Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Medisiner, naturmidler og sminke -holdbarhet hvor lenge?

Apoteker Christer Frantzen intervjuet av Gudrun Vinsrygg

Ingen vil ha dårlig mat. Vi kaster levnetsmidler som ikke ser friske ut - eller som lukter dårlig. Men er vi like nøye når det gjelder medisiner, naturmidler og sminke? Disse varene har også en viss holdbarhet og bør ikke brukes når de er blitt for gamle.

Alle har vi opplevd at matvarer er blitt for gamle og har fått forandret konsistens, smak og lukt. Vi vet at tid og temperatur kan føre til nedbrytning av mat på ulike måter, og at det kan gi oppvekst av bakterier og andre helseskadelige stoffer.

Derfor ser vi nøye etter holdbarhetsdato på kjøttpålegg og melk, og kaster gamle varer. Ikke alle er like nøye når det gjelder holdbarhet av medisiner, naturmidler, naturlegemidler og sminke.
Men heller ikke her er det noe som varer evig. 

Tabletter er mest robuste

- Hvordan bestemmes holdbarheten til et legemiddel?

- Holdbarheten baseres på stabilitetsstudier som produsenten gjør, sier Christer Bakke Frantzen, apoteker ved Vitusapotek Nordstjernen i Bergen. - Det betyr at legemiddelet utsettes for betingelser som gjør at aldringsprosessen går raskere, for eksempel lys, varme og luftfuktighet. Kulde tåles vanligvis bedre, men noen tabletter kan bli porøse. Salver, kremer og flytende legemidler tåler ikke så godt kulde, og slett ikke frost. Den holdbarheten som er oppgitt for legemidler er basert på at de oppbevares under en viss temperatur som angis på pakken, vanligvis 25 – 30 grader. Er temperaturen høyere, kan holdbarheten bli kortere enn det som er angitt på pakken.

- Hva skjer når et legemiddel blir for gammelt, blir det giftig?

- Den vanligste årsaken til at legemidler ikke kan brukes lenger, er at mengden av virkestoff avtar. I noen tilfeller, som for eksempel for tetracykliner (en spesiell type antibiotika), kan det dannes farlige stoffer etter utløpsdato.

- Kan man se på at legemiddel at det er blitt for gammelt?

- Nei, kvalitetsforringelse av legemidler kan sjelden ses med det blotte øye.
Holdbarheten en juridisk grense for produsentens ansvar for legemiddelet. Bruk etter utløpsdato er altså ikke å anbefale.

- Hvilke former for legemidler er mest holdbare?

- Tabletter er absolutt den mest robuste legemiddelformen. . Minst robuste er flytende legemidler, for eksempel insulin og andre preparater til injeksjon. Nye biologiske medisiner som ofte er fremstilt av kunstige proteiner, for eksempel Enbrel og Humira som bla brukes mot ulike autoimmune sykdommer som reumatoid artritt og psoriasisartritt, er svært følsomme og tåler dårlig temperatursvingninger. Til apotekene kommer disse medisinene i en ubrutt kjølekjede fra produsenten, vi oppbevarer dem i kjøleskap – det samme må brukeren gjøre. Skal man på reise med denne typen legemidler, er det viktig å tenke på hvilke oppbevaringsmuligheter som kreves. Spør på apoteket, de kan hjelpe med dette. 

- Hva med naturmidler og naturlegemidler?

- Utvalgte produkt selges på apotekene, og reglene når det gjelder holdbarhet og holdbarhetsmerking er stort sett de samme som for legemidler.

Sminke

Mens legemidler og naturlegemidler omfattes av legemiddellovgivningen, omfattes handelsvarer som naturmidler og sminke av næringsmiddellovgivningen.

Frem til 11. mars 2005 var ikke kosmetikk stemplet med holdbarhetsdato. Men i dag skal anbefalt holdbarhetsdato være påført.

For kosmetiske produkt med holdbarhetsdato på mer enn 30 måneder er det obligatorisk å merke produktet med opplysning om hvor lang tid det kan brukes etter at det er åpnet – uten det medfører skade for forbruker. Opplysningen som produktet merkes med et spesielt symbol etterfulgt av en tidsangivelse i måneder og/eller år.

- Hva slags sminke er minst holdbar?

- Maskara har kortest holdbarhet, ca 3 måneder hvis du bruker den hver dag.

Vær særlig nøye med øyesminke, den kan nemlig gi grobunn for bakterier og føre til øyeinfeksjon. Hvis det skjer, bør du straks kaste produktet og kjøpe nytt. Får du en allergisk reaksjon, er det også lurt å bytte merke.
Alle applikatorer bør vaskes jevnlig, og det er ikke lurt å bruke andres sminke.

- Hvordan skal sminke oppbevares?

- All sminke står seg best om den oppbevares tørt og kjølig. Badet er altså ikke rette stedet.

- Hva er tegn på at sminken er blitt for gammel?

- At den forandrer konsistens, lukt eller farge. Hvis det skjer, så kast den straks.

Konserveringsmidler

- Hvilke holdbarhetsmidler brukes i legemidler, naturmidler og sminke?

- Det er stort sett de samme, og alle er underlagt EU-kontroll.
Når det gjelder legemidler, er valg av konserveringsmiddel avhengig av hvilken form legemiddelet har (tablett, mikstur, øyedråper, preparat til injeksjon, stikkpiller osv.)

Tabletter er som oftest ikke tilsatt konserveringsmidler, de er ikke spesielt utsatt for bakteriell nedbrytning. Kremer, salver og flytende legemidler er ofte konservert med det vi kaller parabener. Dette er stoffer som har vært i søkelyset fordi en del forskere mener at de kan være kreftfremkallende på grunn av en østrogenlignende effekt. Særlig har dette vært diskutert når det gjelder små barn. Stoffene brukes i svært lave konsentrasjoner. Da Folkehelseinstituttet gjorde en vurdering av bruken av parabener i 2004, konkluderte de med at stoffene er trygge å bruke. Du kan lese mer om tilsetningsstoffer på Mattilsynets hjemmesider  www.mattilsynet.no

- Kan du nevne andre konserveringsmidler?

- Til konservering av flytende legemidler brukes b.la. Natriumbenzoat, thiomersal og ulike alkoholer. Formaldehyd brukes i sjampo, balsam og badeskum – og i vaskemidler og tekstiler. Nitrosaminer finnes bla i rensekremer og sjampoer. De kan være kreftfremkallende og EUs vitenskapelige komité sier at der finnes ingen sikker nedre grense når det gjelder konsentrasjon. Akrylamider finnes i hårfarger. 

- Hvor farlige er konserveringsmidler?

- Mange konserveringsmidler og andre tilsetningsstoffer kan utløse allergi hos sluttbruker. For de som er plaget av dette, er det viktig å lese innholdsfortegnelsen nøye. Apotekpersonalet vil også være behjelpelig med å veilede i denne forbindelse.

- Hvordan kan jeg unngå skadelige tilsetningsstoffer?

- I legemidler vil virkestoffets egenskaper avgjøre hvilke tilsetningsstoffer som kan brukes. Det er i mange tilfeller helt nødvendig å tilsette konserveringsmidler.

Se ellers etter miljømerket Svanen selv om utvalget av disse varene fortsatt begrenset.

Oppbevaring

Mange oppbevarer legemidlene sine i skapet på badet.

- Badet er det rommet i huset som har de absolutt dårligste betingelsene for både legemidler og sminke, der er det både varmt og fuktig, påpeker Christer Bakke Frantzen. Bruk heller nattbordskuffen til medisiner, eller et medisinskap i entreen for eksempel. Badet er heller ikke stedet for sminke, da er kanskje soverommet et lurere sted.

Plastposer fulle av gamle medisiner

Se over medisinene, naturmidlene, naturlegemidlene og sminkesakene dine regelmessig, og kast det som er utgått på dato.

Men kast ikke legemidler i toalettet eller i søppelet, da kan de skape problemer i naturen. Apotekene tilbyr å ta imot brukte medisiner og destruere dem på en mer miljøvennlig måte.

- Det er dårlig økonomi å hamstre medisiner, også med tanke på holdbarhet, sier Christer Bakke Frantzen. - Ofte opplever vi at pårørende kommer med fulle bæreposer med medisiner når noen av deres nærmeste er gått bort. Mange har nemlig en tendens å ligge inne med unødvendig store lagre. Ofte ønsker de å benytte frikortet ved årsskiftet, de er redde for at de ikke stadig har nok medisiner – eller de har mistet oversikten over det de har. Rådet er å ta ut bare det man har bruk for. Apotekene har heller ikke lov til å levere ut medisiner på blå resept for mer enn tre måneders forbruk.

Spør på apoteket

Naturlegemidler har ikke dokumentert virkning på samme måte som legemidler. Og  sminke har lenge stått i en særstilling fordi det ikke var påbudt å opplyse verken om innhold eller holdbarhet – noe som nå er i ferd med å forandres. 

Med legemidler er det annerledes. Og det er personalet på apoteket som er eksperter på medisiner, derfor er det lurt å spørre dem hvis det er noe du lurer på. Det er også helt gratis, apotekene regner veiledning som en del av sin naturlige kundetjeneste.

- Min oppfordring til kundene er derfor at de må bruke apotekansattes kunnskap ved kjøp av reseptbelagte og reseptfrie legemidler/naturlegemidler, sier Christer Bakke Frantzen.

- Og så er det vel viktig å lese pakningsvedlegget?

- Naturligvis. Og ikke kast det! Det er ikke så lett å huske alt i første omgang, så pakningsvedlegget kan du få bruk for å repetere. Dessuten må du huske at det er legens anvisning for bruk av legemidler som gjelder.


Relaterte intervjuer/artikler:

Publisert: 2006

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook