Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Kreft i munn, spiserør, strupe, lymfesystem, nyrer, urinblære, magesekk og bukspyttkjertel

Kroppens vaktstyrke består bl.a. av T- celler (grønne på illustrasjonen), men de makter ikke alltid oppgaven når motstanderen er kreftceller. Er det noe vi selv kan gjøre for å unngå å få kreft i disse organene? Hvilke tegn gir kroppen når man er rammet av en av disse kreftsykdommene? Hva med utsikten til helbredelse?

Kreft i munnen, spiserøret og strupen

- Kreft i munn, spiserør og strupe er oftest samme type svulster. Fagbetegnelsen er plateepitelkreft, men stadig oftere finner vi at kreft i spiserør er annen type svulst som er gått ut fra kjertler. Det er en meget alvorlig sykdom. Bare fem av hundre pasienter med spiserørkreft lever etter fem år, sier overlege Jan Evensen som forklarer at årsaken til disse krefttypene i øre-nese-hals-regionen ofte er misbruk av alkohol og tobakk. I Norge er det flere menn enn kvinner som rammes, men kjønnsforskjellene er i ferd med å bli utlignet etter hvert som mange kvinner endrer livsstil.

- Pasienter med kreft i øre-nese-hals-regionen er oftest i 65-70-årsalderen. Alkoholmisbrukere som røyker har stor risiko for å bli rammet av disse typiske livsstilsykdommene. Også de som jobber med nikkel og møbelsnekkere som utsettes for trestøv fra harde tresorter er utsatt, opplyser Evensen. - Symptomer på kreft i munn, spiserør eller strupe er blødninger fra nese eller munn over lengre tid, sår som ikke vil gro, kul på halsen, problemer med å svelge eller heshet som varer lenger enn 14 dager. Vekttap og nedsatt allmenntilstand kan ramme pasienter med kreft i svelg og spiserør på grunn av svelgeproblemene.

Rådet fra Evensen er at du konsulterer din primærlege hvis du har slike symptomer. Ved mistanke om kreft vil du bli henvist til en øre-nese-halsspesialist som foretar grundige undersøkelser med skopi (kikkertundersøkelse) og røntgen. Når diagnosen er stilt, vil et regionsykehus sørge for riktig behandling, oftest operasjon og stråleterapi.

- Det hender dessverre at sykdommen er kommet for langt når diagnosen blir stilt. Årsaken kan være at pasienten ignorerer symptomene og somler med å søke lege. Eller at legen tolker plagene som infeksjon og behandler pasienten med antibiotika. Viktig er det at pasientene følges nøye opp hvis antibiotika ikke gir bedring, advarer Evensen.

Lymfekreft

Lymfekreft kan oppstå hvor som helst i kroppen, men starter gjerne i en lymfeknute. Et typisk symptom er at det dukker opp kuler på halsen, i armhulen eller i lysken. Sykdommen rammer både unge og gamle.

- Det er to typer lymfekreft, Hodgkins sykdom og non-Hodgkins lymfomer. For å avgjøre hvilken type det er, må den syke lymfeknuten undersøkes i mikroskop, forklarer Evensen. - Dessverre vet man lite om hvem som har størst risiko for å bli rammet av lymfekreft. Unntaket er pasienter med nedsatt immunforsvar. Det gjelder blant andre personer som har AIDS eller som har gjennomgått en transplantasjon. Dette er en sykdom som det er vanskelig å forebygge med den viten vi har i dag. Behandlingen av lymfekreft er spesialisert. Den er enkel å gjennomføre og blir foretatt på regionsykehusene. Behandlingen er gjerne en kombinasjon av cellegift og stråleterapi.

Nyrekreft og urinblærekreft

Kreft i nyre og urinblære er to forskjellige sykdommer. Derfor velger overlege Nils Kristian Raabe å informere om disse krefttypene hver for seg.

- Nyrekreft er en snikende sykdom med uforutsigelig forløp. Den rammer blindt i befolkningen, både gammel og ung, og like mange kvinner som menn. Fordi man vet lite om årsaken til nyrekreft, bortsett fra at røyking øker risikoen, er det vanskelig å si noe om hvem som er i risikogruppen, konstaterer Raabe. - Men sikkert er det at nyrene eksponeres for stoffer som kroppen ikke trenger. Dette organet skiller ut og utsondrer det som skal vekk fra kroppen. Derfor kan det være en mulig sammenheng mellom for eksempel mye inntak av alkohol, kaffe og te og nyrekreft . Men det er ikke bevist. Symptomene kan være smerter ut til siden for korsryggen, blod i urinen, tretthet og dårlig allmenntilstand. Mange pasienter mister appetitten og går ned i vekt.

Søk lege når du får slike symptomer. Men symptomene er ofte så vage at du kan få en forsinket diagnose. For dette er en sykdom det er vanskelig å diagnostisere. Riktig diagnose stilles ofte ved ultralyd og vevsprøver. Legen vil tenke på flere sykdommer hvis du har blod i urinen. Men hvis du har en senkning på over 100, er det nærliggende å tenke på nyrekreft. Viktig er det at du får stillet diagnosen så tidlig som mulig. Du kan bli helbredet hvis den syke nyren blir fjernet kirurgisk Behandling med stråleterapi, cellegift og hormoner, som brukes for en del andre kreftsykdommer, har liten eller ingen effekt på nyrekreft. Men immunbehandling blir forsøkt på en del pasienter som har fått spredning.

Eldre menn

Kreft i urinblæren er en sykdom som stort sett rammer bare eldre menn. Spesielt disponert er personer som har vært mye eksponert for alkohol og tobakk. Også personer som har vært eksponert for løsemidler kan bli rammet av urinblærekreft.

- Symptomene er blod i urinen og vannlatingsbesvær. Dette er helseproblemer som du må ta alvorlig. Prostata-lidelser fører også til problemer med vannlatingen. Men oftest finner legene hvor blodet i urinen kommer fra, sier Raabe. - Urografi (røntgenundersøkelse av urinveiene), cystoskopi (kikkertundersøkelse av urinblæren gjennom urinrøret) og vevsprøver vil avdekke om det er kreft. - Prognosen er god hvis kreften oppdages tidlig. Overflatisk urinblærekreft behandles oftest med cellegiftskyllinger. Urinblæren kan også fjernes kirurgisk hvis svulsten er mer avansert, ofte kombinert med stråleterapi og/eller cellegift.

Kreft i magesekken

- Antall tilfeller med kreft i magesekken er nesten halvert i løpet av de siste 20 årene. Vi har ingen forklaring på dette, men det har kanskje noe med kostholdet å gjøre, sier overlege Jan Peter Poulsen.

Men han beklager at prognosene for å overleve med kreft i magesekken, ikke er gode. Etter ett år lever tre av ti og etter fem år bare en av ti.

Den største risiko for å bli rammet har de som har fjernet deler av magesekken på grunn av magesår. Denne operasjonen blir foretatt sjeldnere nå enn før i tiden. I land hvor befolkningen spiser mye røkt og salt mat eller rå fisk, er det mest magesekk-kreft, for eksempel i Finland, Island og Japan. Anbefalingen for å unngå denne sykdommen er altså å unngå storforbruk av røkt, salt og rå mat.

Magekreft rammer flere menn enn kvinner fra 50-årsalderen og oppover.

- Det er beklagelig at disse kreftpasientene ikke behøver ha noen symptomer i det hele tatt. Men det hender at de plages av dårlig fordøyelse, føler at noe stenger, blir fortere mette fordi det er mindre plass i magesekken, vekttap, har lav blodprosent, blødninger fra tarmen eller føler seg slappe. Slike symptomer kan være veldig vage, men det er jo noen som oppsøker lege fordi de føler at ikke alt er som det skal være. Men mange kommer dessverre for sent slik at sykdommen har utviklet seg så mye at det er umulig å operere den.

Overlege Poulsen anbefaler at du er på vakt mot alt som er annerledes enn normalt og mot forandringer i egen helsetilstand. Men symptomene kan forveksles med magesår. Hvis behandling for denne sykdommen ikke gir resultater, må pasienten følges opp med tanke på kreft.

Kirurgi som fjerner hele kreftsvulsten og omliggende vev tidligst mulig i sykdomsforløpet er det eneste som kan gi helbredelse. Hvis sykdommen ikke kan helbredes, kan kirurgi lindre plagsomme symptomer.

Bukspyttkjertel-kreft

Bukspyttkjertelen ligger godt gjemt, midt i kroppen, mellom magesekk, tolvfingertarm, lever, galleblære og tykktarm. Kreft i bukspyttkjertelen er en lumsk sykdom fordi det ofte går lang tid fra sykdommen oppstår til den gir symptomer. Dessuten er denne kreften vanskelig å diagnostisere. Derfor hender det ofte at den først blir oppdaget når den har spredt seg til andre organer.

- Antall tilfeller er konstant rundt 600 i året. Etter ett år er det 12 prosent som har overlevet og etter fem år bare to prosent, konstaterer Poulsen.

- Pasientene kjenner sjelden symptomer, og sykdommen gir få eller ingen plager. Det hender at noen blir gule i huden som ved gulsot. Det skjer hvis svulsten ligger nær tolvfingertarmen hvor gallegangene fra leveren går. Den kan trykke på gallegangene og gi en opphopning av gallefargestoffene slik at huden blir gul. Det hender også at disse kreftpasientene kan få mørk urin, krittfarget avføring og plager som kløe og vekttap, eller smerter i magen under brystbenet, med ustråling til rygg. Men da er kreften kommet langt. Spesielt disponert for kreft i bukspyttkjertelen er mennesker med et høyt alkoholkonsum og kost med for høyt fettinnhold. Røyking er også en risikofaktor. Det samme er kronisk bukspyttkjertelbetennelse. Aldersgruppene over 40 år er mest utsatt. Kirurgi er eneste behandling av denne krefttypen, men i mange tilfeller er den kommet så langt at det er umulig å operere. Radikal operasjon blir foretatt i ett av ti tilfeller, men ofte til ingen nytte. Strålebehandling og cellegift gir ingen effekt på kreft i fordøyelsesorganene.

Vurdert for oppdatering - ikke endret: 2007

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook