Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Svevestøv og helse

Dr. scient. Heidi Ormstad ved Statens institutt for folkehelse intervjuet av Eva Fosse

Du må leve med svevestøvet, for det er en del av ditt livsmiljø. Det er de ørsmå støvpartiklene som til enhver tid svever i luften du puster inn. Svevestøvet er aldri i ro. Og du kan ikke alltid se det med det blotte øye. Når solstråler skinner inn gjennom vinduet ser du hvordan svevestøvet danser rundt i solstrålen. Hva kan du gjøre for å unngå helseproblemer som kan skyldes svevestøv? I dette intervjuet med dr. scient. Heidi Ormstad ved Statens institutt for folkehelse får du belyst disse spørsmålene. Hun har forsket på svevestøvets evne til å binde til seg forskjellige allergifremkallende stoffer.

Det er stor forskjell på svevestøv som alltid er i bevegelse, og de større støvkornene som legger seg til ro på støvsamlerne i hjemmet ditt. Hybelkaninene under senger, sofaer og stoler ligger stille mens de venter på å bli tatt av støvsugeren. Og støvet som du ser på hyller, bord og nipsgjenstander holder seg i ro inntil du fjerner det med støvekluten. Svevestøvet, derimot, flyr omkring i en evig dans. Det lar seg ikke fjerne, selv med de beste rengjøringsmetoder.

En annen forskjell er støvtypenes evne til å komme inn i luftveiene. Vanlig støv er så stort at det som oftest blir stoppet av de fine filterinnretningene i nesen. Det kommer ut igjen når du snyter deg i motsetning til svevestøvet som er mye farligere for helsen. Det lar seg ikke fjerne hvis det først er kommet inn i luftveiene. For støvkornene er så ørsmå at de kommer langt ned i lungene når du puster. Kroppen har ikke filtre som kan forhindre det.

Hjemmenes svevestøv

Dr. scient. Ormstad har undersøkt partiklene i svevestøv fra 29 hjem i Oslo. Mengden svevestøv i de 29 boligene varierte sterkt. Den laveste konsentrasjonen var ni mikrogram pr. kubikkmeter og den høyeste var 56 mikrogram.

- Vi fant at det er store forskjeller i boligenes svevestøvkonsentrasjoner. Hjemmets nærhet til store trafikkområder kan være årsaken til store mengder svevestøv.

Det er svevestøv både ute og inne. I sine undersøkelser fant Ormstad at konsentrasjonen av svevestøv er høyere inne enn ute.

– Det var et interessant funn. Antagelig skyldes det at vi bor i for tette hus.

Hvor kommer det fra?

Mye av svevestøvet kommer fra trafikken. I alle svevestøvprøvene som Ormstad har undersøkt, var det sotpartikler, ofte i betydelige mengder.

- Trolig kommer en stor del av disse fra dieseleksos. Vi vet at dieselmotorer frigjør omtrent 100 ganger mer partikler per kjørt distanse enn bensinmotorer. Det er også blitt hevdet at den største kilden til svevestøvspartikler som stammer fra menneskelig aktivitet, nettopp er dieseleksos, opplyser Ormstad..

Svevestøv kommer det også fra vedfyring, røyking, tente stearinlys, klær, hud, møbler og slitasje av materialer inne.

Gamle støvsugere uten gode filtre kan bidra til mer svevestøv. Det blir spredt ut i innemiljøet av utblåsningsluften fra støvsugeren. Når det vanlige støvet blir støvsuget av en slik støvsuger, blir en del av de ”store” støvkornene omdannet slik at de blir så ørsmå at de blåses ut som svevestøv.

Det ble funnet større konsentrasjoner av svevestøv i hjem med elektrisk oppvarming enn der det var vannbåren varme i radiatorer. Ormstad tror forklaringen er at støv som samler seg på elektriske panelovner, forbrenner og blir til små partikler, mens støvet på radiatorer blir liggende uten å forandre konsistens.

Helsefarlig svevestøv

Svevestøvet har en evne til å binde til seg forskjellige komponenter. Noen typer svevestøv, særlig sotpartikler, ofte fra dieselmotorer, har større ”bindekraft” enn andre. Ormstad fant at flere typer allergener var festet til sotpartikler i inneluft. Allergener er stoffer som utløser allergi, som for eksempel katteallergener. Det kan være uheldig for helsen i luftveiene hvis svevestøvet fester til seg allergener, fordi allergenene da blir fraktet med støvpartiklene ned i lungene.

- Forekomsten av astma og allergi har økt de senere år. Det kan være flere årsaker til det. En av dem kan være svevestøv som binder til seg ulike allergener. Vi har funnet at det som fester seg til svevestøv i hjemmene, er allergener fra katt og hund, og fra bjørkepollen, særlig om våren. Allergener fra hund og katt blir luftbårne via spyttdråper. Allergener fra katt, og i noe mindre grad hund, er vanlig å finne i de fleste hjem, også der det ikke bor katt eller hund. Forklaringen kan være at det har bodd en katt eller hund i huset for flere år siden. Eller at individer som har katt eller hund har bragt med seg allergener på klærne. Disse allergenbærende partiklene kan det ta mange år å få skiftet ut fra innemiljøet. Hvis det bor en katt eller hund i hjemmet når konsentrasjonen i svevestøvet blir målt, er mengden allergener selvfølgelig langt større, påpeker Ormstad.

Husstøvmidd

Det som ikke ble funnet festet på svevestøvet var allergener fra husstøvmidd. Husstøvmidd er de bitte små krypene som lever i sengene våre. Deres avføring inneholder allergener som kan utløse allergi.

- Vi fant ikke allergener fra husstøvmidd på sotpartiklene i svevestøvet. Men da vi blandet allergener fra husstøvmidd med sotpartikler fra dieseleksos i et reagensrør, ble allergen festet til sotpartiklene. Forklaringen på at allergener fra husstøvmidd må ha ”hjelp” til å binde seg til svevestøvet, er antagelig at de ikke så lett blir luftbårne. Det er altså om natten, når du oppholder deg i sengen din, at du utsettes mest for allergener fra husstøvmidd, opplyser Ormstad.

Gode råd

Det er særlig allergikere og astmatikere som kan få helseproblemer av allergen-forurenset svevestøv. Men tiltakene som kan forhindre at svevestøvet blir en helseplage, bør iverksettes i alle hjem. Dr. scient Heidi Ormstad har flere gode råd:

  • Luft godt og sørg for at det er god ventilasjon av boligen. Det må være åpent rom foran alle ventiler. Daglig bør inneluften skiftes ut med rask gjennomlufting. Men du bør unngå å lufte når det er sterk trafikk.
  • Anskaff en støvsuger som renser luften den blåser ut, for eksempel en som er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.
  • Med vedfyring må du sørge for at det er god trekk og en pipe som sørger for ventilasjon i huset.
  • Væskebåren varme i radiatorer er å foretrekke fremfor elektrisk oppvarming med panelovner.
  • Unngå for mye bruk av stearinlys. De avgir sotpartikler når de brenner, og det er de små sotpartiklene som lettest limer til seg allergener.
  • Unngå røyking.
  • Spar hjemmet for støvsamlere som teppegulv, nipsgjenstander og andre flater som det er vanskelig å holde frie for støv.

Publisert: 26.07.02

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook