Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Syk i sommerferien? - kjenn dine rettigheter

Spesialist i allmennmedisin Johnny Mjell intervjuet av Gudrun Vinsrygg

Er du i arbeid og blir syk i sommerferien, har du rett til ny ferie – men på visse vilkår. Helsekravene i jobben er i de aller fleste tilfeller større enn helsekravene i ferien; en forkjølelse med litt feber et par dager, gir deg ikke rett til nye feriedager.

- Blir du syk før ferien, eller i ferien, mister du ikke nødvendigvis de etterlengtete fridagene av den grunn, sier Johnny Mjell, spesialist i allmennmedisin og tidligere trygdeoverlege. – Alle arbeidstakere som fyller vilkårene for det, har rett til ferie, selv om de blir syke og må ta ferien utenom sommersesongen.

- Hva er vilkårene for retten til sommerferie?

- Her er det to ting å holde styr på – ferie og feriepenger. Du har alltid rett til sommerferie når du har jobbet en viss tid i en bedrift. Men feriepengene må du ha opptjent kalenderåret før; det vil si at det er den inntekten du hadde som lønnsinntekt i 2002, som gir deg feriepenger i 2003. Ferie har du altså rett til, selv om du ikke har opptjent feriepenger, og da får du ferie uten lønn fra den bedriften du arbeider i.
Regelen er også at du bare har krav på å ta ut tre uker sammenhengende av ferien din i de tre sommermånedene. Det avhenger av arbeidsgiver hvor mye du kan ta ut utover disse tre ukene om sommeren. Resten av ferien må du vanligvis ta andre tider på året.

- Kan jeg bruke egenmelding om jeg blir syk i ferien?

- Nei, normalt ikke.

Ny ferie

- Har jeg rett til ny ferie hvis jeg blir syk før ferien?

- Ja, blir du helt arbeidsufør på grunn av sykdom før ferien starter, har du rett på ny ferie senere i løpet av ferieåret. Men det er ikke nok å være så syk at du ikke kan jobbe, du må være for syk til å ha ferie. Litt forkjølelse eller feber teller ikke. Helsekravene i jobben er større enn helsekravene i ferien – og det skal det tas hensyn til ved vurdering av om man skal ha ny ferie eller ikke. Prinsippet er altså at du må være sykere for å bli regnet som syk i ferien, enn for å jobbe.

- Kan jeg ha rett til ny ferie om jeg blir syk i løpet av ferien?

- Ja, hvis du er syk minst 6 virkedager i ferien, kan du kreve et tilsvarende antall feriedager senere i ferieåret. Med virkedager menes arbeidsdager inkludert lørdag. Du må dokumentere dette med sykemelding fra lege. Hvis du på grunn av sykdom ikke får avviklet ferie et år, kan du søke arbeidsgiver om å overføre inntil 12 virkedager ferie til neste år. Fristen for slik søknad er i desember hvert år.

- Kan jeg da ta ferie når jeg vil?

- Nei, du må tilpasse ferien til hva som passer for arbeidsgiveren din.

- Har jeg rett til ny ferie ved sykdom eller dødsfall i nærmeste familie, for eksempel om barnet mitt eller partneren blir alvorlig syk slik at vi ikke kan ta ferie?

- Det avhenger av hva som skjer, og dette blir skjønn. Hvis noen i din nærmeste familie blir syke eller dør før du går i ferie, og dødsfallet eller sykdommen påvirker deg sånn av du blir arbeidsufør, kan du ha rett til ny ferie. Dette blir samme vurdering som om slik skjer utenom ferien. Noen ganger blir man ikke arbeidsufør i det hele tatt, andre ganger trenger man kanskje bare noen dager borte fra jobben. Iblant vil sykdommen være så alvorlig eller dødsfallet så brått at det er naturlig og riktig med en sykemelding.

Kun sykehusinnleggelse teller

- Hva skjer om jeg blir syk i løpet av en utenlandsferie?

- Her gjelder reglen om at du må være innlagt på sykehus for å få rett til ny ferie. Og sykehusinnleggelsen må dokumenteres. Blir du syk og legene på stedet vurderer det slik at det er best du sendes hjem, vil du kunne ha rett til ny ferie hvis du er syk minst 6 virkedager regnet fra du kommer hjem til Norge. Husk at om du blir syk i et EØS-land, har du krav på samme helsetjeneste som innbyggerne i disse landene.

- Men hvis jeg søker lege i utlandet, og legen skriver en erklæring eller sykemelding – teller ikke det?

- Nei, en slik dokumentasjon er ikke gyldig. Kun sykehusinnleggelse berettiger til ny ferie.

Utenlands i sykemeldingsperioden

- Kan jeg reise utenlands når jeg er sykemeldt?

- Som sykemeldt kan du reise i Norge og fortsatt ha rett til sykepenger. Tidligere gjaldt det Norden, men ikke nå lenger. Reiser du utenfor Norge, regnes det som ferie, og da stoppes sykepengene. Som sykemeldt skriver du under på at du ikke har vært utenlands i sykemeldingsperioden. Hvis du likevel reiser utenlands mens du er sykemeldt, og blir så syk at du må søke lege i utlandet, eller det blir oppdaget på annen måte at du likevel er utenlands, kan trygdekontoret kreve tilbakebetalt sykepenger for denne perioden.

- Er det noe jeg likevel kan gjøre for å beholde sykepengene ved opphold i andre land?

- Ja, det kan søkes om dispensasjon, men det må gjøres i god tid før du reiser. I så fall må du snakke med legen din som må gi en uttalelse om at utenlandsoppholdet ikke forlenger sykemeldingsperioden, at utenlandsoppholdet kan ha en gunstig effekt på din sykdom, og at det ikke gjør trygdekontorets oppfølging vanskeligere. Trygdekontoret avgjør søknaden.

- Hvordan utbetales sykepengene?

- Mange arbeidsgivere har avtale om å betale ut sykepenger på forskudd. I så fall får du utbetalt lønn som vanlig, og så betaler trygdekontoret sykepengene til din arbeidsgiver. Hvis arbeidsgiver ikke forskutterer sykepengene, får du selv utbetalt sykepengene fra trygdekontoret dersom du er sykemeldt utover 6 dager. Sykepengene overføres via bank eller post, og betales ikke ut kontant.

- Hvor kan jeg henvende meg for å få greie på mer om rettighetene mine?

- Snakk med legen din, trygdekontoret eller arbeidskontoret. Da får du hjelp til å finne ut hvilke ordninger du kan komme inn under.

OBS!

Alle som reiser i Europa bør ha med seg Europeisk helsetrygdkort. Kortet viser at du har rett til nødvendig helsehjelp når du er på reise i et EØS-land eller Sveits. Du kan bestille kortet gratis på
www.trygdeetaten.no. Kortet gjør adgangen til helsetjenester enklere og tryggere når du ferierer, arbeider eller studerer i Europa.

Publisert: 29.06.03

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook