Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Polycystisk ovariesyndrom

Professor Roar Sandvei intervjuet av Gudrun Vinsrygg

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er sannsynligvis den hyppigst forekommende hormonforstyrrelsen, og den vanligste årsaken til blødningsforstyrrelser hos kvinner i fruktbar alder. Syndromet forekommer hos 5-10 prosent av kvinner i denne aldersgruppen. Symptomene kan være sjelden eller uteblitt menstruasjon, vektøkning, vansker med å bli gravid, kviser og sjenerende hårvekst, og at man kjenner seg unormalt trett og sliten. I dag finnes gode metoder for å oppdage syndromet, og behandling som minsker symptomene.

- Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er en tilstand som kan gi mange ulike plager og som har ulikt forløp, sier professor dr. med. Roar Sandvei, Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus, Bergen. – Syndrom betyr en samling symptomer, men fellesnevneren for PCOS er kronisk overproduksjon av det mannlige kjønnshormonet testosteron i varierende grad. Hormonforstyrrelsene kan føre til at det ofte kan gå mange måneder mellom hver menstruasjon.

- Hvor mange rammes?

- Man antar at 5-10 prosent av kvinnene i fruktbar alder har lidelsen, men vi tror flere kan ha den uten at den er blitt diagnostisert. Det gjelder særlig overvektige kvinner som har uregelmessige menstruasjoner.

- Er PCOS arvelig?

- Det vet vi ikke, men arvelige faktorer kan spille en rolle.

- Er dette en ny lidelse?

- Nei, den har sikkert eksistert i lange tider, men ble beskrevet første gang av Stein og Leventhal i 1935. De observerte at forstørrede eggstokker med mange cyster ofte var forbundet med blødningsforstyrrelser som sjelden eller svært sparsom menstruasjon. I dag blir flere tilfeller oppdaget fordi syndromet er kjent, og fordi vi har bedre undersøkelsesmetoder, først og fremst ultralydundersøkelse.

Løpske hormoner

I tillegg til at eggstokkene produserer for mye mannlig kjønnshormon, kan det også være tale om en kronisk østrogenproduksjon på grunn av perifer omdanning av androgener som blir produsert i de mange egganleggene i eggstokkene. Dette kan føre til at kvinnen har få eller manglende eggløsninger fordi eggene ikke modnes normalt, men omdannes til væskefylte hulrom (cyster). Ved ultralydundersøkelse vises disse cystene som væskefylte blemmer. Vektøkning uten endring av kost- og mosjonsvaner er et annet vanlig symptom. Fordi eggene ikke modnes, blir det også vanskelig å bli gravid, og dersom man blir gravid, er risikoen for abort noe øket. Mange kjenner seg også trette og slitne, noen mister mye hår, og noen plages med kviser og sjenerende hårvekst. Men det er flere hormoner enn østrogen og testosteron i bildet. PCOS kan skyldes forstyrrelser i produksjon av en rekke hormoner. Foruten kjønnshormoner som dannes i eggstokkene og hormoner som dannes i hypofysen (en liten kjertel i hjernen), kan hormoner som dannes i binyrene, og ligner mye på kjønnshormoner, være innblandet. I tillegg kan det hende at kroppen ikke greier å nyttiggjøre seg insulin (et hormon som dannes i bukspyttkjertelen), slik at blodsukkeret kan bli ustabilt. Dette kalles insulinresistens, og kan være medvirkende til manglende modning av egg og uteblitt eggløsning.

Blodprøver og ultralydundersøkelse

- Hvordan finner legen ut at man har PCOS?

- Det kan være vanskelig å stille diagnosen fordi tilstanden kan omfatte mange hormonsystemer, og fordi den kan ligne på mange andre sykdommer, så her må det tas en hel rekke med blodprøver. Det er også viktig å bli undersøkt både av gynekolog og eventuelt endokrinolog (spesialist på hormoner og indresekretoriske kjertler). Hvis blodprøvene viser forstyrrelse i forholdet mellom hypofysehormonene og i verdiene av kjønnshormonene, og ultralydundersøkelsen avslører væskefylte cyster på eggstokkene, kan dette være forklaringen på den uregelmessige menstruasjonen og vektøkningen. I tillegg har mange ustabilt blodsukker som forklarer at de føler seg trette.

- Hvilke andre sykdommer kan PCOS forveksles med?

- De kan forveksles med en overstimulering av binyrene på grunn av enzymsvikt, og dessuten svulster i eggstokkene og binyrene.

- Kan man ha ”litt” eller ”mye” PCOS?

- Det finnes mange grader og ulikt forløp, blant annet fordi man kan ha varierende antall cyster i eggstokkene.

Vanskelig å bli gravid

Uten eggløsning blir man heller ikke gravid, og derfor har de fleste kvinner med PCOS vanskelig for å bli gravide.

- Hva kan gjøres for å hjelpe dem?

- Man kan gjøre et inngrep der man bruker såkalt kikkhullskirurgi og brenner hull på cystene for å redusere antallet av dem. Mens p-pillen hemmer eggløsningen, forandrer et slikt inngrep hormonbalansen slik at eggløsningen lettere kommer i gang igjen. Det finnes også medisiner som kan stimulere eggløsningen og gjøre det lettere å bli gravid.

P-piller normaliserer hormonbalansen

- Hvordan kan PCOS behandles?

- Hormonbehandling er forskjellig avhengig av om man har prevensjonsbehov eller ei. Hvis det handler om et rent polycystisk ovariesyndrom, det vil si at blodprøvene viser at stoffskiftehormonene, binyrehormonene og blodsukkeret er normalt, er behandlingen gjerne p-piller. Det demper kvinnens egne hormoner så de ikke får påvirket hormonbalansen så mye, og menstruasjonene blir som regel normale igjen.
Hvis andre hormonsystem er i ulage, finnes det medisiner for det.

- Er PCOS en lidelse som forsvinner, eller har man den hele livet?

- Tendensen til å få disse plagene er noe man har i hele sin fruktbare periode, men medisiner kan dempe eller fjerne symptomene.

- Kan PCOS føre til andre sykdommer?

- Ja, ubehandlet kan det med tiden i verste fall føre til livmorkreft fordi livmoren stadig påvirkes av østrogen uten tilskudd av gestagen. Normalt skal hver måned livmorslimhinnen - som er blitt fortykket for å forberede et svangerskap - støtes ut med menstruasjonen. Når dette ikke skjer, øker risikoen for livmorkreft.

Kvinner med PCOS som samtidig har ustabilt blodsukker, har økt risiko for hjerte- og karsykdommer dersom de ikke får behandling for PCOS.
Hvis menstruasjonen uteblir, er det en tilstand man ikke skal gå med over lengre tid uten å søke lege.

Søk lege-signaler

Søk lege hvis du:

  • har uregelmessig menstruasjon, dvs. om det går flere måneder mellom blødningene, eller menstruasjonen er svært sparsom
  • ikke blir gravid når du ønsker det
  • har abortert mer enn tre ganger
  • plages av kviser og sjenerende hårvekst
  • legger på deg uten at du har endret kost- eller mosjonsvaner
  • kjenner deg unormalt trett og sliten

Disse plagene kan skyldes PCOS. Blodprøver og ultralydundersøkelse kan vise om du har lidelsen som det finnes gode behandlinger for.

Relaterte intervjuer/artikler:

Publisert: 10.11.03

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook