Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Piercing

- Piercing, særlig gjennom tungen, leppene og nesen, kan føre til livstruende infeksjoner. I vårt land er flere ungdommer døde som følge av piercinginfeksjoner. Piercingstudioene, som har varierende kompetanse, er hittil ikke blitt holdt rettslig ansvarlige for skader de har påført sine kunder, sier professor i indremedisin ved Universitetet i Bergen, Alfred Halstensen

Han nøler ikke med å kalle piercingmoten, sett fra et medisinsk synspunkt, for en katastrofe, professor dr. med. Alfred Halstensen, men så har han også sett unge mennesker dø som følge av det de trodde var en morsom og uskyldig mote. Andre har kommet tidsnok til legebehandling og sluppet unna med mer eller mindre alvorlige infeksjoner.

I Norge har vi ikke tall på hvor mange som rammes av infeksjoner som følge av piercing. Den beste undersøkelsen kommer fra England og viser at hele 95 % av allmennpraktiserende leger har hatt slike pasienter.
- Det handler om alt fra en uskyldig tilstand som går over på en uke, til dødelige infeksjoner som vi dessverre har sett flere av, sier Alfred Halstensen.

Protest og spenning

Piercing er en gammel form for kroppsutsmykking, og er kjent fra mange kulturer. I likhet med de fleste moter er den populær i perioder, for så å gå i glemmeboken - eller bli dyrket av ekstreme smågrupper. I de siste årene har piercing kommet på mote i vårt land igjen. Øyebryn, nese, tunge, lepper, øreflipper, fingre, brystvorter, navle og kjønnsorganer er de mest populære kroppsdelene for piercing, og det er flest unge mennesker som piercer seg.

- Hvorfor gjør de det?

- Unge mennesker har masse energi, de søker spenning, og de er i en prosess der de skal frigjøre seg fra foreldrene. Noen bruker energien sin på idrett, andre søker spenning i rus - eller piercing. De gjør det kanskje som en protest mot foreldre og foresatte, eller som et ledd i sin løsrivningsprosess før voksenlivet. Eller de gjør det fordi de ønsker å bli lagt merke til, fordi de synes det er tøft eller fordi vennene deres gjør det, tror Alfred Halstensen.

Selv reiste han, i likhet med mange andre, hjemmefra for å gå på skole da han var 14 år. Hjemreise var bare aktuelt i jule-, påske-, sommer- og vinterferien.

- Dagens unge har en helt annen type løsrivelse enn den gangen man tidlig og ofte ufrivillig måtte gjennom en fysisk løsrivelse langt fra foreldrene. Protesthandlinger er kanskje mer aktuelle nå enn de var den gangen, mener han.

- Men gjør ikke piercing veldig vondt?

- Nei, selve piercingen er raskt gjort og gjør ikke særlig vondt. Men alt etter hvor den sitter, kan den representere større eller mindre risiko for infeksjoner. Og disse infeksjonene gjør ikke bare vondt, de kan også være livsfarlige.

- Hvilke områder på kroppen er mest utsatt når det gjelder infeksjoner?

- Det er slimhinnene, spesielt tungen, leppene, nesen og kjønnsorganene.

- Er det særlig ille når man er forkjølet?

- Nei, neseforkjølelser er ofte virusinfeksjoner, og det er ikke så farlig i dette tilfelle.
Det er etter tungepiercing vi ser mest infeksjoner. Heldigvis er de fleste ufarlige og forbigående, men vi har også sett alvorlige tilfeller og dødsfall.

- Piercingstudioene sier at det ikke blir infeksjon hvis området rundt piercingen holdes rent, stemmer det?

- Poenget er at det ikke går an å holde det helt rent i munnen eller nesen, for på disse stedene finnes en stor og naturlig bakterieflora som ikke kan fjernes uansett hvor mye det skylles eller vaskes. Det kan brukes desinfiserende væsker eller man kan spise antibiotika, men det tar ikke knekken på mer enn noen få prosent av bakteriene, for disse områdene kan ikke steriliseres. Det vil alltid være rikelig med bakterier igjen som ikke blir drept. De fleste bakteriene i munnhulen er ”snille” og helt nødvendige, men enkelte av oss går rundt med ganske ”sinte” bakterier som streptokokker og stafylokokker som kan begynne å formere seg og lage en farlig infeksjon som kan spre seg.

- Hva er symptomene på en slik infeksjon?

- Hevelse er vanligvis det første tegnet. Mange unge med alvorlige tungeinfeksjoner har fortalt meg at de fikk beskjed fra piercingstudioet at det var ”naturlig at tungen ble litt hoven”. Men tungen hovner ikke opp uten at der er en betennelse eller blødning i den.

- Hva er søk-lege-signalene?

- Hevelse etter piercing er vanligvis tegn på infeksjon - søk lege. Ved hevelse og feber haster det - søk lege på dagen. Frostanfall kan være tegn på en meget alvorlig infeksjon - søk lege med en gang.

Vi har hatt mange unge mennesker som kom til oss i tide, slik at vi fikk bukt med infeksjonen ved hjelp av sterke antibiotikakurer. Men vi har også hatt dødsfall etter piercing ved flere sykehus her i landet. I disse tilfellene har pasientene kommet for sent til lege. De har trodd at det var naturlig med hevelse og smerte etter piercing, og derfor ikke tatt symptomene sine på alvor. Det er en katastrofe når unge mennesker dør etter piercing, sier Alfred Halstensen. - De fleste som har kommet til oss med farlige infeksjoner, har fortalt at de ikke ante at piercing kunne være så farlig.

- Er det ikke 18-årsgrense for å kunne pierce seg?

- Jo, piercingstudioene reklamerer med det, men ser vi rundt oss, er det ikke vanskelig å få øye på mange 14-, 15- og 16-åringer med piercinger, og det er vel tvilsomt om alle har hatt foreldrenes tillatelse, noe som slår tilbake på bransjens seriøsitet.

Faren er ikke over når piercingen er grodd

- Er infeksjonsrisikoen til stede også når pierciengen er grodd?

- Risikoen er størst den første tiden, men det er også andre faktorer som betyr noe. Piercingen kan ligge der og gnage og lage små sår som kan bli betente. Noen reagerer allergisk på metallet, og da blir det også en litt friere inngang for bakterier.

- Hvorfor driver mange og ”leker” med piercingene sine?

- De representerer jo et fremmedlegeme og en slags ”irritasjon”. Det som ennå ikke er så godt kjent, men som mange tannleger nå begynner å se som et problem, er at en god del av de med tungepiercing får underbitt. De leker så mye med piercingen ved å strekke underkjeven frem, at de får feilstilling av kjeven. Dette skjer ikke på en uke, men på litt lengre sikt, og det er verken forskjønnende eller funksjonelt.

- Hva med piercing i kjønnsorganene, kan det være skadelig på sikt?

- Ja, absolutt. Urinen som er steril er med å holde piercinger i dette området rene, den største plagen er derfor ikke infeksjoner, men senvirkninger, selv om piercingene tas ut. Menn med hull gjennom urinrøret får ofte senplager de ikke ante kunne inntreffe; skrumpning, arrdannelse og kronisk besvær med vannlatingen. For når deler av urinrøret er ødelagt, lar ikke det seg reparere.

- Piercing er jo også hull i ørene, noe en del foreldre til og med tar på babyene sine. Hva synes du om det?

- Fra et infeksjonssynspunkt er det ikke så farlig. Det er sjelden vi ser infeksjoner ved ørepiercing. Her handler det ikke om ømfintlige slimhinner, dessuten er ørene utstyrt med talgkjertler og det smitter litt ørevoks, noe som motvirker bakterier. Det naturlige infeksjonsforsvaret er dermed mye bedre i øreflippen enn i tunge, leppe eller nese.

Helsekontroll av piercingstudioene

- Kan infeksjoner også skyldes dårlig utført arbeid i piercingstudioene?

- Ja, kvaliteten på arbeidet er veldig variert, studioene vil hevde at de er eksperter og har langt bedre instrumenter og kompetanse enn frisørsalongene som tradisjonelt har drevet med piercing av øreflipper. Men jeg er ikke så sikker på at det er riktig. Jeg har sett eksempler på svært varierende kunnskap, hygiene og informasjon fra piercingstudioenes side.

- Men har ikke den kommunale helsetjenesten et ansvar her?

- Også her varierer kompetanse og kontroll betydelig.

- Det er altså de unge selv som må ta ansvaret?

- Ja, det er den som velger å få utført en piercing som må ta risikoen. Men poenget mitt er at kontroll eller ikke; når unge mennesker blir syke etter piercing, er det legene som må overta, piercingstudioene kan ikke ta noe medisinsk ansvar og ta seg av behandlingen. Hittil har de heller ikke blitt stilt rettslig ansvarlige eller avkrevd erstatning.

- Det har altså vært mange infeksjoner og flere dødsfall som skyldes piercing, er det ingen som har saksøkt studioet som utførte piercingen?

- Nei, ikke det jeg vet. Når vi leger foretar et livreddende inngrep og noe går galt, risikerer vi erstatningssøksmål. Men hvis et piercingstudio som aktiv aktør setter hull i tunga til en tenåring, og vedkommende dør av infeksjonen som oppstår, har de hittil gått fri. Jeg har snakket med flere toppjurister om dette, og mange mener at skade og død relatert til piercingvirksomhet, burde vært prøvd rettslig.

Håper piercingmoten snart går over

- Har du noen råd til tenåringsforeldre hvis barn ønsker seg piercing?

- Jeg tror ikke det finnes en enkel fasit på hvordan foreldrene skal opptre. Det er mange utfordringer når det gjelder våre barn og unge. Noen foreldre sier bestemt nei til piercing og har suksess med det. Andre må finne andre metoder.

Jeg tror det viktigste er å ha en god kommunikasjon med de unge, å vinne tillit og sette rimelige grenser, det jeg kaller å være ”fast elastisk”. Foreldrenes adferd spiller også en rolle, barn tar ofte etter foreldrene. Jeg forstår at mange unge liker utfordringer og spenning, at de vil være synlige, og at de ønsker å protestere og frigjøre seg. Men piercing kan være livsfarlig, derfor håper jeg at de unge kan finne mindre helseskadelige uttrykk for sin energi - og jeg håper inderlig at den skadelige piercingen snart vil gå av moten, sier professor Alfred Halstensen.

Intervjuer: Gudrun Vinsrygg

Publisert: 2000

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook