Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Smerter i skjedeåpningen

Overlege Rolf Kirschner intervjuet av Eli Gunnvor Grønsdal

- Vulvodyni oppleves som en intens brennende og sviende følelse rundt hele eller deler av skjedeåpningen. Denne tilstanden kan vanskeliggjøre et seksuelt samliv, sier Rolf Kirschner.

Noen kaller vulvodyni ”den skjulte smerte” fordi smerten er knyttet til kjønnsorganene. Svært mange velger å bite smerten i seg og er engstelige for at tilstanden skal bli oppfattet som manglende lyst til å ha sex.
Det er anslått at rundt 15 prosent av alle kvinner lider av vulvodyni i varierende grad. Kvinnene er som oftest i alderen 20 til 30 år, men også eldre kvinner kan rammes.

- Det er nok en del mørketall fordi ikke alle søker hjelp for problemet, sier Rolf Kirschner som er overlege ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet. Sykehuset har opprettet en spesialpoliklinikk for kvinner med disse plagene, Vulvaklinikken.

Vulvodyni er en samlebetegnelse på to ulike typer tilstander;

  • Vestibulitt (lokalisert provosert vulvodyni) er den tilstanden som oftest rammer unge kvinner. Disse plagene er ofte knyttet til samleie og smerter kan oppstå både i forkant, under og i etterkant av et samleie. I de verste tilfellene beskriver kvinnene at det føles som kniver som stikker eller ild som brenner. Det kan også oppstå tørrhet, sårhet, kløe og sprekkdannelser. Noen føler svie ved urinrøret, mens andre har svie lenger bak i skjedeåpningen. I tillegg til å ha problemer knyttet til samleie kan det også være vondt å føre inn en tampong.
  • Dysestesi (generalisert uprovosert vulvodyni) er en tilstand som rammer noe eldre kvinner. De fleste oppgir at smerten er kronisk og at enhver berøring kan føles ubehagelig. De kan også ha problemer med å sitte stille lenge av gangen, gå med tettsittende bukser og vanskeligheter med å sykle.

- Begge tilstandene fører ofte til muskelstramninger i bekkenbunnsmuskulaturen som igjen umuliggjør samleie. Dette betegnes som muskelspenninger i skjeden, såkalt vaginisme, sier overlege Kirschner.

- Hva er årsaken til vulvodyni?

- Den er ukjent, men den kan muligens ha sammenheng med overbehandling av plager som sopp, herpes, kjønnsvorter, lokal irritasjon på grunn av hudsykdom, muskelspenninger og psykiske faktorer. Kvinner med vulvodyni kan ha blitt behandlet for mistenkte soppangrep, uten sikker diagnose. Disse gjentatte kurene kan utløse eller forverre sykdommen. Det samme gjelder tilstander som herpes og kjønnsvorter. Det mistenkes at langvarig behandling kan gi symptomer som ligner vulvodyni. Bruk av p-piller og hormoner mistenkes i noen tilfeller å kunne utløse vulvodyni, men det er ikke funnet noe bevis og det er ingen grunn til å unnlate å bruke p-piller av den grunn.

Huden og slimhinnene rundt skjedeåpningen er følsomme deler av kroppen. I tillegg er skjeden tilholdssted for naturlige sopper og bakterier, noe som lett kan forstyrres med medikamenter og annen behandling.

- Hyppig bruk av medikamenter for behandling av ulike tilstander i underlivet kan føre til miljøforandringer i skjeden. Trange bukser, barbering og overvasking kan også føre til irritasjon og uttørring.

- Hva med den psykiske siden?

- Vulvodyni kan muligens oppstå som et resultat av lengre tids påkjenning som nødvendigvis ikke er knyttet til kjønnsorganene. Det kan være arbeidsmessige påkjenninger, belastninger i parforholdet eller andre private påkjenninger. Noen kvinner reagerer med hodepine, noen med magetrøbbel, noen mister søvnen og noen reagerer med å få vulvodyni. Angsten for å ikke kunne fungere normalt seksuelt kan forsterke symptomene og føre til at en kommer inn i en ond sirkel hvor smertene øker i intensitet.

- Hvordan stilles diagnosen?

- Det kan være svært vanskelig å stille diagnosen vulvodyni. Den stilles på bakgrunn av det kvinnen selv forteller. I tillegg gjøres en gynekologisk undersøkelse (GU).  Problemet er ofte at det ikke kan sees noe galt med kvinnens slimhinner.

Kriteriene for å få stilt diagnosen vestibulitt (lokalt provosert vulvodyni):

  1. rødmende irritasjon av slimhinnen rundt skjedeåpningen eller/og frem til urinrørsåpningen
  2. et karakteristisk følsomhet overfor trykk i et begrenset område av slimhinnen
  3. følelse av ubehag ved samleie, innføring av tampong, fingre eller instrumenter. Smerten skal ha vart i minimum seks måneder

Det er viktig at legen må forsikre seg om at det ikke foreligger andre grunner for smerten. Det kan være skjedekatarr, sopp, betennelse eller irritasjon i skrittet av andre årsaker - som eksempelvis en hudsykdom. 

- Hva er kriteriene for å få diagnosen dysestesi (generalisert uprovosert vulvodyni)?

 - Her foreligger ofte ikke andre symptomer enn smerter, uten de spesielle kliniske tegnene som ofte foreligger hos kvinner med vestibulitt.
Smertene er generelle, kanskje mer som kløe, og mer konstante. De forverres gjerne ved berøring, trange klær og sykling.

- Hvordan behandles vulvodyni?

- Det finnes ingen standardkur eller behandling som kan kurere vulvodyni, men det finnes midler som kan lindre og metoder som til sammen kan føre til bedring. Hvilken behandling kvinnen får vil avhenge av hvilken form for vulvodyni vedkommende har. Kvinner med vestibulitt har ulike alternative regimer som lokalbedøvelse, samleieforbud, visse former for fysioterapi, psykolog- og sexologbehandling. Kvinner med dysestesi kan behandles med til dels lignende regimer, tildels spesielle typer psykofarmaka eller smertelindrende medikamenter. I noen tilfeller kan vi operere en kvinne som lider av vulvodyni. Da fjerner en huden i det området hvor smerten sitter og man syr slimhuden fra skjeden til huden i ytterkant av skjedeåpningen. På denne måten mener en at smertefibrene fjernes.

- Når bør en kvinne med mistanke om vulvodyni oppsøke lege?

- Har kvinnen smerter over flere måneder, uten at ”sedvanlig ” behandling hjelper, er det på tide å få utredet dette slik at smerten ikke blir kronisk. Da bør kvinnen oppsøke fastlegen for å få en utredning med tanke på vestibulitt eller dysestesi.

- Har fastlegene kunnskap om denne tilstanden?

- I varierende grad. Det tar lang tid å finne ut om en kvinne lider av vulvodyni. Det vil derfor være avgjørende at legen tar seg tid til å finne ut hva ubehaget skyldes og å se på bakenforliggende årsaker. Disse kvinnene må følges opp over lengre tid og ofte henvises videre til spesialister, det være seg gynekolog, sexolog, fysioterapeut eller psykolog.


Relaterte intervjuer/artikler:

Publisert: 2006

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook