Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Tannbehandlingsskrekk

Professor Gerd Kvale intervjuet av Gudrun Vinsrygg

Bortimot halvparten av den norske befolkning er nervøse for å gå til tannlegen, sannsynligvis 2 – 3 prosent er så redde at de unndrar seg behandling. Selv om det finnes virksomme måter å behandle tannbehandlingsskrekk på, er dette ennå ikke et etablert behandlingstilbud. Ofte kommer du langt med å fortelle tannlegen at du er redd. Mange tannleger vet mye om tannbehandlingsskrekk, men foreløpig har få fått opplæring i effektive behandlingsmetoder.

Da intervjueren gikk på en landsens folkeskole i 1950-årene, var den årlige dagen hos skoletannlegen vår store skrekk. Alle skolens elever på alle klassetrinn – et antall som sjelden oversteg 15 - satt stuet sammen på venteværelset hos bygdas eneste tannlege. Veggene var tapetsert med karikerte skrekkbilder av folk med ansikter opphovnet av tannbyller og knytter rundt hele hodet, og tannleger som med de frykteligste torturredskaper drog ut tenner på folk. Vi så ikke noe latterlig i disse motivene, for oss bidro de til skrekken for å være ”neste”. De som kom ut fra tannlegens kontor, bleke og med en hånd om kinnet, bekreftet våre bange anelser. Og når det så var vår tur satt vi der i den brune, vonde skinnstolen, skjelvende for den bryske tannlegen, for den store sprøyten, for tangen som skulle trekkes, eller for det grove boret som laget store krater i tennene som så ble fylt med amalgam. Ikke rart at min generasjon fikk tannlegeskrekk. Men i dag? Tannlegene virker vennligere, stolene behageligere, nålene tynnere, borene mindre og raskere – behandlingen kan ikke sammenlignes med den som ble oss til del for femti år siden.

Årsaker

- Så har folk fremdeles tannbehandlingsskrekk?

- Noen har nok det, og hos de fleste av disse er skrekken blitt grunnlagt i barneårene, bekrefter Gerd Kvale, professor ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. – Det ble gjort en norsk undersøkelse på dette for 16 år siden, og den viste at 2 – 3 prosent av befolkningen hadde så alvorlig tannbehandlingsskrekk at de unnlot å gå til tannlegen. Med de nye behandlingsmetodene som nå finnes, er det på høy tid å gjennomføre en ny undersøkelse, selv om ferske studier fra andre land tyder på at stadig like mange lider av slik skrekk.

Langt de fleste av disse kan fortelle om konkrete negative tannbehandlingserfaringer. Det kan være ulike ting, ofte knyttet til noen av de første møtene med tannlegen.

For noen handler det om smertefulle tannbehandlinger, gjerne kombinert med en opplevelse av å ikke ha kontroll over situasjonen. Det ser ut til at vi kan tåle en hel del smerte, men hvis smerte kombineres med opplevelsen av at det er andre som styrer, at det skjer ting vi ikke kan forutsi eller stanse – da synes risikoen for å utvikle tannbehandlingsskrekk å øke betydelig. Munnen er et av de mest følsomme og private områdene på kroppen, og den har en rekke symbolske assosiasjoner. Vi bruker munnen til å kommunisere med, til å spise med, til å vise kjærlighet med. Når vi skal legge oss bakover i en stol, og tannlegen skal bruke munnen vår som arbeidsplass og putte instrumenter vi ikke kjenner og ikke har kontroll over inn i den, når vi hører fremmede lyder og kjenner fremmede lukter og smaker – da kan det kjennes både grenseoverskridende og skremmende.

Kvinner er reddest

- Hvem er reddest - kvinner eller menn?

- På verdensbasis er det en overvekt av kvinner når det gjelder alle fobiske lidelser, og ekstrem tannbehandlingsskrekk klassifiseres som en fobisk lidelse. Nesten to tredjedeler av alle med tannbehandlingsskrekk er kvinner.

- Er årsaken at menn er mindre villige til å vise hvor redde de er, langt mindre snakke om det?

- Nei, jeg tror ikke det er så enkelt. Det synes heller som om kvinner har en større sårbarhet når det gjelder fobiske lidelser.

- Kan tannbehandlingsskrekk forebygges?

- Ja, absolutt. Forutsetningen for en god tannlegebehandling, ja for all god behandling både i helsevesenet og andre steder, er en bra relasjon mellom pasient og behandler. Som pasient skal du kunne føle at tannlegen lytter til deg, respekterer deg og aksepterer det du gir uttrykk for. Hvis din tannlege ikke vinner din tillit, står det deg fritt å velge en annen.

Norsk Forening for Odontofobi

- Men om jeg nå har utviklet tannbehandlingsskrekk, hva kan jeg da gjøre?

- Snakk med tannlegen din, fortell hva du er redd for, og be henne/ham ta hensyn til deg. Er det lenge siden du har våget deg til tannlege, eller du ønsker å bytte tannlege, kan du henvende deg til Norsk Forening for Odontofobi, NOFOBI, tlf 51 88 99 10 eller gå inn på nettstedet www.tannlegeskrekk.com Foreningen ble stiftet i 1993 og arbeider for ”å fremme kunnskap, kompetanse og positive holdninger til forebyggelse og behandling av odontofobi (tannbehandlingsskrekk)”. Ca. 200 tannleger over hele landet er medlemmer, så det er stor sannsynlighet for at det finnes en i nærheten av ditt hjemsted.

- Hvilke kvalifikasjoner har disse tannlegene?

- De er opptatt av å skolere seg for å hjelpe pasienter med tannbehandlingsskrekk. Derfor er det trolig at du vil finne en som i utgangspunktet anerkjenner problemet ditt og er lyttende, tålmodig og forståelsesfunn. Men de har ikke fått spesifikk opplæring som kvalifiserer for behandling av alvorlig tannbehandlingsskrekk, og det er ikke dokumentert grunnlag for å si at de vil kunne gi effektiv behandling mot skrekken. De vil imidlertid med rimelighet skjønne og ha forståelse for problemet, akseptere at det er pasienten som vet best når og hvor det gjør vondt, og kunne gi en tilpasset og tålmodig tannbehandling. For noen pasienter kan dette være en grei start, ja kanskje alt som skal til. Men vi vet at det ikke alltid er tilstrekkelig til å kunne få en vedvarende virkning på den fobiske lidelsen.

Forskning

- Finnes det spesielle klinikker for alvorlig tannbehandlingsskrekk?

- Nei, dessverre gjør det ikke det. I Oslo finnes et tilbud knyttet til universitetet i Oslo. Der er Tirill Willumsen tannlege i 50 prosents stilling og gir behandlingstilbud til personer med alvorlig tannbehandlingsskrekk. Men for de aller alvorligste tilfellene finnes ikke noe godt tilbud. Her handler det om en betydelig fobi, og vanlige tannleger er ikke skolert i behandlingsmetoder for denne lidelsen. I Bergen finnes et Senter for odontofobi, men i første rekke er det forskningsprosjekter som er knyttet til denne klinikken, det har dessverre ikke vært avsatt ressurser til pasientbehandling.

- Har dere forsket og funnet noe nytt?

- Ja, vi har bl.a. påvist at selv for ekstremt redde er det mulig å behandle fobien på tre klokketimer (en sesjon). Men dette kreves det høy psykologisk kompetanse for å kunne utføre, og det er ennå ikke et etablert tilbud til denne pasientgruppen. På sikt er vi opptatt av å utvikle et kompetansesenter der tannleger kan få opplæring i nyttige, veldokumenterte og kostnadseffektive behandlingsmetoder. Personlig synes jeg at det offentlige bør ta ansvar i forhold til denne pasientgruppen og gi dem et behandlingstilbud de kan nyttiggjøre seg.

- Hva med lystgass og beroligende midler osv - kan det være aktuelt?

- Noen tannleger lar sine pasienter få lystgass, beroligende midler, eller de lar dem lytte til beroligende musikk. Dette kan være en hjelp for enkelte i øyeblikket , men det er ikke dokumentert at det har effekt mot tannbehandlingsskrekk.

Ta kontroll

- Hva er det viktigste jeg selv kan gjøre for å bli kvitt skrekken?

- Der er mange veier til målet. For det første må du finne en tannlege som forstår at du har et problem. Ta kontroll! Snakk med vedkommende og fortell hva du er redd og hvordan du må ha det for å ha det bra. Be henne/ham forklare deg hva som gjøres, hvor lang tid det forventes å ta osv. Du kan også be om pause eller om mer bedøvelse, si for eksempel at hver gang du tar opp en hånd vil du ha vannpause eller pustepause. Om du ønsker det kan du be om et håndspeil for å følge med på det tannlegen gjør.

- Hva kan jeg forvente av tannlegen min?

- At hun/han hører etter og respekterer det du sier. Gradvis kan du så forsøke å utfordre det som du synes er skummelt. Uten kyndig psykologisk veiledning tar det tid å bearbeide tannbehandlingsskrekk, sier Gerd Kvale til slutt.

Publisert: 29.07.05

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook