Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Planter og hudsykdommer

Overlege Dag Sollesnes Holsen intervjuet av Gudrun Vinsrygg

Planter og planteprodukter kan føre til hudsykdommer, oftest forbigående og mer plagsomme, enn farlige. Barn og spesielle yrkesgrupper er særlig utsatt og sommerhalvåret er høysesong for disse plagene. Skjermplanter og korgplanter er de vanligste ”synderne”, og lærer du å gjenkjenne dem, kan du ta dine forholdsregler.

Du har sikkert brent deg på brennesle noen gang - med svie, kløe og hevelse i huden som følge.

- Nettopp brennesle er den best kjente årsaken til det vi kaller plantekontakturticaria (elveblest forårsaket av planter). Symptomene er utslett, vabler og hissig rødfarge, gjerne med svie, kløe og hevelse. Sommerhalvåret er høysesong for slike plager. Elveblest heter altså urticaria på latin, og ordet kommer fra urtica som betyr nesle. Nellefeber og neslefeber er norske navn for det samme, sier Dag Sollesnes Holsen, overlege ved Hudavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Han bruker mye tid på å forene sin interesse for botanikk med kunnskapen om hudsykdommer, og har tidligere utgitt et informasjonshefte om dette temaet (finnes på www.gsk.no).

- Hvordan kan planter føre til hudsykdom?

- Plantene utskiller i mange tilfeller stoffer som beskytter mot angrep fra insekter, mikroorganismer og sopp. Noen av disse stoffene kan også føre til hudsykdom hos mennesker. Den enkelte plante kan inneholde stoffer som både gjør huden mer ømfintlig, virker lokalt irriterende, og stoffer som øker skadene ved solskinn.

- Hvem er mest utsatt?

- Personer som jevnlig kommer i kontakt med planter, for eksempel gartnere, blomsterdekoratører og kjøkkenansatte. Har de i tillegg tendens til atopisk eksem, er de gjerne ekstra utsatt.

Korgplantefamilien

- Hvilke andre planter enn brennesle kan gi slike hudplager?

- 95 prosent av alle hudlidelser som skyldes planter, forårsakes av et fåtall plantefamilier, den viktigste er korgplantene som forårsaker kontaktallergisk eksem.

Av viltvoksende korgplanter er løvetann, reinfann, ryllik, prestekrage og burot velkjente. Når det gjelder prydvekster er krysantemum, margeritt, georginer og ringblomst blant de mest alminnelige. Av nyttevekster har vi salat, sikori, solsikke og artisjokk, og av kulturvekster malurt, romersk kamille, tysk kamille og solblom.

Kontaktallergi mot planter i korgplantefamilien er en relativt viktig årsak til yrkesbetinget eksem. Ansatte i jordbruk og gartnervirksomhet, blomsterhandlere og dekoratører, grønnsakhandlere og kjøkkenpersonell er særlig utsatte grupper.

Planter og lys

- Berører man visse planter i sollys, kan det oppstå sterke hudreaksjoner (fytofotodermatitt). Det handler først og fremst om skjermplanter som tromsøpalme, bjørnekjeks, selleri og pastinakk. Bergamottolje som brukes i parfymeindustrien og ved aromaterapi, kan også gi utslett av denne typen. Slike reaksjoner forekommer oftest i sommermånedene, og barn som er kommet i kontakt med skjermplanter under lek, eller voksne som har ryddet i hagen i solrikt vær, er mest utsatt. Et godt råd kan derfor være å bruke heldekkende bekledning ved hagearbeid, og gjerne utsette arbeidet til kveldstid. Etter 24 – 48 timer kommer utslettet på de hudområdene som har vært i berøring med planten og deretter vært utsatt for sollys. Symptomene er rødme, væskefylte blemmer og sterk svie. Utslettet kan etterfølges av langvarig misfarging av huden.

Irritasjon og hudskader

Urter og trær med torner, pigger eller nåler kan gi overflatiske hudskader. Her gjelder det å fjerne det som skader, og rense huden godt med vann og såpe.

Mange plantearter inneholder også stoffer som irriterer hud og slimhinner. Det gjelder bl.a. soleier (”smørblomster”), vortemelkplanter, dieffenbacchia, løkvekster som husholdningsløk, påskeliljer og tulipan, og korsblomstrede planter som kål, sennep og pepperrot.

- Alle som utsettes for tilstrekkelig høy konsentrasjon i lang nok tid, får hudforandringer, sier Dag Sollesnes Holsen. - Men hvor mye som skal til, beror også på hvor sterk hud de har. Personer med atopisk eksem er særlig utsatte.

- Hva er symptomene?

- De kan variere fra akutt etseskade via alle grader av utslett til hard og skjellende hud uten betennelsesreaksjon. I mange tilfeller er tilstanden yrkesrelatert.

Behandling

Utstrakt bruk av plantebaserte ingredienser i parfyme og kosmetikk, samt økende interesse for aromaterapi, medfører også risiko for å bli utsatt for plantestoffer som kan føre til hudlidelser. For eksempel anvendes ofte ringblomst, kamille og solblom i naturmedisin. I aromaterapi benyttes blant annet bergamottolje og lavendelolje.

Mange er uvitende om at det de tror er ”naturlige stoffer” i planter kan gi slike skader. Derfor tenker de ikke på at de har vært i kontakt med planter eller planteprodukter, og de forteller ikke legen sin om det.

- Din beste forholdsregel er å lære deg å kjenne de plantene som oftest gir hudskader, og ligge unna dem, råder Dag Sollesnes Holsen.

- Når bør man søke lege?

- Hvis man får hudforandringer, utslett eller eksem; rødhet, vabler, kløe og svie. Utslett som oppstår eller forverres i sommerhalvåret kan gi mistanke om at det er kontakt med planter som er årsaken.

- Hva kan legen gjøre?

- I mange tilfeller kan legen gi steroidkrem som kan lindre de akutte plagene og minske risikoen for varige hudskader. Kroniske planteeksemer krever utredning hos hudspesialist, og behandlingen er ofte vanskelig. Vi legger særlig stor vekt på å diagnostisere og behandle tilstander som skyldes yrkesmessig kontakt med planter, avslutter overlege Dag Sollesnes Holsen.

Relaterte intervjuer/artikler:

Publisert: 07.06.2003

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.



Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook