reagerer på tilsettingsstoffene, vil dette vise seg i form av kontaktallergi. Du vil med andre ord få håndeksem når du bruker gummihansker eller eksem i underlivet når du eller din partner bruker kondomer. Mange forveksler derfor kontakteksem med vanlige underlivsproblemer. Det mest kjente allergifremkallende kjemikaliet som i dag brukes i produksjon av hansker, er gummikjemikaliet "thiuram". - Vi regner med at omlag 2-3 % av eksempasientene reagerer på dette kjemikaliet, sier Jan-Øivind Holm.

- Hvilke symptomer er mest vanlige?

- Ved tiuram-allergi er de mest typiske symptomene revner i huden, små vannblemmer, kløe og rødhet. Symptomene kommer gjerne flere dager etter at du var i kontakt med gummien. Mange som reagerer på dette kjemikaliet, reagerer også på et annet kjemikalie, "karbamater", som også anvendes i fremstilling av hansker. Men vi må også være klar over at svært mange av dem som får problemer ved å bruke gummihansker, hverken reagerer på latexet eller på kjemikaliene i hanskematerialet. Hudirritajonen kan også skyldes fuktigheten eller pudderet inne i selve hansken, påpeker Jan-Øivind Holm.

- Hva er det som skjer?

- Kjemikaliene binder seg til proteinene i huden. Denne blandingen av kjemikalier og protein får lymfeknuten i huden til å reagere med å danne eksem. Det er altså lymfesystemet vårt i huden som reagerer med eksem.

- Hvem er det som først og fremst blir rammet av gummiallergi?

- Helsepersonell og renholdsarbeidere. Dette skyldes den store hanskebruken innenfor disse yrkene. En annen viktig risikogruppe er atopikere. Disse reagerer først og fremst med høysnuesymptomer. Til slutt kommer de med håndeksem. De er svært utsatte.

- Bør man helt avstå fra å bruke gummihansker?

- Det er bare hvis man lider av atopisk allergi eller håndeksem at dette kan bli nødvendig. Ellers kan man godt bruke gummihansker når man gjør rent eller driver med annet våtarbeid. Det er mange fordeler med å bruke gummihansker. I motsetning til hansker laget av for eksempel PVC (vinyl), er gummihanskene mye mer behagelige å ha på seg. Det du imidlertid bør være påpasselig med, er å velge hansker som inneholder svært små mengder med latexprotein og allergifremkallende kjemikalier, påpeker Jan-Øivind Holm.

- Hvordan kan man få konstatert om man lider av latexallergi eller av allergi overfor gummitilsettingsstoffer?

- Ved mistanke om latexallergi bør du få utført en prikktest hos lege. Har du derimot mistanke om at det kan være allergi overfor gummitilsettingsstoffer, bør du få utført en lappetest. En lappetest vil si at man fester et plaster med ulike allergifremkallende stoffer på ryggen. Dette plasteret skal sitte på i to døgn, deretter taes det av. Dagen etter leser hudlegen av resultatene. Hvis det er tale om allergi overfor gummitilsettingsstoffer, vil man se kronestore røde eksemflekker. Det er mulig å teste opp til 400 stoffer med en slik lappetest. Det mest vanlige er imidlertid å bruke en "standard-test" med 25-30 ulike stoffer.

- Er det mulig å behandle gummiallergi?

- Nei. Den eneste måten å holde seg "frisk" på er å holde seg unna artikler som inneholder de stoffene man ikke tåler, avslutter Jan-Øivind Holm.

GODE RÅD:

 • Har du mistanke om at du lider av allergi mot latex, bør du gå til en hudlege for å få gjennomført en prikktest. Hvis du derimot tror det kan dreie seg om allergi overfor gummitilsettingsstoffer, bør du gå til lege for å bli testet med en lappetest.
 • Dersom du har fått konstatert at du lider av atopisk allergi eller har håndeksem, bør du avstå fra å bruke gummihansker.
 • Eksemaktig hud må ikke stenges inne med fuktighet og svette. Dette forsterker kløen og kan være ekstremt plagsomt.
 • I stedet for gummihansker kan du bruke rommelige plasthansker med bomullshansker inni. Men husk: Disse bomullshanskene må skiftes hyppig - ellers blir de stikkende og kløende.
 • Det er viktig at hanskene holdes rene, både utvendig og innvendig. Hanskene bør helst tørres med vrangen ut etter bruk.
 • Vær bevisst når du velger produkter. Hvis du har sensibel hud, bør du velge nøytrale, men trygge apotekervarer med minst mulig parfyme.

OPPSUMMERING:

Overfølsomhet overfor gummi kan skyldes:

 • Reaksjon mot protein fra gummitreet (latex). Symptomene består da gjerne i elveblest, rennende øyne og nese samt astma.
 • Reaksjon mot kjemikalier i gummien, oftest thiuram. Symptomene består i kontaktallergi i form av eksem.
 • Latex finnes blant annet i følgende produkter: Ballonger, bildekk, gummistrikker, elastiske bandasjer, fottøy, gummihansker, gummistrømper, gummiunderlag, katetre, kondomer, enkelte madrasser mv.
 • Ved latexallergi anbefales hansker laget av Polyethylen (helt tynne plasthansker), PVC, Elastyren, Tactylon eller ev. Nitril.

Intervjuer: Marianne Næss

Publisert: 2005

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

 • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
 • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook