Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Skadeinsekter på bad og kjøkken

Avdelingsdirektør Reidar Mehl ved Avdeling for skadedyrkontroll, Nasjonalt folkehelseinstitutt, intervjuet av Marianne Næss

De bukter seg langs baderomsgulvet. De kravler over kjøkkenbenken, gjemmer seg i melet eller kryper inn i madrassene.

- Å få skadedyr inn i huset er noe de fleste frykter, sier insektsforsker Reidar Mehl. – At folk er engstelige er forståelig, for mange av insektene kan gjøre skade, både på mat og materialer. Men de færreste av dem er helsefarlige for oss mennesker. Og det er faktisk mulig å bli kvitt dem – om man bare tar tiden til hjelp og benytter seg av de mest effektive metodene.


Lus, kakkelakker, midd og møll - insekter mange av oss forbinder med urenslighet. Når det kryper inne i skapene våre, når baderommene invaderes av insekter og maten vår ”lever”, da fryser det gjerne nedover ryggen på oss. Men insektene skyldes som oftest ikke urenslighet. De skyldes snarere fukt, import av varer og værforhold. Og det er fullt mulig å bli kvitt skadedyrene,.

Sølvkre

De er små og sølvgråfargede insekter. De bukter seg rundt nede i vasken vår eller i og omkring baderomssluket. De ser ordentlig ekle ut, men er ikke farlige. Sølvkreet er tvert imot et harmløst vingeløst insekt på ca en cm som trives godt på bad og kjøkken og alle andre steder der det er varmt og høy luftfuktighet. Det lille krypet løper raskt med buktende bevegelser og er derfor lett å kjenne igjen. Om dagen gjemmer det seg i sprekker under gulvlister, under gulvbelegg, under kjøkkenbenker og/eller under skap på fuktige gulv, bak fliser og paneler og langs rørene inne i huset.

- Hva lever det av?

- Sølvkreet liker brødsmuler, mel, gryn, tapetklister, døde insekter og lignende, men kan også gjøre skade på papir, særlig når det er fuktig. Bakkroppen har tre lange haletråder som gjør insektet lett gjenkjennelig. Selv om det har liten betydning som skadedyr, kan det allikevel oppleves som sjenerende. Derfor er det greit å vite hvordan man best kan bekjempe det.

- Hvordan går du frem?

- Det viktigste er å redusere fuktigheten til under den grensen hvor sølvkreet kan leve ved å varme opp det aktuelle rommet og/eller ved å bedre ventilasjonen. Du må også passe på at det ikke oppstår fukt i sprekker, under gulvbelegg, under skap og plater på grunn av vasking, vannsøl og kondens. Den beste metoden er faktisk å støvsuge. - Men husk at støvsugeren straks må tømmes og innholdet tilintetgjøres for at innsugde dyr ikke skal spre seg igjen! Det er også mulig å benytte et insektmiddel, beregnet på bruk i hus, f.eks. en aerosolboks som inneholder pyretrum eller pyretroider. Et godt middel mot sølvkre er borsyrepulver. Det har meget lang virkningstid og kan med fordel brukes i de sprekkene sølvkreene gjemmer seg i.

Støvlus

- Støvlus heter noen små insekter som lever innendørs. De er bitte små, faktisk bare 1-2 mm lange. Fargen er grålig eller brunlig. Støvlusene foretrekker fuktige og mørke lokaliteter og er derfor vanlige i kjellere, på loft, i uthus, ved fuktige yttervegger o.l. Dette henger sammen med at de ikke tåler uttørring og at de i stor grad lever av de muggsoppene som kan komme på vegger, i papir m.v når forholdene er fuktige.

- I rom med elektrisk oppvarming, sentraloppvarming eller oljefyr, blir det vinterstid for tørt til at støvlusene kan leve.

- Derimot kan de forekomme i store mengder i nye hus, ofte de to første årene til bygningsmaterialene har tørket ut.

- Går støvlusene i matvarer?

- Vi finner av og til støvlus i mel, gryn og andre liknende matvarer, særlig under lagerforhold. De gjør da vanligvis liten skade på varene, bortsett fra at de forurenser dem ved sin tilstedeværelse. Men de angriper ikke oss mennesker.

Den eneste måten man blir kvitt dyrene på er ved uttørring av stedene der de befinner seg. Dette kan man gjøre ved å bedre ventilasjonen og ved oppvarming eller isolering av kalde vegger som gir kondens. Støvlusene drepes lett av insektgifter som pyretrum og pyretroider. De fryser også raskt til døde ved vanlig frysebokstemperatur. Støvsuging er en effektiv måte å redusere bestanden på.

Kakerlakker

De aller fleste artene hører hjemme i mer varme strøk. Men det finnes også kakerlakker i Norge. Den såkalte ”tyske kakerlakk” er den vanligste arten i hus i Norge og over store deler av jorden. Flere arter kakerlakker blir stadig importert til landet med varer.

- Hvordan ser kakerlakkene ut?

- De er lett gjenkjennelige ved at kroppen er flattrykt. Hodet peker nedover og bakover og er nesten skjult under det skjellformede forbrystet. Følerne (antennene) er lange og tynne, bena piggete. Under dekkvingene har kakerlakkene tynne flyvevinger, men de brukes sjelden hos de huslevende artene.

- Hva lever de av?

- Kakerlakker er altetende insekter. De angriper mel, brød, sukker, korn, grønnsaker, kjøtt, sjokolade, ekskrementer, spytt, blod, tøy, lær, såpe, bokbind, døde og levende insekter. Den største skaden gjør de ved at de forurenser maten vår med ekskrementer og et illeluktende sekret som kan luktes selv etter at matvarene er kokt. Kakerlakkene kan også spre sykdomsfremkallende organismer fra spytt, ekskrementer, avfall og liknende til matvarer. Det finnes også mennesker som er allergiske mot kakerlakker.

- Hvordan blir vi kvitt dem?

- Godt renhold er viktig. La ikke matrester, smuler, støv og søppel ligge tilgjengelig for kakerlakkene. Unngå likeledes vannsøl, dryppende kraner og kondensvann på kalde rør og vannklosettbeholdere, da kakerlakkene trenger mye vann for å overleve. Prøv også å finne frem til kakerlakkenes tilholdssteder og fastslå omfanget. Dette kan gjøres ved å tenne lyset om kvelden og se hvor de piler av sted og gjemmer seg. De vanligste tilholdsstedene til kakerlakker er kjøkken og vaskerom. Du finner dem under og bak gulvlister, sluk, vasker, skap, benker, bord, kjøleskap, fryseboks samt under løse gulvbelegg, ventiler og kanaler. Den beste måten å bekjempe dem på er å sprøyte et insektmiddel mot mistenkelige sprekker med aerosolboks. Kakerlakkene vil da bli skremt ut og kan fanges med støvsugeren. De insektsgiftene som kan anbefales er pyretrum og pyretroider, men kakerlakkene er ofte resistente. - Det er viktig å få tettet alle sprekker som kan være tilholdssted for kakerlakkene.

Midd

Middene tilhører edderkopparten og er nærmere i slekt med vevkjerringer, skorpioner og edderkopper enn med insekter. De har ikke vinger og kroppen er ikke delt i hode, bryst og bakkropp som hos insektene.

- Det er påvist omtrent 900 arter midd i Norge, men vi antar at det forekommer over 4000 arter, forteller Reidar Mehl. - I hus og matvarer kan det forekomme flere arter midd. Felles for dem alle er at de må ha høy fuktighet, både i luften og i de matvarene de lever av. I hus og matvarer finner vi både midder som lever av matvarer og muggsopper. Det finnes faktisk også midd som er rovdyr og som lever av andre midder og insekter. Det er viktig å hindre at middbestanden bygger seg opp ved å holde hus og lagere tilstrekkelig tørre og luftige. Rester av matvarer og støv må ikke bli liggende fremme, da dette kan holde på fuktigheten. De vanligste middene er melmidd og husmidd.

Melmidden er hvit med rosa eller brunlige ben og er mikroskopisk liten: 0,32-0,65 mm.
Den kan opptre i store mengder i mel, korn og kraftfor, men kan også forekomme i andre matvarer som tørre brødvarer, ost og tørket frukt, både i matskap og på lager. Rundt middbefengte varer legger det seg ofte et støvlag av døde middrester.

- På hvilken måte gjør melmidden skade?

- Det gjør den ved at den setter en karakteristisk lukt på de angrepne matvarene og forurenser dem med ekskrementer og tomme middhuder. Dette er årsaken til at sterkt angrepet mel og korn er ubrukbare til mat. Små middbestander finnes imidlertid i nesten alle kornpartier. Det har forekommet tilfeller av fordøyelsesforstyrrelser hos mennesker som har spist sterkt middbefengt mat, men de fleste merker ikke noe særlig til det. Hos personer som arbeider med matvarer som inneholder melmidd, kan det forekomme hudreaksjoner med utslett og kløe, særlig på armene, forteller Reidar Mehl.

Husmidden

Husmidden er hvit og 0,32-0,75 mm lang. Den finnes som oftest i møbelstopp av plantemateriale, fortrinnsvis i fuktige rom, og kan av og til finnes i store mengder. Middene lever av muggsopper som vokser på plantefibrene.

- Hvordan blir man kvitt midden?

- Alt som kan gjøres for å få rom og varer tørre, vil bidra til at midden etter hvert dør ut. Men også her er det viktig å foreta grundig rengjøring med støvsuger.
Når det gjelder den midden som befinner seg i matvarer i kjøkken, bør varer som er sterkt angrepne straks kastes eller brennes. Sørg for grundig gjennomlufting. Det er også viktig å fjerne kilder til fuktighet ved for eksempel tørke rommene med ekstra oppvarming, gjerne til 50o C i en til to dager. I bolighus vil midden ofte bli borte når fyringssesongen begynner fordi oppvarmingen gjør lufta tørr.
Matvarer som mistenkes å være angrepet, kan uttørres i varmeskuff eller i stekovn ved svak varme (35oC) i lengre tid - eller ved 60-70oC i kort tid, dersom varene tåler denne behandlingen. Middene kan også fryses i hjel ved at man oppbevarer varene i fryseboks i ett døgn. Det er med andre ord ikke nok å bekjempe middene kjemisk. Men sprøyting med vanlige spraybokser til husbruk (pyretrum), vil utrydde de middene som vandrer ute, påpeker Reidar Mehl.

Slik blir du kvitt ”ubudne gjester”:

Identifiser inntrengeren:

 • Sørg for å finne formeringsstedet eller spredningsstedet.
 • Prøv å artsbestemme krypene.

Rengjøring:

 • Skuffer og hyller må rengjøres grundig med en støvsuger. Bruk også støvsugeren og børste under og bak komfyren samt i sprekker under gulvlister og ved kjøkkenbenk hvor det samler seg smuler og matpartikler. Støvsugerposer med insekter må straks brennes eller kastes. Dyrene kan ellers vandre ut igjen.
 • Unngå for mye vasking, da dyrene formerer seg lettere i et fuktig miljø.
 • Før matvarene settes tilbake, må de undersøkes nøye for insekter. Varer med insekter i må kastes eller ødelegges på en slik måte at de ikke får spre seg videre i huset.

Frysing og oppvarming:

 • Det er ikke nødvendig å kaste varer som det ikke er funnet insekter i. Disse varene kan det i stedet lønne seg å fryse eller varme opp, slik at eventuelle egg eller små larver som er vanskelig å oppdage, blir drept.
 • NB: Alle matvareskadedyr dør med en gang de fryser til is. Det er tilstrekkelig å fryse varene ned til -20oC. Straks denne temperatur er oppnådd, er dyrene drept. Frysingen bør vare i 1-2 døgn.
 • Varme kan også brukes for å drepe insekter. Alle insekter og midd dør ved 80oC i noen sekunder eller ved 60o C i noen minutter.

Bruk av insektmidler:

 • Bruk ikke insektmidler på kjøkkenet uten at det er helt nødvendig.
 • Alle insektmidler er gifter som ikke må komme på matvarer, på utstyr som kommer i kontakt med matvarer eller på steder som kan føre til at midlet tas inn av mennesker eller husdyr.
 • På kjøkkenet bør det bare brukes preparater hvor det aktive stoffet er pyretrum eller godkjente pyretroider. I disse preparatene finnes ofte også piperonylbutoksid som er et "ugiftig" stoff som forsterker giftvirkningen.
 • Les innholdsfortegnelsen og bruksanvisningen utenpå boksen nøye. Sprøyt ikke i matskapet, men bare ved gulvlister, under komfyr og kjøkkenbenk o.l. gjemmesteder. La midlet få virke i en halv time. Luft så godt ut og støvsug for å fjerne dyr som bare er bedøvd og vil kunne livne til igjen.
 • Pulvermidler bør ikke brukes der hvor det finnes matvarer. Virkningen av insektmidler varer fra en dag til noen uker og måneder - avhengig av lys og fuktighet.

Relaterte intervjuer/artikler:

Publisert: 02.03.03

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

 • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
 • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook