Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Legemidler kan gi hukommelsessvikt...

- Jeg tror få mennesker er klar over at medikamenter kan påvirke hukommelsen negativt. Medisinbruk kan være årsak til at folk begynner å huske dårligere enn før. Men mulighetene for å få slutt på slike plager er gode, fastslår professor dr. med. Knut Engedal.
 
- Redusert hukommelse er kanskje den pris man må være villig til å betale for at legemidler skal virke effektivt på andre måter?

- Nei. Det er uhyre viktig for mennesker å huske godt. Derfor må vi sette mye inn på å redde mennesker fra å ha dårlig hukommelse. Ofte blir det slutt på slike problemer bare man går over til andre legemidler. Det finnes ofte medikamenter med tilsvarende virkning, men uten hukommelsestap som bivirkning.

- Hva slags legemidler kan forårsake hukommelsessvikt?

- Alle legemidler som reduserer oppmerksomhet og konsentrasjonsevne, vil kunne ha en negativ innvirkning på hukommelse og læring. Det gjelder sove- og angstmidler, narkosemidler, visse medikamenter mot depresjon, epilepsimidler, digitalispreparater – som først og fremst brukes ved hjertesvikt – og en lang rekke andre.

Best å kutt ut medisinene?

- Listen over legemidler med svekket hukommelse som mulig bivirkning, er så lang at det sikreste kanskje er å kutte medisiner helt ut?

- Nei, for all del! Det er farlig å slutte med viktige medisiner på egenhånd. Derfor: Kontakt din egen lege dersom du har bange anelser.

Engedal peker på at det alltid er forbundet med en viss risiko å ta et legemiddel. Bivirkning er en skadelig eller plagsom følge av et legemiddel.

- Men brukes midler riktig, skal nytten av behandlingen være vesentlig større enn den risikoen pasienten utsetter seg for ved å bruke legemidlet.
Professor Engedal understreker at varige hjerneskader ikke utløses av legemidler. Bivirkningen hukommelsestap er heller ikke varig.

- Dersom et legemiddel fører til dårlig hukommelse, går dette alltid tilbake når du slutter med legemidler, påpeker han.

Eldre rammes oftest

- Rammer hukommelsestap som følge av medikamentbruk, bare eldre mennesker?

- Nei. Men eldre er særlig følsomme. Den gamle hjerne tåler mindre mengde medikamenter enn en yngre. Når bivirkninger av medisiner er mye vanligere hos eldre enn hos yngre, skyldes dette dels at eldre mennesker bruker flere legemidler, dels at følsomheten for legemidler øker med alderen.

Professor Engedal peker på at eldre mennesker utgjør den største gruppen av legemiddelbrukere. Og at det skyldes at sykeligheten øker med alderen.

- Det er et stort forbruk av angstdempende medikamenter, sovemidler og midler mot svimmelhet blant eldre mennesker. Dette er legemidler som kan redusere konsentrasjonsevnen, svekke innlæringen og virke sløvende. Ofte er de også til liten nytte.

- Hvordan kan jeg vite om medisinen jeg bruker gjør at jeg husker dårligere?

- Mitt råd til dem som lurer på om de har fått dårlig hukommelse som følge av medisinbruk, lyder slik: Ta kontakt med legen din! Det er vanskelig å gi generelle råd på dette området, også fordi medisiner har ulik virkning på forskjellige mennesker. Spørsmål om legemiddelbruk er en sak mellom den enkelte lege og den enkelte pasient.

- Er allmennpraktiserende leger i stand til å oppdage hukommelsessvikt?

- Tradisjonelt har ikke norske leger vært så flinke på dette området. Det viktigste tiltak for å sikre bedre legemiddelbruk, er kanskje etterutdanning av leger slik at de lærer mer om legemidlers bivirkninger og om hukommelsesproblemer.

Knut Engedal peker på at hukommelsessvikt er veldig vanlig i eldre år. Ofte er svekket hukommelse en effekt av naturlig aldring. Sykelige prosesser som påvirker hukommelsen, er Alzheimers sykdom, hjerneslag og andre hjernesykdommer, depresjon, alkoholskade, hodeskader, lavt stoffskifte, vitaminmangel – og altså legemiddelbivirkning.

Alle vil gjerne huske bedre

- Men det er grunn til å understreke at den subjektive opplevelsen av å huske dårlig, behøver ikke bety at man er åndelig redusert. Alle skulle vi vel ønske at vi husket bedre enn vi gjør. De som ikke registrerer sin egen svekkede hukommelse, er kanskje de som er verst ute.

- Finnes det legemidler som kan forebygge dårlig hukommelse?

- Nei, til dags dato har vi ingen slik vidundermedisin.

- Mange eldre er skeptiske til medikamentbruk?

- Slik var det nok tidligere. Men jeg tror mange av dagens eldre har sett så mye positivt ved legemidler at de har få motforestillinger mot å bruke medikamenter.

- Har folk for store forventninger til virkningen av legemidler?

- Når mange eldre bruker for mye medisin, kan det delvis henge sammen med at legestanden, og også pasienten selv og de pårørende, har et for positivt syn på nytten av legemidler. Det har vist seg at mange pasienter i årevis har tatt medisiner som de egentlig ikke har hatt noen nytte av.

Hold deg til en lege!

- En del mennesker går fra lege til lege for å få foreskrevet det de vil ha?

- Det er en viktig årsak til at det oppstår misforståelser og rot når det gjelder medisineringen. Alle eldre bør holde seg til en allmennpraktiserende lege som har oversikten og som samarbeider med spesialister og sykehus.

- Bruker eldre mennesker totalt sett for mye medisin i dag?

- Det er det vanskelig å svare entydig på. Mange bruker for mye medisin. Men samtidig er det en god del eldre med plagsom sykdom som ved hjelp av legemidler kunne vært behandlet med godt resultat. Sykdom kan bli oversett fordi den eldre selv og familien tror at plagene skyldes alderen som det ikke kan gjøres noe med, svarer professor dr. med. Knut Engedal og minner om at legemidler er vår viktigste form for behandling.

Størst nytte av legemidlene med minst mulig bivirkninger forutsetter:

  • at riktig legemiddel og dosering er valgt
  • at pasienten tar midlet som foreskrevet
  • at pasienten følges (kontrolleres) under behandlingen


Publisert: 2005

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook