Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Kols øker mest blant kvinner

Professor Amund Gulsvik intervjuet av Gudrun Vinsrygg

KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) er en fellesbetegnelse for kronisk bronkitt og emfysem. Symptomene er tungpustethet, hoste med oppspytt, og gjentatte forkjølelser og lungebetennelser. De fleste som har sykdommen, har en lang røykehistorie. Fordi flere kvinner nå røyker, øker KOLS mest blant kvinner. Lidelsen kan ikke helbredes, men i dag finnes medisiner som kan gi bedre livskvalitet.

- Kronisk obstruktiv lungesykdom betyr at luftveiene og lungene er blitt ”trange” slik at det blir tungt å puste, sier Amund Gulsvik, professor ved Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. - Først merkes tungpustenheten når man går i motbakker, senere når man går på flat mark, og til slutt i hvile. Andre symptomer er hyppige forkjølelser, feberepisoder og lungebetennelser – alle med hoste og grønt oppspytt.

- Hvor hyppig er KOLS?

- I følge Hordalandsundersøkelsen har 7 prosent av Norges befolkning over 26 år KOLS, dvs. ca. 250 000 personer her i landet. Det er mer enn dobbelt så mange som har astma. Andelen syke øker kraftig blant eldre. På verdensbasis har ca. 600 millioner personer KOLS, og Verdens Helseorganisasjon (WHO) anslår at 2,75 millioner hvert år dør av sykdommen. KOLS er en av de raskest voksende sykdommer i verden, og WHO rangerer den som verdens 4. ledende dødsårsak.

Bronkitt og emfysem

- Hva er bronkitt?

- Bronkitt er en kronisk betennelsesforandring i luftveiene med forstørrelse av slimkjertlene og økt slimproduksjon. Forandringene fører etter hvert til at det dannes arrvev i luftveiene, de blir trange og stive og det blir vanskeligere å puste.

- Hva er emfysem?

- Det er en sykdom som ødelegger veggene i luftrørsblærene i lungene slik at det blir vanskeligere og mer arbeidsomt å puste. Mange som har kronisk bronkitt har emfysem – og mange med emfysem har kronisk bronkitt. De to sykdommene forsterker hverandre, og har altså fått fellesbetegnelsen KOLS.

Røyking er oftest årsaken

- Er noen mer utsatt for å få KOLS enn andre?

- Sykdommen kalles også røykelunger, og årsaken er ofte tobakksrøyking. På verdensbasis anslås det at 95 prosent av alle KOLS-pasienter er røykere, og oftest har de røykt mer enn 20 sigaretter daglig i mer enn 20 år. Annen luftforurensning spiller også en rolle. Alle som er utsatt for støv og gass i arbeidet sitt (for eksempel tunnelarbeidere og sveisere) har øket risiko. Om man både røyker og er utsatt for luftforurensning, mangedobles risikoen for både bronkitt og emfysem.

- Hvorfor kalles KOLS den nye kvinnesykdommen?

- Fordi kvinner rammes i stadig økende grad. Årsaken er at kvinner i løpet av de siste 10 – 20 årene har tatt etter menns røykevaner. I løpet av denne tiden har andelen dødsfall forårsaket av lungesykdommer, inklusive KOLS, derfor økt med hele 85 prosent blant kvinner.

- Kan KOLS bedres av seg selv?

- Nei, når skadene først er oppstått, kan de ikke bedres, verken av seg selv eller med legemidler. Men de kan forverres om man fortsetter å utsette seg for røyking eller annen luftforurensning.

Bedre livskvalitet med ny medisin

- Det høres så uforanderlig ut når man snakker om en kronisk obstruktiv lungesykdom, men KOLS er en sykdom med varierende grad av symptomer og funksjonsnedsettelse, sier Amund Gulsvik. – Noen har den i lett grad uten å være særlig hemmet i sin livsutfoldelse. Andre er helt invalidisert, og hvert åndedrag er en kamp. Målet for behandlingen er å gi pasienten best mulige forutsetninger for å mestre sykdommen. En stor internasjonal studie som omfattet nesten 1400 KOLS-pasienter, og der ca. 100 norske KOLS-pasienter også deltok, viste en betydelig forbedring av livskvaliteten hos de som ble behandlet med lungemedisinen Seretide. Undersøkelsen er bl.a. offentliggjort i det anerkjente medisinske tidsskriftet Lancet.

Seretide er en kombinasjon av to medikamenter – et betennelseshemmende og et luftveisutvidende middel, sier Amund Gulsvik som ledet den norske delen av studien. – Det har lenge eksistert både legemidler som demper betennelse – og legemidler som utvider luftveiene. Men med ett middel som kombinerer disse to virkningene, får man bedre effekt enn med to ulike midler som brukes hver for seg.

Det er første gang forskere har påvist at et medikament bedrer lungefunksjonen og symptomene – og dermed livskvaliteten for KOLS-pasienter. Det betyr at de som brukte Seretide fikk mindre åndenødsopplevelser, færre episoder med hoste og luftveissykdom som krevde antibiotikabehandling, og at de klarte å gå lenger og å gjøre mer.

Søk-lege-signaler

Angår disse spørsmålene deg?

  • Hoster du opp slim om morgenen?
  • Har du ofte bronkitter eller langvarige forkjølelser?
  • Har du røykt daglig i mange år?
  • Blir du tungpustet ved aktivitet?
  • Er du over 40 år?

Svarer du ja på disse spørsmålene, bør du kontakte lege og få gjort målinger av lungevolumet ditt.

Er du i ferd med å utvikle KOLS, er det viktig å komme tidlig til behandling slik at sykdommen ikke forverres og symptomene kan lindres.

Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjertelinje er et tilbud til alle som har spørsmål om hjerte - og karsykdommer.

Relaterte intervjuer/artikler:

Opdatert: 2007

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook