Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Klamydia - lett å behandle

Forsker Inger Johanne Bakken ved Avdeling for epidemiologisk forskning ved SINTEF, intervjuet av Marianne Næss

- Klamydia er den vanligste kjønnssykdommen her i Norge. Den er svært utbredt blant unge mennesker. Men altfor mange går dessverre rundt med sykdommen uten selv å vite om det. Dette er beklagelig, for i verste tilfelle kan Klamydia føre til ufrivillig barnløshet, sier Inger Johanne Bakken, dr. ing. og forsker i epidemiologi ved SINTEF i Trondheim.

- Hvert år tas det 250 000 klamydiaprøver i Norge. Omtrent fem prosent av de som tar prøve har sykdommen, men vi vet lite om hvem det er som tester seg. Hos hele 90 prosent er sykdommen symptomfri. Dette kan føre til at for få smittede kommer til behandling. Mange mener nok også at dette med kjønnssykdommer ikke angår dem. Andre vegrer seg kanskje for selve undersøkelsen, og oppsøker ikke lege eller helsestasjon, selv om de har mistanke om at de kan være smittet.

- Hvordan oppdager man at man har Klamydia?

- Man kan bli testet for Klamydia ved helsestasjoner for ungdom eller hos fastlegen. Dette koster ingenting. Og man slipper gynekologisk undersøkelse. Klamydia kan nemlig i dag påvises med en enkel urinprøve. Urinbaserte prøver er like sikre som prøver man tar ved underlivsundersøkelse av kvinner og penslingsprøver fra urinrøret hos menn.

De fleste testes imidlertid i forbindelse med gynekologisk undersøkelse - for eksempel ved graviditet eller når de har behov for prevensjon. Siden dette med graviditet og prevensjon først og fremst er noe kvinnene tar ansvaret for, blir langt flere kvinner enn menn testet. Man antar imidlertid at omlag like mange menn har infeksjonen.

Vi regner med at med økt bruk av urinbasert testing vil flere unge mennesker teste seg. Mange har nok kviet seg for selve undersøkelsen. Det å gjennomgå en gynekologisk sjekk eller penslingsprøve i urinrøret, fortoner seg for mange som ubehagelig. Undersøkelser har vist at omkring halvparten av unge kvinner som kom for å få p-piller hos helsesøster, ikke ønsket å ta denne undersøkelsen – selv om de ble oppfordret til det.

Hyppig partnerskifte gir økt risiko

- Hvordan får man Klamydia?

- Klamydia er en kjønnssykdom som er forårsaket av bakterien Chlamydia trachomatis. Den vanligste måten å få sykdommen på, er ved samleie. Det er svært stor risiko for å bli smittet dersom partneren din er rammet. Klamydia kan også overføres fra mor til barn ved fødsel og føre til øyeinfeksjon hos barnet. Da er det godt å vite at sykdommen er lett å behandle.

- Hvem er det som først og fremst rammes?

- Det er unge mennesker under 25 år av begge kjønn. Helsemyndighetene anbefaler at alle under 25 år tester seg ved hvert partnerskifte. De som særlig er i risikosonen, er ungdommer med et hyppig partnerskifte. En undersøkelse viste for eksempel at single jenter med behov for prevensjon hadde høyere risiko for infeksjon enn jenter med fast partner. Det er også økt risiko forbundet med det å være i et miljø med mye Klamydia. Dette fremgår både av norske og utenlandske undersøkelser. De som har hatt Klamydia én gang, har større risiko for å få det på nytt. En norsk undersøkelse viser nemlig at unge kvinner som tidligere har avlagt en positiv klamydiaprøve, har større risiko for å få sykdommen i forhold til andre.

- Hvilke symptomer gir sykdommen?

- I motsetning til kjønnssykdommen gonoré, gir Klamydia vanligvis ingen symptomer. Kvinner kan ha økt utflod og småblødninger utenom menstruasjonene. Menn kan ha kløe og svie ved vannlating. Menn tester seg sjeldnere enn kvinner, og hvis sykdommen ikke behandles, vil de fortsette å smitte andre – selv om de ikke merker noe til sykdommen selv. Hos kvinnene kan ubehandlet klamydiainfeksjon føre til kroniske magesmerter, bekkeninfeksjon, svangerskap utenfor livmoren og andre former for infertilitet (ufrivillig barnløshet). Noen mener at menn også kan bli infertile på grunn av Klamydia. Siden sykdommen er enkel å diagnostisere og lett å behandle, er det ingen grunn til å la være å teste seg, hvis man har mistanke om at man kan ha vært utsatt for smitte.

Behandles med antibiotika

- Har man fått konstatert Klamydia, er det ingen grunn til panikk. Dette er en sykdom som er veldig lett å behandle. Behandlingen gis enten som en engangsdose eller en ukeskur med antibiotika. Det er viktig å følge opp denne behandlingen med kontroller. Pasienten betaler ikke egenandel, verken for testing, medikamenter eller for etterkontrollen. Mange blir faktisk også friske av seg selv – hvis de bare tar tiden til hjelp. Men i løpet av denne tiden kan de selvfølgelig fortsette å smitte andre. En nederlandsk undersøkelse viste at ca 40 prosent av de smittede ble spontant helbredet i løpet av et år. Man bør allikevel sørge for å teste seg. Ved å teste seg tar man både ansvar for egen og andres helse.

- Hvordan kan man unngå å få sykdommen?

- Ved å bruke kondom ved samleie med ny partner. Det er viktig at du selv tar ansvaret for din seksuelle helse. Men gå ikke rundt og vær redd for denne sykdommen. Husk at Klamydia vanligvis ikke er noen farlig sykdom. Og det er en utbredt lidelse som rammer mange seksuelt aktive unge mennesker. For all del: Vær ikke redd for å teste deg, sørg for å ta en Klamydiatest hvis du har byttet partner.

- Hvordan skal man få ned forekomsten av Klamydia?

- Jeg tror at de nye testmetodene, som er basert seg på urintester, vil gjøre det lettere for ungdommer å søke hjelp. Undersøkelser har nemlig vist at de fleste foretrekker urinbasert testing sammenlignet med de tradisjonelle testmetodene. Og jo flere som søker hjelp, desto færre vil i fremtiden rammes. Det er viktig at også partnere blir undersøkt og behandlet. Dette kan være et ømt punkt, da mange kvier seg for å fortelle om sykdommen til partnere de har eller har hatt. Det er også viktig at det settes i gang opplysningskampanjer rettet mot ungdom. Unge mennesker må vite om sykdommen. De må vite hvor de kan testes, at de kan ta en urinprøve og at det ikke koster noe å bli testet eller behandles for Klamydia. Med økt opplysning og økt testing, kan sykdommen i fremtiden muligens bli utryddet. Dette skjedde jo med gonoré, som i dag nærmest er forsvunnet her til lands. Pr dags dato er det faktisk ikke mer enn drøyt 200 gonorétilfeller i Norge i året, avslutter Inger Johanne Bakken som arbeider med et forskningsprosjekt om seneffekter av klamydia. Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.

Relaterte intervjuer/artikler:

Publisert: 20.01.05

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook