Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Trim i arbeidstiden

Generalsekretær Atle Hunstad, Norges Mosjons- og bedriftsidrettsforbund intervjuet av Gudrun Vinsrygg

Den nye arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. Muskel/skjelett-plager står for over halvparten av sykefraværet i norsk arbeidsliv, på andreplass kommer psykiske lidelser – og det er påvist at trim hjelper for begge deler. Nå øker det politiske presset på bedriftene for å sette i verk tiltak mot det økende sykefraværet. Trim i arbeidstiden kan være ett av flere helsefremmende tiltak.

I den nye arbeidsmiljøloven står det at bedriftens ledelse må vurdere behovet for fysisk aktivitet. Det er ikke et pålegg til bedriftene, men en oppfordring til å tenke gjennom et behov.

- Vi synes dette er en fin formulering, for vi tror ikke at bedrifter kan tvinges inn i bestemte prosjekt. Det er også vår erfaring at de aller fleste innser at om de legger forholdene til rette for en eller annen form for fysisk aktivitet på jobben eller i tilknytning til jobben, er det noe som vil få positive ringvirkninger for hele bedriften. Det sier Atle Hunstad, generalsekretær i Norges Bedrifts- og Mosjonsidrettsforbund. Forbundet som er en del av Norges Idrettsforbund er landsdekkende og frivillig, og organiserer nesten all bedriftsidrett i vårt land. Det selger også både store produktpakker og pausegymprodukter. 

- Er trim på jobben en ny ide?

- Nei, tanken er ikke ny. Mange bedrifter har i en årrekke hatt slike tilbud til sine ansatte.

Stillesittende arbeid

- Hvorfor skal vi trimme i arbeidstiden?

- Det er mange forhold som peker i retning av at det er bra. For det første har mange i dag monotont og stillesittende arbeid foran PC-en sin, og stort behov for aktive pauser der de kan bevege seg for å få litt fart i blodomløpet. Trening på kontoret eller i kontorfellesskapet går i første rekke på at man skal få mulighet til å bevege seg i en ellers stillesittende hverdag.

Vi vet at i løpet av de siste 30 årene har gjennomsnittsvekten for voksne menn gått opp med hele 9 kg, litt mindre for kvinner. Årsaken er ikke at vi spiser så mye mer enn tidligere, men vi beveger oss mye mindre.

- Hvor mye måtte vi da beveget oss for å holde vektutviklingen i sjakk?

- Det hadde vi greidd om vi i samme tidsperiode hadde gått trappen til fjerde etasje hver dag. Vanskeligere er det ikke.

Muskel/skjelett-plager står for halvparten av sykefraværet i norsk arbeidsliv. På andreplass kommer psykiske lidelser med ca. 20 prosent. For begge tilstandene er det vist at fysisk aktivitet hjelper ved å dempe opplevd intensitet av plagene. Vi har lenge visst at fysisk aktivitet reduserer risikoen for livsstilssykdommer som muskel/skjelettlidelser, type 2 diabetes, hjerte- og karsykdommer og noen kreftformer, sier Atle Hunstad. - Når det gjelder psykiske lidelser, kan de ha mange årsaker. Men også her viser undersøkelser at arbeidsmiljøet er en viktig faktor. Å føle seg som medlem av fellesskapet er svært viktig.

- Går sykefraværet ned i bedrifter som har trimtilbud?

- Vi vet at trivselsfaktoren spiller en rolle for god helse, og at et høyere trivselsnærvær reduserer sykefraværet.

Slik kan det gjøres

- Hvordan kan en slik produktpakke som du nevnte være?

- Vi har flere, men den kanskje mest populære er Aktiv bedrift der vi går inn sammen med bedriftens ledelse, de ansattes organisasjon, bedriftshelsetjenesten og bedriftsidrettslaget. Vi kartlegger de ansattes ønsker og behov og legger en handlingsplan for fysisk aktivitet. Sentralt i dette arbeidet står en hjemmeside som bedriften bruker som sitt nettsted. Her får de ansatte råd om trening, og de får vite hvilke aktivitetstilbud som finnes i bedriften hvor de arbeider, og i den regionen hvor de bor. Her finnes også råd om kosthold, røykeslutt og ting som har med fysisk aktivitet og livskvalitet å gjøre. For bedrifter som ønsker det, kan vi koble inn samarbeidspartnere, for eksempel et institutt som tilbyr fysioterapi eller klassisk massasje. Slike tilbud har vist seg å være svært populære.

- Hva er pausegym?

- Et program med musikk. Vi har et med fire forskjellige program, hver på fem minutter. Hvert program kan gjøres for seg, eller man kan sette sammen to eller flere program - og det er spilt inn både med og uten instruksjon. Det følger med en plakat hvor alle øvelsene vises.

- Er dette noe en kan gjøre individuelt – eller i grupper?

- Det kan man velge, men det er hyggelig at flere gjør øvelsene sammen.

- Har du flere forslag til fysisk aktivitet på eller i tilknytning til jobben?

- Noen bedrifter har treningslokaler med felles organisert trening i arbeidstiden, for eksempel aerobicsvarianter med instruktør. Andre har trimapparater som kan benyttes i pauser i arbeidstiden eller utenfor arbeidstiden. Noen bedrifter gir belønning for antall kilometer arbeidstakerne går eller sykler til jobb. Noen har sykkelparkering og tilgang til garderobe og dusj for de som sykler eller går til jobben. Noen praktiserer en ordning der ansatte får en time av arbeidstiden per uke til å trene - mot at de også bruker en time av fritiden til trening. Fleksibel arbeidsdag med mulighet for å trene på dagen når det er lyst ute er også en variant.

Alle skal ha muligheten

- Skal alle trimme?

- Alle skal ha muligheten. Vi vet jo at de som beveger seg mest ellers, også vil være de mest aktive når det gjelder bedriftstrim, men slik vil det alltid være.

- Vil det være lurt å målrette trim i arbeidstiden mot de 10 prosentene som har størst sykefravær? Og hvordan skulle man i så fall gjøre det?

- Trening i arbeidstiden vil være positivt for alle ansatte både i forhold til forebygging og som et virkemiddel for å øke trivselsnærværet på arbeidsplassen.

For å få brukbare løsninger må man kartlegge hva slags fysisk aktivitet folk vil drive med. Vi må spørre dem: Hva skal til for at du skal bli mer fysisk aktiv?

Generalisering duger ikke, det som er bra for en, er ikke nødvendigvis bra for en annen. Her er det mange faktorer som spiller inn. Noen foretrekker å trene på helsestudio, andre vil heller gå en tur med venner i skogen, eller en tur rundt kontorbygningen. En litt misforstått måte å organisere dette på, er når enkelte ledere gir sine folk et visst beløp for å trene på helsestudio, eller inngår avtale med et slikt studio der man kan gå og trene, Da har man på en måte kjøpt seg litt fri fra behovet for å vurdere dette med fysisk aktivitet. Undersøkelser viser at i et slikt system er det hele 90 prosent frafall! Det er nemlig slik at de som har lyst til å gå på helsestudio ville betalt selv i alle fall, de andre står igjen med et tilbud som de ikke vil bruke.

- Er det viktig at trimmen er organisert?

- Det er viktig at folk blir spurt, og at det blir gitt et tilbud ut fra behovet de har. Vår erfaring er at man behøver ikke å ha så veldig mange tilbud, men alle skal ha mulighet til å velge ut fra egne forutsetninger.

- Hvilke faktorer spiller inn for arbeidstakernes valg?

- Mye går på mestring – og på det å føle seg vel i situasjonen.

Hyggelig og sosialt

Trening er ikke bare sunt, det er trivelig også – særlig når flere trener sammen. Det er sosialt og gøy, skaper samhold og dynamikk – og det gjør folk både sunnere og gladere.

- Mener lederne også at trim i arbeidstiden gir gevinst for bedriften i det lange løp?

- De fleste bedrifter synes det er bra å satse på velferd og ivareta de ansattes helse. Overfor oss gir mange bedriftsledere tilbakemelding om at trim en veldig viktig faktor og et sosialt pluss for å få til et godt arbeidsmiljø – noe som i sin tur øker trivselen og produktiviteten.

Motforestillinger

- Er der motforestillinger mot trim i arbeidstiden?

- En kan jo innvende at det å legge forholdene til rette for at folk skal komme i aktivitet koster penger for bedriften, først og fremst i tapt arbeidstid. Men for å oppnå bedre resultater er det alltid nødvendig å investere. Derfor må en også se på hva en får igjen. Og når vi vet hva sykefraværet koster i en bedrift, er det en god investering å satse på ansattes fysiske og psykiske helse – det koster bare brøkdeler av det sykdomsfravær koster. Jeg er ikke i tvil om at bruk av beskjedne summer for å legge forholdene til rette for fysisk aktivitet, kan tas ut som verdiskaping i form av bedre helse og trivsel for de ansatte.

- Tidligere tok jo arbeidstakere røykepause, og selv om røyking ikke er sunt, var kanskje samtalene og fellesskapsfølelsen i disse pausene viktig?

- Ja, røyke- og kaffepauser valgte man jo tidligere å godkjenne. I dag ønsker nok mange bedrifter heller å satse på fysisk aktivitet i arbeidspausene. Både oppstart av eget bedriftsidrettslag, eller å ta i bruk noen av de andre tjenestene Norges Bedrifts- og Mosjonsidrettsforbund kan tilby, kan vise seg å være velanvendte penger for en bedrift.

Du finner mer om Norges Bedrifts- og Mosjonsidrettsforbund på www.bedriftsidrett.no og www.aktivlivsstil.no


Relaterte intervjuer/artikler:

Publisert: 2006

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.



Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook