Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Tinnitus

Dr. med. og spesialist i ØNH-sykdommer Atle Rønning Arnesen ved Institutt for tinnitus og audiologi, intervjuet av Eva Fosse

Har du tinnitus – et plagsomt øresus som forstyrrer deg i dagliglivet og frarøver deg nattesøvnen? Atle Rønning Arnesen, spesialist i øre-nese-halssykdommer har interessert seg spesielt for øresus-pasienter. – De aller fleste har hatt litt øresus som har gått over. Men så mange som 50.000 nordmenn har så betydelige plager av kronisk, støyende tinnitus at de har store problemer i dagliglivet. Dette er et betydelig helseproblem i Norge, mener Rønning Arnesen.

Med fagboken ”Tinnitus – årsaker, diagnose og behandling”, beregnet for allmennpraktiserende leger og helsepersonell, gir han og medforfatteren Bo Engdahl grundig informasjon om lidelsen og hvordan den kan behandles. Boken kan også være nyttig for pasienter og deres pårørende.

- Hva er tinnitus?

- Tinnitus er en lyd som bare kan høres av den personen som har plagen. Lidelsen er et tegn på en forstyrrelse i hørselssystemet.

- Kan du beskrive tinnitus?

- Det er vanskelig. Tinnitus kan være så mange forskjellige lyder. Noen har en høy, pipende TV-lyd eller støyen som fra en radio mellom to stasjoner. Andre hører kraftig fossedur eller buldring. De fleste plages av en høyfrekvent lyd som kan variere i stryke.

Rønning Arnesen mener at det å stille diagnosen tinnitus burde være enkelt. Men fordi kunnskapen om tinnitus er mangelfull blant allmennleger og spesialister, er det vanskelig for tinnituspasienten å få nødvendig oppfølging.

- Tinnitus kan ikke måles. Du må stole på pasientens beskrivelse av den plagsomme støyen i hodet. For pasienten er det en subjektiv opplevelse som varierer fra time til time, konstaterer Rønning Arnesen.

Historisk lidelse

Gjennom årtusener har tinnitus plaget menneskene. Beskrivelse av lidelsen er funnet i papyrusruller fra Egypts pyramider og i skrifter fra alle århundrer helt frem til vår tid.

Nasjonale og internasjonale undersøkelser viser at omtrent 15 prosent av den voksne befolkningen (500.000 i Norge) har eller har hatt tinnitus i kortere eller lengre perioder. De færreste påvirkes av øresuset, og etter en tid er lyden borte.

Men hver tiende person med øresus, det vil si 50.000 nordmenn, plages så sterkt av lyden at de har lidelser som søvnproblemer, nedsatt konsentrasjonsevne, svekket hukommelse, engstelse og depresjoner. Med andre ord: Mange av disse tinnitus-pasientene har redusert livskvalitet. Så mange som 17.000 har alvorlig nedsatt evne til å leve et normalt liv.

Årsaker

Tinnitus oppstår fordi sansecellene i indre øre, som sender lyd til hjernen, har blitt forstyrret eller skadet slik at det oppstår en kontinuerlig lyd. Lyden kommer altså ikke utenfra, men oppstår fordi sansecellene er blitt forstyrret slik at de er kommet i en slags ”krampetilstand” – har ”hengt seg opp” med denne lyden.

Årsakene til tinnitus kan være mange:

- Larmskade i form av kortvarig, høy støy, som et geværskudd, eller langvarig. påvirkning i industrien.

  • Hodeskade.
  • Whiplash.
  • Infeksjonssykdommer med plutselig hørselsnedsettelse.
  • Øreverk og mellomørebetennelse.
  • Slag mot hodet.
  • Ménieres sykdom.
  • Virussykdommer.

- Øresuset kan høres ut som blodstrøm gjennom årene. Det har vært antydet at høyt blodtrykk kan føre til øresus. Men vi skal være glade for at vår hørsel ikke er så god at vi hører alt som bruser og suser i kroppen, sier Rønnning Arnesen.

Et overtrykk i øret kan du få når du flyr. Hvis du blåser ut dottene i øret ved å holde deg for nesen, kan det muligens påvirke det indre øret slik at hørecellene blir forstyrret. Man tror også at øresus i forbindelse med Ménieres sykdom skyldes at denne lidelsen kan føre til et overtrykk i øret.

Beskyttelse mot tinnitus

Det eneste som beskytter deg mot å blir rammet av tinnitus, er å bruke hørselsvern i støyskadelige omgivelser. Følg anbefalingene fra Arbeidstilsynet.

- Helt sikkert er det at skyting kan utløse tinnitus. Også når du bruker støyende maskiner som motorsag, gressklipper og snøfreser må du ta på deg hørselsvern. Det er ikke noe annet som beskytter deg, advarer Rønning Arnesen. - Det har vært diskusjon om det er skadelig å gå på diskotek og lytte til støyende musikk. Øre-nese-hals-spesialisten konstaterer at undersøkelser viser at det er unødvendig å advare mot diskotekstøy og musikklytting. Men betingelsen er at lyden ikke overskrider lovens grenser. Det er heller ikke skadelig å bruke lommespillere av god kvalitet, såfremt lyden ikke er for høy. Men du må unngå ekstreme lyder og lytting.

Behandling

Gjennom århundrene er det forsøkt utallige former for behandling av tinnitus. Men det er aldri funnet noen medisinsk eller kirurgisk behandling som kan helbrede lidelsen.

- Nå vet vi at tinnitus utløser en del nevropsykologiske situasjoner hos pasienter som har alvorlige plager av støyen i hodet. Tinnitus tar makten i underbevisstheten som er sterkere enn bevisstheten. Om morgenen, for eksempel, krever underbevisstheten at du må lytte på tinnitus. Intensiteten blir ekstra stor hvis du sitter passiv i en lenestol i et stille rom, og det blir en dårlig dag for deg. Hvis du heller motsetter deg denne underbevisste handlingen og starter dagen med aktiviteter og lyder som overdøver tinnitus, kan du få en bedre dag, anbefaler Rønning Arnesen.

Den internasjonalt anerkjente behandlingsmetoden TRT (Tinnitus Retraining Therapy) har Rønning Arnesen tilpasset norske forhold. Metoden har han kalt TMB – tinnitus mestringsbehandling. Formålet er å få tinnitus vekk fra underbevisstheten.

- Det dreier seg om en mental snuoperasjon. Viktigst er det å gi grundig informasjon om tinnitus-mekanismene. Pasienten må få kunnskap om at tinnitus ikke er farlig, og gode råd om hvordan det plagsomme øresuset kan kamufleres.

Rønning Arnesen anbefaler sine pasienter å våkne opp til klokkeradio og omgi seg med musikk og radio når dagens aktiviteter begynner. Dette er noe som kan få tankene til å holde seg unna tinnitus.

Habituering

Habituering eller tilpassing er et viktig element i TMB. – Noen timer hver dag skal pasienten lytte til en ny, fremtrendende lyd i stedet for tinnitus. Nivået på lyden skal ligge under tinnitus-nivået, men så nær tinnitus som mulig. Etter en tid svinner tinnituslyden. Lyden overføres fra en bærbar CD-spiller til øretelefoner.

Habitueringslyden som brukes i TMB er gregoriansk kirkemusikk og korsang.
– Andre bruker såkalt hvit lyd – en kontinuerlig lyd som kan virke kjedelig og uinteressant. Gregoriansk kirkemusikk er det nærmeste du kan komme hvit lyd. Men det er en melodiøs og verbal habitueringsslyd som gir en estetisk opplevelse. Mange setter pris på det, selv etter lengre tids gjentakelse, opplyser Rønning Arnesen.
- Et annet viktig element i TMB er fyisk trening ute i naturen. Det er viktig å lære opp øret til å lytte på naturen. Tinnitus-pasienten blir ofte selvsentrert. Ute i naturen er det mulig å neglisjere tinnituslyden. Medisinsk støttebehandling som sovemedisin og antidepressive legemidler, samt fysioterapi eller aller helst psykomotorisk fysioterapi, blir også brukt i TMB-opplegget.

Til slutt anbefaler øre-nese-hals-spesialist Atle Rønning Arnesen at du kontakter Hørselshemmedes landsforbund som har mye informasjon om Tinnitus.

Relaterte intervjuer/artikler:

Publisert: 10.08.04

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook