Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Netthinneavløsning

Overlege dr. med. Jørgen Krohn intervjuet av Eli Gunnvor Grønsdal

- En løsning av netthinnen kan føre til blindhet. Det er derfor svært viktig at disse pasientene kommer raskt til behandling, sier overlege dr.med. Jørgen Krohn ved Øyeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

- I Norge rammes cirka 500 mennesker per år av netthinneavløsning, og i dag lykkes vi med å feste netthinnen i over 90 prosent av tilfellene. Tidligere måtte disse pasientene ligge i seng med spesialbriller, gjerne opptil flere uker, før de ble operert. I dag har vi heldigvis gode operasjonsmetoder takket være moderne teknologi og innsikt i øyets anatomi. Nå opereres netthinneavløsning ved hjelp av flere ulike teknikker, opplyser overlege Krohn.

- Hvorfor får noen netthinneavløsning?

- På innsiden av øyeveggen ligger netthinnen, som tapetet på en vegg. Det er netthinnen som fanger opp lyset og gjør det om til nervesignaler, slik at vi er i stand til å se. Selve øyeeplet er fylt av en gelé som kalles glasslegemet. Hos unge mennesker er denne geleen glassklar og litt fast i konsistensen. Dess eldre vi blir, dess mer går denne geleen i oppløsning og blir mer vannaktig i konsistens. Da blir den også mer uklar og grumsete. Blir det for mye vann kan det resultere i at glasslegemet klapper sammen, og fordi legemet henger litt fast i netthinnen kan det i den forbindelse oppstå rifter eller hull i hinnen. Hos de fleste fører ikke dette til problemer, men hos noen få renner væske inn bak netthinnen, slik at den løsner fra øyeveggen, og dette kalles netthinneavløsning.

- Hvem får netthinneavløsning?

- Netthinneavløsning kan oppstå hos mennesker i alle aldre, men er mest vanlig blant personer i 60 års-alderen. Spesielt utsatt er personer som er arvelig disponert, nærsynte eller som har hatt skader i øyet. I sjeldne tilfeller kan tilstanden skyldes betennelser, svulster eller være en komplikasjon til sukkersyke.

- Hva er symptomene på netthinneavløsning?

- Det er veldig individuelt hvor fort en slik netthinneavløsning utvikler seg. Hos noen kan det gå flere uker, mens hos andre er det snakk om timer. Symptomene er:

  • Følelse av å ha en grå skygge, nesten som et gardin, perifert i synsfeltet. Mange oppdager ikke at de har en slik skygge, fordi de ikke tester synet på ett øye av gangen. Ved å holde for det ene øyet, blir pasientene ofte overrasket over hvor lite de ser på det øyet hvor netthinnen har løsnet.
  • Ser sterke lysglimt, spesielt i mørke. Dette skyldes at den løse netthinnen beveger seg inne i øyet, og dermed skaper nervesignaler som pasienten oppfatter som lysglimt.
  • Flytende uklarheter i synsfeltet i form av flekker eller streker.

- Hvilke undersøkelser må pasienten gjennomgå?

- Pasienten bør gå til sin fastlege for å få henvisning til øyelege. Spesialisten vil teste synsfunksjonen og lyse inn i øyet for å observere øyebunnen og netthinnen. Det kan være nødvendig å legge på en kontaktlinse for å kunne inspisere de perifere deler av netthinnen. I noen tilfeller er det nødvendig å undersøke øyet med ultralyd.

- Hva skjer når diagnosen foreligger?

- Pasienten vil så bli henvist til en øyeavdeling hvor man har den nødvendige kompetanse til å utføre netthinneoperasjoner. Her vil pasienten gjennomgå de samme undersøkelsene som hos øyelegen, men vi vil lete svært nøye etter rifter og hull i netthinnen, slik at vi kan bestemme hvilke type kirurgi vi skal bruke. Dette avhenger av hvor riftene eller hullene er plassert og hvor mange de er i antall. For å få best mulig resultat er det svært viktig med en detaljert undersøkelse i forkant av operasjonen.

- Hvordan behandles netthinneavløsning?

- Vi har to ulike måter å behandle dette på: En ”utvendig” eller en ”innvendig” operasjon. Ved den ”utvendige” operasjonen arbeider vi utenpå øyeeplet. Først tapper vi ut væsken som er blitt liggende under netthinnen. Deretter syr vi et silikonbånd, eller en såkalt silikonplombe, utenpå selve øyet. Dette strammes slik at det dannes en grop i øyeveggen, som dermed ”plugger” igjen hullet i netthinnen. Når vi opererer ”innvendig” fjerner vi først glasslegemet som ligger inne i øyet. Deretter festes den løse netthinnen ved hjelp av ulike instrumenter og laserstråler. Av og til må vi sprøyte inn en blanding av luft og gass eller silikonolje i øyet for at netthinnen skal feste seg til øyeveggen.

- Må pasienten ha narkose?

- Barn og unge opereres som oftest i narkose. I svært kompliserte tilfeller, eller der hvor vi beregner å bruke lang tid, velger vi også å operere i narkose. Det mest vanlige er at pasienten får lokalbedøvelse som settes i øyekroken.

- Er operasjonen smertefull?

- Pasienten føler vanligvis lite ubehag i forbindelse med operasjonen. Av og til kan pasienten kjenne litt ubehag i form av små stikninger. Dette kan vi hjelpe på ved å gi litt mer bedøvelse.

- Hva med kontroller og oppfølgning?

- Som regel skrives pasienten ut av sykehuset tre dager etter operasjonen. Vedkommende er sykemeldt i cirka tre ukers tid, avhengig av avløsningens omfang og hvilke operasjonsmetode som er brukt. Etter tre uker skal pasienten tilbake til kontroll slik at vi kan observere om netthinnen har festet seg. Noen ganger kan det være nødvendig å ytterligere forsterke netthinnen ved hjelp av laser.

- Kan netthinneavløsning forebygges?

- Har du hatt netthinneavløsning på ett øye er risikoen for også å utvikle avløsning på det andre øyet 10-20 prosent. Vi kontrollerer derfor alltid det friske øyet for å se om vi finner svakheter eller rifter. Disse kan forsterkes ved hjelp av laser for å unngå en eventuell netthinneavløsning.

- Blir alle friske etter en operasjon?

- I mer enn 90 prosent av tilfellene klarer vi å feste netthinnen. Vi lykkes i den forstand at vi redder synet til pasienten, men sammenlignet med før netthinnen løsnet kan synsfunksjonen bli noe svekket. Vi må huske på at dette er en alvorlig øyesykdom, sier overlege dr.med. Jørgen Krohn.

Relaterte intervjuer/artikler:

Publisert: 2008

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook