Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Svangerskapsforgiftning

Overlege Gro Nylander intervjuet av Gudrun Vinsrygg

Svangerskapsforgiftning rammer omtrent hver 20. gravide kvinne, med økende hyppighet fra svangerskapets siste halvdel og frem mot fødselen. Diagnosen stilles om blodtrykket er høyt, det er eggehvite i urinen og/eller kvinnen hovner opp. Hvis sykdommen oppdages og behandles tidlig, er det liten risiko for mor og barn.

- Svangerskapsforgiftning betyr ikke at man er blitt forgiftet slik navnet på denne sykdommen kan antyde, sier Gro Nylander, overlege ved Kvinneklinikken, Rikshospitalet. – Lidelsen rammer rundt 2 – 5 prosent av gravide kvinner og innebærer forhøyet blodtrykk, eggehvite i urinen og ofte hevelser, særlig i hender, føtter og i ansiktet. Men ofte merker ikke kvinnen noe selv. I mer alvorlige tilfeller forekommer hodepine, kvalme, uvelhetsfølelse og smerter øverst i magen. Svangerskapsforgiftning kommer oftest i andre halvdel av svangerskapet og blir vanligere jo mer fødselen nærmer seg. Årsaken er ukjent, men kvinner med mødre som selv hadde svangerskapsforgiftning, har øket risiko. Det samme har kvinner med høyt blodtrykk, diabetes, hjerte- eller nyresykdom, og kvinner som venter mer enn ett barn. En vanlig svangerskapsforgiftning er ikke farlig. Men en av de viktigste årsakene til svangerskapskontrollene med blodtrykksmåling og urinprøver, er at man kan oppdage sykdommen i tide. Hos noen kan den bli farlig, og det er vanskelig å forutsi hvem dette er. Derfor er dette er en alminnelig årsak til at gravide innlegges for observasjon.

Lunefull sykdom

- Hvilke komplikasjoner kan oppstå?

- De vanligste er at barnet får for lite næring og slutter å vokse fordi morkaken svekkes. Det kan føre til at forløsningen må fremskyldes. En svært alvorlig komplikasjon kalles HELLP syndrom og innebærer bl.a. øket blødningstendens og leverproblemer. Smerter høyt oppe i magen kan være symptom på HELLP, samtidig som man kjenner seg elendig med hodepine, eventuelt lysskyhet, kvalme og brekninger. Svangerskapsforgiftning kalles også preeklampsi som betyr før-krampe, og en sjelden gang kan den utvikle seg til krampe (eklampsi), en svært alvorlig tilstand der svangerskapet straks må avbrytes.

- Betyr det at man kan ha ”mye” eller ”lite” svangerskapsforgiftning?

- Ja, det finnes flere grader. Svangerskapsforgiftningen kalles ”lett” ved blodtrykk på 140/90, eller om blodtrykket har steget mye fra starten av svangerskapet, og kvinnen har små mengder protein i urinen. Den kalles ”alvorlig” hvis blodtrykket stiger til 160/100 og høyere, og det skilles ut mye protein i urinen.

- Hvordan finner legen ut om jeg har svangerskapsforgiftning?

- Ved rutinemessig blodtrykksmåling og urinprøve. Hvis blodtrykket stiger, påvirkes nyrene som dermed skiller ut unormalt store mengder eggehvite i urinen. Dette kan måles med en enkel urinprøve.

- Er svangerskapsforgiftning farlig?

- Svangerskapsforgiftning er en lunefull sykdom som kan forverre seg rask på kort tid. Har man først fått påvist en svangerskapsforgiftning, trenger man derfor tettere svangerskapskontroller slik at utviklingen følges så det kan gripes inn i tide.

Røyk og sukker

- Øker røyking risikoen for svangerskapsforgiftning?

- Røykere får litt sjeldnere diagnosen enn ikke-røykere, og forklaringen er interessant. Et av de viktigste symptomene på svangerskapsforgiftning er høyt blodtrykk. Alle gravide får større blodvolum for å møte det nye barnets behov, men blodvolumet øker mer hos ikke-røykere enn hos røykere, noe som betyr at det er vanskeligere for dem å reagerer med høyt blodtrykk. Tenk deg to bekker – i den ene øker vannet mye og trykket blir større. I den andre øker vannet ikke så mye, det renner roligere. Slik er det med ikke-røykeren og røykeren; hos den første øker blodtrykket lett, hos den andre øker det ikke så lett fordi det ikke er så mye blod å ta av. Det betyr at det skal mer til før røykeren får høyt blodtrykk som tegn på svangerskapsforgiftning – derfor får røykerne sjeldnere diagnosen. Men når det skjer, er sykdommen mer alvorlig med større konsekvenser for barnet.

- Spiller kosten noen rolle?

- Ja, høyt sukkerinntak ser ut til å øke risikoen betydelig. Dette er et stort problem blant norske gravide, ikke sjelden ser vi to-tre store brusflasker på gravides nattbord. Vi ser også at overvektige kvinner får oftere problemer med hevelser og høyt blodtrykk enn normalvektige.

- Er det noe jeg selv kan gjøre for å unngå svangerskapsforgiftning?

- Fordi man ikke vet hva sykdommen skyldes, vet man heller ikke om eller hvordan den kan forebygges. Det er mistanke om at stress kan spille en rolle, så det å leve sunt og rolig er et godt råd også når det gjelder svangerskapsforgiftning. Og det er viktig at du går til regelmessige svangerskapskontroller.

Hvile er beste behandling

- Hvordan kan svangerskapsforgiftning behandles?

- Først og fremst ved at vi nøye kontrollerer og overvåker mor og barn ofte, dvs. 1 – 2 ganger per uke. For å fange opp en eventuell svangerskapsforgiftning, kontrollerer vi morens blodtrykk og urin, samt vekt - for å se om hun har hevelse i kroppen. Har du fått påvist svangerskapsforgiftning, er hvile din beste medisin, opplyser Gro Nylander. Hun anbefaler sykemelding fra jobb, og at man tar det mest mulig med ro hjemme. Å ligge ned og hvile både på formiddagen og på ettermiddagen er bra.

- Hvorfor bør man ligge?

- Fordi det ser ut til at blodsirkulasjonen gjennom morkaken kan bedres litt i hvilende liggestilling. Dermed får også barnet mer næring.

- Hvordan overvåkes barnet?

- Ved legekontroll av hjertefrekvens og bevegelighet hos barnet. Med ultralyd ser vi om det legger på seg som det skal.

Etter fødselen

- Forsvinner svangerskapsforgiftningen etter fødselen?

- Hos de fleste forandrer bildet seg dramatisk så fort barnet, og ikke minst morkaken, er ute. Men hvor fort blodtrykket normaliserer seg kan variere; hos noen er det tydelig bedring allerede dagen etter, andre fortsetter å ha høyt blodtrykk, eggehvite urinen og hevelser i noen uker etterpå.

- Er risikoen for å få svangerskapsforgiftning øket ved et evt. neste svangerskap?

- Det er omtrent sju ganger vanligere å få svangerskapsforgiftning ved første som ved senere svangerskap. Hvis blodtrykket normaliseres etter fødselen, er det heldigvis liten risiko for svangerskapsforgiftning ved neste svangerskap, bare rundt 5 av 100 vil oppleve det.

- Har avstanden mellom svangerskapene noen betydning?

- Ja, jo lenger avstand mellom svangerskapene, desto mindre er risikoen for svangerskapsforgiftning. Dette med lang avstand (minst 3 – 4 år) mellom barna, gjorde at man lurte på om det var gunstig å bytte partner. Kvinner som hadde svangerskapsforgiftning i første graviditet, og som gjennomgikk samlivsbrudd og fant en ny mann de fikk barn med, viste seg å ha mindre risiko for svangerskapsforgiftning ved neste graviditet. Imidlertid skyldes ikke dette ”ny-mann-effekten”, men at det i slike tilfeller går lenger tid mellom svangerskapene.

Søk-jordmor/lege-signaler:

- Går du til regelmessige svangerskapskontroll, vil evt. sykdom sannsynligvis bli oppdaget i tide, sier Gro Nylander. – Men søk lege hvis du føler at noe er galt; lytt til kroppens signaler, og slå deg ikke til ro med at det er normalt å føle seg elendig fordi du er høygravid.

- Hvilke symptomer skal jeg være på vakt for?

- Uvelhetsfølelse, hodepine, kvalme, trykk for brystet og smerter høyt oppe i magen – og ikke minst din egen følelse av at noe ikke er som det skal være.

Relaterte intervjuer/artikler:

Publisert: 29.03.04

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook