Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Når soppmåltidet fører til farlig forgiftning...

- Jo lengre tid det går før symptomene kommer, jo farligere er soppforgiftningen. Helsepersonell må være ekstra på vakt hvis de om høsten blir oppsøkt av tidligere friske pasienter med symptomer på akutt lever- eller nyresvikt, sier overlegene Dag Sollesnes Holsen og Steinulv Aarebrot ved Haukeland Sykehus i Bergen.

- Viktig er det at alle leger har kjennskap til hvilke tiltak som skal iverksettes ved mistanke om soppforgiftning. Økt kunnskap om sopp i befolkningen er det viktigste forebyggende tiltak. Landets 16 soppforeninger gjør en stor innsats på dette området med sine soppkurs og soppkontroller, sier Holsen og Aarebrot til "Helsenytt - for alle".

Alvorlig forgiftning

Du kan være rammet av en alvorlig soppforgiftning hvis du får kraftige magesmerter og vanntynn, blodig diare seks til 24 timer etter soppmåltidet. Men du må ikke tro at det er slutt på forgiftningen når disse symptomene avtar i løpet av ett døgn. For hvis du har spist hvit eller grønn fluesopp er dette bare begynnelsen på en livstruende soppforgiftning. Etter at du har følt deg frisk i to til tre døgn, kan du få alvorlige tegn på leverskade og svekket nyrefunksjon.

Ved mistanke om alvorlig soppforgiftning skal pasienten snarest innlegges i sykehus. Generelle behandlingstiltak før innleggelsen er å stikke fingeren i halsen for å få tømt magesekken slik at du får ut sopp som er blitt liggende lenge i magen samt tilførsel av medisinsk kull i samråd med legen.

- Viktig er det å identifisere hvilken sopp pasienten har spist, slik at helsepersonellet kan vite hva slags behandling som skal iverksettes. Ta vare på sopprester, matrester, oppkast og avføring. Og få tak i andre personer som kan ha spist den samme soppretten, slik at behandling og oppfølging av dem kan starte snarest mulig, opplyser Holsen. - I Norge finnes 1.500 forskjellige storsopptyper. Omtrent 100 er giftige, men færre enn 10 sopparter er dødelig giftige. De farligste er hvit og grønn fluesopp, flatklokkehatt, giftslørsopp, og sandmorkel. R ød fluesopp, panterfluesopp og fleinsopp er også viktige årsaker til soppforgiftning.

Søk lege

Overlegene anbefaler at alle kontakter Giftinformasjonssentralen eller søker lege ved mistanke om soppforgiftning. Husk at lang tid mellom soppmåltidet og symptomstart kan tyde på alvorlig forgiftning.

Spiss giftslørsopp har en latenstid på opptil 14 dager. Kanskje du har glemt at du spiste sopp for et par uker siden?

- I alle tilfeller bør du kontakte primærlegen eller Giftinformasjonssentralen som gir råd om hvilken behandling som skal settes igang, både når det er gått kort eller lang tid, sier overlege Holsen.

Hans kollega Aarebrot opplyser at Giftinformasjonssentralen hvert år mottar omtrent 400 henvendelser om mulig soppforgiftning.

- Sentralen har god oversikt over symptomene fra forskjellige typer soppforgiftning og bred erfaring i å håndtere tilfellene. Her får du råd om hvordan du selv kan behandle forgiftningen og hvilke strakstiltak du må ta før du eventuelt kommer til lege. En av ti soppforgiftede pasienter blir henvist til videre behandling i sykehus. Men dødsfall som følge av soppforgiftning er ytterst uvanlig, beroliger Aarebrot.

Egenomsorg

- De fleste tilfeller av soppforgiftning kan du takle selv. Oftest kommer symptomene raskt i form av uvelhet, ubehag, magesmerter og kanskje oppkast. Den neste morgen er du like frisk. I slike tilfeller er det ikke nødvendig med legetilsyn. Men hvis du har mistanke om at ubehaget skyldes soppforgiftning, bør du ta en telefon til primærlegen eller Giftinformasjonssentralen, anbefaler Holsen.

- At du har spist bedervet sopp eller utilstrekkelig eller feilaktig tilberedt matsopp, kan være årsaken til at du ble dårlig, tilføyer Aarebrot.

Eksempler på hva som kan føre til svake symptomer på forgiftning, er mangelfullt stekt rødskrubb, eller at du spiser rå sopp som er tungt fordøyelig. Også angst for soppforgiftning kan føre til vondt i magen, svimmelhet og hodepine hos personer som er generelt redde for å spise alle typer sopp.

Kunnskap om matsopp

- Mangel på kunnskap om matsopp og feilaktig tilberedning, er de hyppigste årsakene til soppforgiftning. Noen sopptyper er giftige i rå tilstand, men fullt brukbare som matsopp når de tilberedes riktig. Forveksling mellom spiselig og giftig sopp kan føre til alvorlige forgiftningstilfeller. For eksempel kan hvit fluesopp forveksles med unge eksemplarer av sjampinjong. Dessverre er det også noen som plukker sopp på lykke og fromme med de farer det innebærer, advarer de to overlegene.

De anbefaler at du holder deg til de seks sikre matsoppene: Kantarell, steinsopp, piggsopp, fåresopp, blekksopp og matriske.

- Disse typene har ikke giftige dobbeltgjengere. Lær deg dem. Da unngår du ubehagelig eller farlig soppforgiftning. Hvis du absolutt vil plukke ukjente sopper, må du ikke blande dem med de sikre. Oppsøk nærmeste soppkontroll før du putter ukjent sopp i gryten, råder Holsen.

Soppforgiftet nervesystem

Noen giftige sopper inneholder stoffer som virker på det perifere eller sentrale nervesystem. Det kan føre til dramatiske og ofte lett gjenkjennelige sykdomsbilder. Disse tilstandene er sjelden livstruende, og det går kort tid – en til fire timer etter at soppen er spist - før symptomene kommer.

Reaksjonene kan være uro, angst, forvirring, hallusinasjoner og noen ganger kramper. For pasienter som er rammet kan det være nødvendig med kortvarige sykehusinnleggelser til symptomene avtar, oftest i løpet av et døgn.

Selveste giftsoppsymbolet, rød fluesopp, er en av flere sopparter med gifstoffer som påvirker nervesystemet. Andre er panterfluesopp og brun fluesopp.

Blant småsoppene med slike virkninger er det spiss fleinsopp som dominerer, sammen med flere arter innen slektene flekkskivesopp og bittersopp.

Bevisst inntak av fleinsopp er ganske utbredt, særlig blant narkomane og i noen ungdomsmiljøer.

- Folk gjør det for å få en rus. Men ruseffekten er totalt uforutsigbar, fra velvære til behagelige hallusinasjoner, til sterk uro og angst, svimmelhet og kraftig hodepine. Bruk av fleinsopp er farlig og dessuten straffbart, advarer Holsen.

Sopp og alkohol

Før i tiden ble grå blekksopp anbefalt som en god matsopp. Men omkring 1950 ble det kjent at inntak av alkohol samtidig med eller inntil fem døgn etter at soppen blir spist, fører til alvorlig ubehag: Sterk hodepine, rødming, hetetokter og hjertebank. Grå blekksopp inneholder også stoffer som fører til testikkelskader hos forsøksdyr.

I nyere litteratur blir denne sopparten klassifisert som giftsopp.

Overlegene anbefaler alle soppinteresserte å skaffe seg heftet "Giftsopper i tekst og bilder".

– Dette er et utmerket hjelpemiddel til å identifisere giftsopp og spiselige forvekslingsarter, sier Dag Sollesnes Holsen og Steinulv Aarebrot.

Intervjuer: Eva Fosse

Publisert: 2005

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook