Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


De vanligste kjønnssykdommene

- Tidligere var syfilis den mest skremmende av alle kjønnssykdommer. Så kom gonoreen, herpesviruset og chlamydia. I dag er det HIV-viruset som vekker størst bekymring. Aids er om mulig enda mer fryktet enn syfilis var i sin tid, sier overlege Babill Stray Pedersen ved Rikshospitalets kvinneklinikk.

- Allikevel er ikke aids blitt den store epidemien som vi en gang fryktet. Dette tror jeg langt på vei skyldes de holdningskampanjene vi har gjennomført, som for eksempel kondomkampanjen. Å bruke kondom er det viktigste forebyggende middel mot alle kjønnssykdommer.

I Afrika, sør for Sahara, er aids blitt en folkesykdom, en epidemi. Både voksne og barn blir smittet av dette fryktelige viruset: Voksne gjennom seksuell kontakt, barn ved fødselen.

Selv om det afrikanske kontinentet i dag er aller hardest rammet av aids, er utviklingen også kommet langt i Sør-Amerika og Asia. Det er en mye høyere risiko for å bli rammet av HIV hvis sexpartneren kommer fra et land hvor HIV er svært utbredt, enn hvis han kommer fra et land hvor dette sjelden forekommer

- Hvem er det som blir lettest rammet av aids?

- Det er først og fremst mennesker som har ubeskyttet seksuell kontakt med tilfeldige partnere. Å ha sex med en utlending øker faren betraktelige hvis han/hun kommer fra land i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Da de første aids-tilfellene her hjemme ble registrert tidlig på 80 - tallet, var det først og fremst snakk om homofile menn. Men nå er også mange andre i faresonen, både heterofile og bifile menn og kvinner, sier Babill Stray Pedersen.

- Er det mulig å bli smittet på andre måter enn gjennom seksuell kontakt?

- Vi hører av og til at noen er blitt smittet gjennom blodkontakt, for eksempel ved blodoverføring, men dette er unntakstilfeller. De aller fleste smittes gjennom seksuell

kontakt. Men smitten kan også overføres fra mor til barn under fødselen. Det er viktig å være klar over at overføring av HIV-viruset skjer lettere fra en mann til en kvinne enn omvendt. Dette skyldes at sæden blir liggende lenge i skjeden. Hos menn overføres smitten til åpningen i urinrøret. Det er også lettest å bli rammet av HIV hvis den du er sammen med, er i en svært tidlig eller sen fase av sykdommen.

- Hva er forskjellen på HIV og aids?

- HIV er et virus som bryter ned immunforsvaret vårt. Dette fører i sin tur til immunsvikt: Vi blir med andre ord mer mottakelige for andre infeksjonssykdommer. Aids er sluttstadiet av denne sykdommen. Men man kan leve i mange år med HIV-smitte i blodet før man utvikler aids, forklarer Babill Stray Pedersen.

- Hvordan merker man at man er HIV-smittet?

- Man merker det ikke. I motsetning til en del andre kjønnssykdommer, gir HIV ingen ordentlige symptomer. Derfor oppfordrer vi alle som har grunn til mistanke om at de kan være smittet, til å teste seg. Dette gjelder særlig de som har hatt ubeskyttet sex med personer fra Afrika, Asia eller Sør- Amerika.

Chlamydia og herpes

- Du nevnte at HIV var den mest alvorlige kjønnssykdommen. Men hvilken kjønnssykdom er mest vanlig?

- Det er uten tvil Chlamydia. Det er først og fremst unge kvinner som blir rammet av Chlamydia. Dette skjer ved at viruset går inn i cellene i livmorhalsen. Her kan det ligge latent over lang tid og senere resultere i egglederbetennelse. Chlamydia er faktisk den viktigste årsaken til denne lidelsen.

- Hvordan merker man at man er smittet?

- De fleste merker ingenting, men hos enkelte oppstår diffuse smerter i underlivet. Det kan også forekomme småblødninger og svie ved vannlating. Menn får av og til svie ved vannlating. Men de fleste menn merker ingen symptomer. I likhet med de andre kjønnssykdommene, overføres Chlamydia ved sex. Den beste måten å unngå sykdommen på, er derfor å bruke kondom ved samleie.

- Er sykdommen vanskelig å behandle?

- Nei. I dag er behandlingen av Chlamydia enkel og den er helt gratis. Vi gir en antibiotikakur, enten som engangsdose eller ukesbehandling. Vi anbefaler alle seksuelt aktive personer under 25 år som har hyppig partnerskifte, til å ta Chlamydiaprøve. Det samme gjelder for yngre, gravide kvinner. Slike prøver bør tas regelmessig ved prevensjonsveiledning og når kvinner søker om abort.

- Hva er herpes?

- Det er ganske utbredt kjønnssykdom. Herpes skyldes et virus, nemlig herpesviruset. Det finnes to typer herpes, type 1 som gir seg utslag i munnsår, og type 2 som gir sår på kjønnsorganene (genitalherpes). Vi regner med ca 2-3 % av alle seksuelt aktive mennesker har hatt genitalherpes med utbrudd.

- Hvordan smitter herpesviruset?

- Først og fremst ved seksuell kontakt. En sjelden gang kan det smitte fra mor til barn under fødselen. Det er særlig hvis mor smittes for første gang på slutten av svangerskapet, at barnet lett kan rammes. Dette skyldes at moren ikke da har dannet antistoffer som kan beskytte barnet.

- Hvordan arter sykdommen seg?

- Både menn og kvinner får i perioder herpesblemmer på kjønnsorganene. Dette er blemmer som på mange måter minner om munnsår. Blemmene kan være svært smertefulle når utbruddet er i full blomst. Det skumle med dette viruset, er at det ligger latent i kroppen vår, og kan komme tilbake igjen og igjen. Noen har herpesutbrudd en til to ganger i måneden, andre kanskje bare en gang i livet. Dette varierer sterkt fra person til person.

- Hvordan behandler man herpes?

- Først tas virusprøver for å se om det er herpes. Hvis så er tilfelle, settes pasienten på en tablettkur. Tablettene brukes både til å forebygge og til å lindre utbrudd.

Gonore og syfilis

Mens de "tradisjonelle" kjønnssykdommene, gonore og syfilis, er i sterk tilbakegang her i Norden, er de høyst levende i andre verdensdeler. Særlig gjelder dette østblokklandene og i Russland.

- Hva er grunnen til at gonore og syfilis ikke lenger er så utbredt?

- Det skyldes nok langt på vei at flere bruker kondom ved samleie. De opplysningskampanjene vi har hatt, har nok hatt en gunstig virkning.

- Hvordan merker man at man er smittet av gonore?

- Kvinnene får gulgrønn utflod. Ca halvparten av alle kvinner og menn får smerter ved vannlating samt betennelsessymptomer nedentil. Hos kvinnen sitter ofte gonoreen i livmorhalsen. Derfor vet hun ikke alltid at hun er smittet. Allikevel kan hun komme til å smitte andre. Vi regner med at omlag 60% av alle som har pådratt seg gonore, har blitt smittet ved ubeskyttet samleie. Gonore er også en sykdom som kan overføres fra mor til barn. Hos barna fører gonore ofte til øyeinfeksjoner og i verste fall blindhet hvis gonoreen er ubehandlet. Derfor var det tidligere vanlig at nyfødte ble dryppet i øynene. Hvis sykdommen hos kvinnene ikke blir behandlet i tide, kan den føre til egglederbetennelse og senere sterilitet, sier Stray Pedersen.

- Hvordan behandler man gonore?

- Legen tar først en bakterieprøve av pasienten for å stadfeste at det er gonore. Dernest settes pasienten på antibiotika. En engangsbehandling pleier å være nok. Det er også viktig at man tar kontakt med partneren slik at også han/hun blir behandlet.

- Hvordan smitter syfilis?

- Syfilis smitter nesten alltid ved seksuell kontakt. Basillen trenger igjennom ørsmå rifter i huden like ved eller på selve kjønnsorganet. Sykdommen kan også overføres fra mor til barn i løpet av svangerskapet. Derfor tar man alltid rutinemessige blodprøver på gravide under svangerskapet.

- Hvordan arter syfilis seg?

- Ved syfilis oppstår det åpne sår på kjønnsorganene. Dette gjelder både hos kvinner og hos menn. Hos kvinnen vil sårene vanligvis sitte inne i skjeden. Dermed er de ikke så lette å få øye på. Kommer hun ikke til legebehandling, vil sykdommen kunne føre til hevelser i lymfekjertlene. Tidligere hendte det at syfilis førte til lammelser, store smerter, sinnssykdom og død. I dag er det heldigvis hjelp å få i form av penicillin. Det er viktig at alle som har sår nedentil kommer seg raskt til lege for behandling, sier Babill Stray Pedersen.

- Hvem er det som får gonore og syfilis i dag?

- Siden disse sykdommene ikke er særlig utbredt her i Norden, er det først og fremst personer som har ubeskyttet sex med mennesker fra land utenom Norden som rammes. Utbredelsen er særlig stor i Russland og en del østblokkland. Også i de baltiske statene er sykdommen svært utbredt. Dette er bekymringsfullt tatt i betraktning at mange nordmenn i dag drar til Russland og Baltikum for å kjøpe sex.

Kjønnsvorter

- Kjønnsvortevirus eller Papylomaviruset er et virus som hovedsakelig overføres ved seksuell kontakt. Dette viruset rammer særlig unge mennesker som er seksuelt aktive. Vi regner med at mellom 20 og 30 % av alle yngre, seksuelt aktive er smittet. Vortene kan forekomme både hos menn og hos kvinner. De kan føles ubehagelige, men er sjelden smertefulle. Svært ofte går vortene bort igjen av seg selv. Allikevel ligger viruset latent i vevet og kan dukke opp igjen når som helst. Til behandling av kjønnsvorter bruker vi vortesalve. Det er også mulig å fjerne dem kirurgisk eller med laserstråle.

- Er dette et farlig virus?

- Ja, det kan være farlig. Det finnes flere forskjellige typer av viruset. Enkelte typer kan fremkalle forstadiet til livmorkreft. Derfor er det viktig at kvinner som har kjønnsvorter, kommer til kontroll av livmorhalsen. Har kvinnen kjønnsvorter, bør det tas regelmessige celleprøver fra livmorhalsen. Viruset kan finnes i livmorhalsen i mange år, og det kan være vanskelige å påvise. Dersom man får en ny sexpartner, må man være særdeles påpasselig. Erfaringen viser at det er ungdommer som lettest rammes av kjønnssykdommer. De bør lære seg å bruke kondomer, selv om de har annen beskyttelse i tillegg. Hvis du har blodspor i urinen, urinveiskatarr eller andre problemer nedentil, bør du søke lege. Men du bør også huske at de fleste kjønnssykdommer ikke har noen klare symptomer. Allikevel kan de hos yngre kvinner føre til egglederbetennelse

og på denne måten påvirke hennes evne til å få barn. Det er derfor viktigere å teste seg en gang for mye enn en gang for lite. Sørg også for at partneren blir behandlet. Når det gjelder slike kjønnssykdommer, har man faktisk plikt til å underrette partneren. Jeg viser her til den nye norske smittevernloven.

Intervjuer: Marianne Næss

Publisert: 1997

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook