Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 

 


Impotens - mange uvitende om årsakene...

 - Problemet deles av menn over hele verden; de kan ikke få og beholde en ereksjon som er tilstrekkelig for seksuell aktivitet. Undersøkelser viser at menn vet altfor lite om denne tilstanden, og at det de tror de vet ofte er feil, sier urolog Bernt Kvarstein, overlege ved Sentralsykehuset i Akershus

Tradisjonelt kalles det impotens, men nå er leger blitt enige om at uttrykket erektil dysfunksjon eller ED er mer presist. (Erektil kommer fra lat. erectio som betyr å bli stiv og reise seg - og dysfunksjon betyr feil). Hos menn med ED er oftest andre seksuelle funksjoner som seksuell lyst og evne til å få utløsning intakt.

Nest etter for tidlig sædavgang er ED det vanligste seksuelle problemet blant menn. De aller fleste har slike vanskeligheter i perioder av livet, og problemet øker med økende alder. I vårt land er det ca. 200 000 menn som trenger behandling. 20 000 nye kommer til hvert år.

De fleste menn snakker ikke gjerne om sine helseproblemer verken med partneren eller vennene sine, og slett ikke om ED – en tilstand som mange føler truer deres identitet og mandighet, påvirker samlivet med partneren og ofte også arbeidslivet. Halvparten søker heller ikke lege for de vet ikke at det finnes god hjelp å få.

Hva menn tror

Det er stor forskjell mellom det menn tror og det forskere i dag vet om impotens. Undersøkelser viser at menn har mange misoppfatninger om hva som forårsaker ED. Den største multinasjonale undersøkelsen som er gjennomført på dette området - MORI-undersøkelsen- omfattet over 4 274 menn over 40 år i 10 land (Argentina, China, Frankrike, Tyskland, Mexico, Marokko, Norge, Sør Korea, Sverige og Tyrkia).

Det viste seg at 50 % trodde hovedårsaken til ED var stress og angst. 48 % mente det skyldes for mye alkohol, 34 % at tretthet var den viktigste grunnen, 33 % at alderen var avgjørende og 32 % at depresjon var en betydningsfull foranledning. Vansker i parforholdet, røyking og at partneren ikke lenger virket tiltrekkende på dem, ble også ansett som årsaker. Bare et fåtall var inne på at fysiske sykdommer hadde noe med ereksjonssvikten å gjøre.

Selv om bortimot halvparten sa at ED hadde negativ innflytelse på selvtilliten, jobben og på parforholdet deres, kvidde de fleste seg til å snakke med legen sin om problemet, og de sa at leger sjelden spurte om seksuelle funksjoner. Her var imidlertid svarene svært varierende fra land til land. Over 90 % av tyrkiske, sør-koreanske og kinesiske menn sa at legen aldri hadde spurt om dette, mens en av tre mexikanske menn var blitt spurt. Likedan var det bare en liten prosent i de tre første landene som hadde tatt dette opp med legen sin, mens en av tre meksikanere hadde gjort det. Hele 47 % av norske menn hadde aldri søkt lege for problemer med potensen.

Vil større åpenhet om seksuelle problem som ED hjelpe til å avstigmatisere denne lidelsen og føre til at flere menn får hjelp? spurte forskerne. Ja, svarte 51 % av norske menn, mens 4 % sa nei. Blant mexikanske og franske menn svarte henholdsvis 83 og 78 % ja på dette spørsmålet.

Tette blodårer er hovedårsaken

- I motsetning til hva de fleste menn tror, er fysiske lidelser den vanligste årsaken til ED, sier urolog Bernt Kvarstein, overlege ved Sentralsykehuset i Akershus. – Det gjelder i første rekke sykdommer i blodårene (som også rammer blodårene i penis) og høyt blodtrykk. Dette er årsaken til omtrent halvparten av alle ED-tilfeller, og ED kan iblant være det første tegnet på at blodårene er begynt å tette seg til. Diabetes er også en sykdom som fører til dårligere blodsirkulasjon, og dermed øker risikoen for ED.

Som mange menn har erfart og riktig påpeker, virker både alkohol og røyking negativt på ereksjonsevnen. Begge er risikofaktorer for hjerte - og karsykdommer; røyking påvirker blodårene negativt og hemmer blodsirkulasjonen, og alkohol innvirker bl.a. på sentralnervesystemet og minsker ereksjonsevnen.

Ryggmargsskader kan føre til ED, det samme kan nyresykdommer og operasjoner mot prostata- og kreft i endetarmen.

En annen viktig årsak er bruk av medikamenter. Det gjelder særlig en del midler mot for høyt blodtrykk og en del midler mot angst og depresjon.

33 % mente at ereksjonsevnen minker med økende alder, og det er også riktig. Igjen har det noe med blodsirkulasjonen å gjøre fordi blodårene blir litt stivere med alderen.

Psykiske problemer som depresjon, manglende selvtillit, angsttilstander og dårlig parforhold kan naturligvis påvirke og forsterke ED, men ikke i den grad mange menn tror. Forskere regner med at dette er årsaken i bare 10 % av tilfellene.

- Fordi vi vet at ED i de fleste tilfeller skyldes en fysisk lidelse, er det viktig med en grundig undersøkelse slik at underliggende årsaker kan finnes og behandles, sier Kvarstein. – I noen tilfeller kan dette også bedre potensen.

Ed-behandling

Potensproblemer er ikke av ny dato, fra tidenes morgen har menn vært plaget – og hjelperådene har vært mange. Midler som skulle øke potensen har vært laget av bl.a fiskeøyne og malte dyrehorn; fantasien har vært betydelig større enn virkningen.

Her er en oversikt over hjelpemidler som er på det norske markedet i dag. Ikke alle midlene passer for alle, og bare penisproteser gir reisning i enhver situasjon. Å finne frem til det som passer best for den enkelte forutsetter et godt samarbeid mellom pasient og lege. For de fleste som trenger hjelp er det også et spørsmål om penger; bare ved bestemte skader og sykdommer dekkes utgiftene av Trygdekontoret.

Tabletter.

De fleste menn som har erektil dysfunksjon , behandles med tabletter. Den første tabletten som kom på markedet, var Viagra. For at penis skal bli stiv, må den glatte muskulaturen slappe av så blodårene kan fylles. Det finnes et molekyl (cGMP) som får muskulaturen til å slappe av, men hos en del menn er problemet at dette molekylet brytes så raskt ned at de ikke beholder ereksjonen. Årsaken er et enzym (fosfodiesterase 5), og Viagra virker ved å hemme dette enzymet slik at ereksjonen vedvarer. Tablettene finnes i forskjellige konsentrasjoner. Skal Viagra virke, må man bli seksuelt stimulert. Viagra må ikke tas av personer som bruker nitroglycerin (brukes mot anginasmerter) fordi disse to legemidlene forsterker hverandre og kan gi blodtrykksfall.

I de senere år har man fått to tabletter , Cialis og Levitra, som har samme virkningsmekanisme som Viagra. De fåes også i forskjellige konsentrasjoner.

Viagra og Levitra virker ca. et døgn, Cialis ca. to døgn. Effekten av Levitra kan komme etter et kvarter. Mange leger skiver ut resept på alle tre slik at pasienten selv kan finne ut hvilket preparat han vil bruke. Man må forsøke samme preparat flere ganger før man trekker en endelig konklusjon.

Uprima er en anne n type tablett som kan brukes. Den legges under tungen og løses opp. Den finnes i 2 forskjellige konsentrasjoner. Ved bruk av denne tablett må man også bli seksuelt stimulert.

Sprøyte.

Tidligere laget man en blanding av medikamentene papaverin og fentolamin eller bare papaverin som kunne sprøytes inn i penis og gi ereksjon. Nå brukes slike stoffer svært sjelden. I dag brukes et stoff som heter prostaglandin som selges under navnet Caverject. I en ampulle ligger både tørrstoff og væske ferdig til å blandes i sprøyten. I pakken ligger også spiss som er svært tynn samt et papirstykke med sprit til vasking. Man bør få instruksjon av lege før man starter behandlingen. Caverject finnes i to forskjellige konsentrasjoner. Etter injeksjonen får man ereksjon. Den er uavhengig av seksuell stimulering.

Gele-pellet.

For menn med sprøyteskrekk kan en gele-pellet med samme virkestoff som Caverject være et alternativ. Mens Caverject bruker doser fra 10 -20 mikrogram, inneholder pelleten fra 250 - 1000 mikrogram for å få samme virkning. Det internasjonale navnet er MUSE, men dette legemiddelet har fått navnet Bondil i Skandinavia.

Ved hjelp av en liten innføringshylse settes pelleten inn i urinrøret. Bivirkninger kan være mindre blødninger i urinrøret og svimmelhet. Fordi noe av virkestoffet vil skylles ut med sæden, kan kvinnen få svie.

Hormonbehandling.

I sjeldne tilfeller kan behandling med det mannlige kjønnshormonet testosteron hjelpe på lysten og potensen. Det gjelder i første rekke der blodprøver viser at m anne n har mangel på dette hormonet.

Vakuumpumpe.

Den består av en lukket plastsylinder som settes over penis for å d anne vakuumeffekt som øker blodgjennomstrømningen. En gummiring rundt penisroten forsterker virkningen og holder på ereksjonen. Den bør ikke stå på lenger enn ½ time. Metoden har ingen uheldige bivirkninger, men mange vil vel synes at den ikke er særlig sexy, og vakuumpumpen har heller aldri blitt noen stor suksess. Den kan kjøpes i bandasjistforretninger og på postordre.

Penisprosteser.

De er laget av plast og opereres inn i penis.. Det finnes flere ulike protesetyper som fungerer og betjenes litt forskjellig. Prisene varierer fra ca. kr. 6000 til ca. 60 000. Penisprotese er en permanent innretning som ikke er ment å fjernes. I motsetning til naturlig reisning, fungerer den uavhengig av seksuell stimulering.

Rådgivning.

Psykoterapi eller atferdsterapi kan hjelpe menn der lege ikke finer noen kroppslig årsak til ereksjonsforstyrrelse. Rådgivning kan også være tilleggsbehandling til andre behandlinger.

 - Hvilken lege bør jeg gå til?

- Det er viktig å snakke med en lege man har tillit til. Urologer er spesialister på den medisinske siden av potensproblemer. Sexologer er leger, psykologer og andre som har spesialisert seg på sex og samlivsspørsmål vet også mye om dette, men sexologi er ingen spesialitet på samme måte som urologi er det og tittelen sexolog er ikke beskyttet.

Du kan be legen din henvise deg til urolog, eller du kan selv finne en privatpraktiserende og bestille time uten henvisning.

Publisert: 1998
Revidert: 2006

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook