Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Medisiner påvirkes av det vi spiser og drikker...

Professor Anders Åsberg intervjuet av Gudrun Vinsrygg

Mat, drikke, naturmidler, naturlegemidler og ulike legemidler kan føre til at du får mindre - eller mer - virkning av medisinene dine. Det er derfor viktig å lese pakningsvedlegget som følger medisinen før du bruker den, eller å spørre legen din eller på apoteket, om hvordan den medisinen du bruker skal tas.

- Det er forskjellige ting som kan skje hvis du tar medisiner sammen med et måltid, sier Anders Åsberg, professor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. – Først og fremst kan medisinene påvirkes av selve magesekkinnholdet, tarmaktiviteten og blodtilførselen til tarm og lever. Dernest kan mat påvirke et legemiddel, det mest kjente eksempelet er kanskje melk og såkalt bredspektret antibiotika (tretracykliner) der kalken i melken hemmer opptaket av antibiotikaen i kroppen. Et annet velkjent eksempel er at proteiner i mat konkurrerer med penicilliners opptak i kroppen. Derfor bør slike midler tas noen timer før eller etter måltider. Generelt er melkeprodukter og andre kalsiumholdige næringsmidler en ugunstig kombinasjon med legemidler.

- Hvem er dette med mat og medisiner et problem for?

- Først og fremst personer som har forskjellige sykdommer i mage-tarm-kanalen, cøliaki og kronisk irritabel tykktarm for eksempel. Diabetikere har vanligvis litt dårligere absorpsjon (opptak av både næringsstoffer i maten og av legemidler) enn andre, det samme har personer med cystisk fibrose. Eldre som spiser og drikker dårlig, samt personer som bruker mange legemidler, eller naturlegemidler, er også spesielt utsatt.

Ta medisinen utenom måltidene

- Hvilken mat er det som oftest påvirker legemidlene vi bruker?

- I vårt land hvor vi bruker så mye melk av ulike typer, er nok melk vanligst. Men generelt tror jeg det er mer at du spiser samtidig som du tar et legemiddel som har betydning, fordi legemidler blir liggende i magesekken over lengre tid hvis det tas sammen med mat. Enten virker det da ikke så raskt som det ellers ville gjort, eller virkningen kan bli dårligere. I noen få unntak kan legemiddelet få økt effekt om det tas sammen med mat, så spør legen din eller en farmasøyt om råd.

- Betyr det at de fleste legemidler skal tas utenom måltidene?

- Ja, som en tommelfingerregel kan vi si det slik, jo mindre mat man har i magesekken, desto bedre for effekten av legemidler. Men noen medisiner kan føre til kvalme, så merker man det, kan man ta dem med litt mat for å lindre plagene.

- Skal alle tabletter tas med vann?

- Ja, rikelig med vann (et glass) er det beste. For med væske blir tablettene oppløst fortere, og desto fortere går medisinen forbi magesekken - og kan bli tatt opp i tarmen.

- Hva med acetylsalisylsyre som vi har hørt ikke må tas på tom mage fordi det tærer på magesekken?

- Det er vel litt omstridt om det virkelig er den lokaleffekten dette legemiddelet har på magen – eller om det heller er slik at det påvirker ulike stoffer som beskytter magesekken - som er skadelig. Også her mener jeg at en rask passasje gjennom magesekken er det gunstigste, og drikker du et glass vann, får du tabletten fortere ut i tarmen.

- Jeg har hørt at grapefruktjuice ikke skal tas sammen med hjertemedisiner?

- Grapefruktjuice bruker vi kanskje ikke så mye i Norge, men det er riktig at den ikke bør tas sammen med flere ulike typer hjertemedisiner, og helst ikke sammen med noen andre medisiner heller. Årsaken er at grapefruktjuice gjør at noen enzymer som finnes i tarmen og i leveren, og som er med å nedbryte opptil halvparten av alle dagens legemidler, virker dårligere. Dermed kan man få en sterkere virkning av medisinen enn tilsiktet. Om du nå ikke får helt til dette med å ta tabletter med mye vann på fastende hjerte, er det viktigste at du tar tablettene på samme måte hver dag. Å ta dem med vann en dag og med et kjempemåltid neste dag, vil gjøre at legemiddelet virker ulikt de to dagene. Tabletter som skal tas en gang for dag, er det for eksempel praktisk å ta en halv til en time før frokost. Og les alltid pakningsvedlegget, den lappen de fleste av oss kaster! Er du i tvil, så spør på apoteket, eller snakk med legen din.

Naturlegemidler og naturmidler

- Kan naturlegemidler og naturmidler påvirke opptaket av legemidler?

- Det finnes en rekke beretninger om enkelttilfeller og til dels studier som viser interaksjon mellom helsekostpreparater og legemidler. De best kjente er naturlegemiddelet johannesurt (et svakt antidepressivt middel) og såkalte kinesiske urter. Johannesurt øker mengden enzymer som bryter ned legemidler. I slike tilfeller vil man kunne få en lavere effekt enn tilsiktet av legemidlene. Spesielt farlig er dette for transplanterte pasienter som er avhengige av immundempende midler for ikke å avstøte de nye organene. Johannesurt er vist å redusere virkningen av disse legemidlene med opptil 80 prosent! Kinesiske urter er et bra eksempel på at kontrollen av innholdet i slike naturmidler kan være bristfeldig. En av urtene i dette preparatet var blitt byttet ut med en annen urt som var svært skadelig for nyrene, og flere av de som hadde tatt middelet måtte i dialyse og noen ble nyretransplanterte. Flere av disse pasientene har senere utviklet kreft i urinveiene. Det er rimelig å anta at om en del naturlegemidler tas sammen med medisiner kan virkningen bli uheldig.

Alkohol, røyk og medisiner

Når det gjelder alkohol og medisiner kan man få flere typer interaksjoner. Alkohol påvirker hjernen, og sammen med legemidler som også påvirker sentralnervesystemet (sovemedisiner, ”lykkepiller” og lignende) kan virkningen bli sterkere. Det er også slik at alkohol vil kunne påvirke måten legemiddelet nedbrytes på i kroppen – dels kan den stimulere noen av enzymene som bryter ned/forvandler legemidlene slik at denne prosessen går fortere, dels kan andre prosessers hastighet senkes. Sammen med alkohol lager for eksempel det smertestillende middelet paracetamol mer av noen giftige avfallsprodukter. Det har derfor vært diskutert om alkoholikere dermed har større risiko for å få leverskade når de bruker paracetamol. Risikoen er sannsynligvis ikke vesentlig ved vanlig ”festbruk” av alkohol. Men skyll ikke ned tablettene med alkoholholdig drikke....

- Blir den smertestillende virkningen bedre eller dårligere?

- Sannsynligvis blir den verken det ene eller det andre, bare giftigere.

- Påvirker røyking medisinbruken?

- Ja, røyking øker aktiviteten av en del enzymer som omsetter legemidler og aktiverer andre stoffer i våre omgivelser slik at de blir mer giftige. I praksis betyr det at legemidler som brytes ned via disse enzymene virker dårligere, mens kreftfremkallende stoffer forekommer i høyere mengder. Bl.a. kan koffein (en bestanddel av en del smertestillende midler), østradiol (finnes i p-piller og hormonpiller som brukes rundt overgangsalderen), teofyllin (finnes i astmamedisiner) og propranolol (brukes ved ulike typer hjertelidelser) få lavere effekt enn tilsiktet.

Fiber og sterke krydder

- Fiberrik mat er jo veldig populært, kan fiber påvirke medisiner?

- Fiberrik kost får magen og tarmene til å jobbe mer, det blir mindre vann og mer volum i tarmene, og det påvirker opptaket av legemidler negativt. Fordi tarmen jobber mer, går legemiddelet fortere gjennom, noe som kan forandre opptaket inn i kroppen og dermed virkningen.

- Hva med bruk av avføringsmidler?

- Avføringsmidler virker stort sett på samme måte som fiberrik mat, de gir lavere opptak av et legemiddel.

- Kan krydder påvirke legemiddelopptaket?

- Sterke krydder som chili og pepper, kan irritere magen og forsterke virkningen av visse legemidler på mageslimhinnen, det gjelder for eksempel kombinasjonen sterk mat og såkalte NSAID (betennelseshemmende legemidler). Det er ikke fullstendig dokumentert, men sannsynligvis er det slik at sterke krydder påvirker noen av de samme enzymene som legemidlene nedbrytes via, slik at effekten svekkes. Dessuten øker krydder tarmens bevegelighet og får maten til å passere raskere. Men dette kan variere fra person til person. Som med de fleste ting er det slik at ikke alt virker på samme måte hos alle.

Legemidler og legemidler

- Er der legemidler som ikke passer sammen med andre legemidler?

- Personer som bruker det blodfortynnende legemiddelet warfarin, bør være spesielt forsiktige, både når det gjelder andre legemidler – og når det gjelder mat. Se pakningsvedlegget! Syrenøytraliserende medisiner kan hemme aborbsjonen, dels ved å påvirke oppløsningen av et legemiddel, dels ved å binde seg til legemiddelet slik at det ikke opptas så godt. Men også mange andre legemidler påvirker hverandres nedbrytning i kroppen, og økt effekt av det ene eller begge er mulig. Spør legen din eller en farmasøyt om råd.

Relaterte intervjuer/artikler:

Oppdatert: 2008

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook