Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Ungdomsrøyking og lungekreft i 40-årsalderen

Dr. med. Tom K. Grimsrud, forsker ved Kreftregisteret, intervjuet av Eva Fosse

- Selv om lungekreft er en sjelden sykdom i ung alder, er det alarmerende at det siden 1960-årene har vært en syvdobling av lungekreft blant kvinner under 45 år. Det bekrefter at røyking i tenårene kan føre til risiko for lungekreft bare 10-20 år senere, konstaterer dr. med. Tom K. Grimsrud. Han er medlem av en forskergruppe som har undersøkt sammenhengen mellom tenåringsrøyking og lungekreft i yngre aldersgrupper.

- Vi har sett på utviklingen gjennom de siste 50 årene for å få kunnskap om risikoen for lungekreft i ung alder. Utviklingen tyder på at røykevanene blant tenåringene er bestemmende for hvem som rammes av lungekreft. Gjennom det meste av 1900-tallet var det vanlig at unge gutter begynte å røyke. Det var et av tegnene på å være karslig og en del av det å bli voksen. Tenåringsjentene, derimot, var sjelden røykere før mot slutten av århundret. Etter annen verdenskrig var det i første rekke de voksne kvinnene, i 30-40 års alderen, som begynte å røyke. Først senere, på 1960-70 tallet, begynte tenåringsjentene å røyke. Hvis situasjonen blant tenåringsrøykerne hadde vært den samme nå som det den var rett etter krigen, ville forekomsten av lungekreft blant unge kvinner vært nesten ubetydelig. I stedet har vi fått en eksplosiv økning av lungekreft blant kvinner under 45 år. Nå rammes like mange unge kvinner som unge menn. Det er et sterkt signal på at røyking i tenåringsalderen er risikofylt, fastslår Grimsrud.

Lære av historien

En tenåring som begynner å røyke, kan bli avhengig av røyking resten av livet. Det gir en betydelig risiko for sykdom og tidlig død.

I alle aldersklasser sett under ett er det i dag litt mer enn halvparten så mange kvinner som menn som rammes av lungekreft. Årsaken er at flere menn enn kvinner røkte for 50 år siden. Men blant dagens dagligrøykere er det like mange kvinner som menn. Denne historiske endringen i røykevanene er årsaken til den økende forekomst av lungekreft blant kvinner.

- Hvor lenge pasientene har røykt, og når de begynte å røyke, er avgjørende faktorer for utvikling av lungekreft også i ung alder, understreker Grimsrud.   

Tenåringsrøyking er altså den mest sannsynlige årsaken til at det nå er syv ganger så mange tilfeller av lungekreft hos kvinner under 45 år sammenlignet med i 1950- og 60-årene. Den gang var det høyest lungekreftforekomst blant menn, og hos unge menn har forekomsten av lungekreft holdt seg stabil.

Grimsrud og hans forskergruppe har funnet at det blant krefttilfellene under 45 år nå er like mange kvinner som menn, en utvikling som de frykter er i ferd med å forflytte seg til senere aldersgrupper.

Tragisk

Han innrømmer at risikoen for lungekreft i ung alder ikke er særlig stor. Kreft forekommer heldigvis ganske sjelden hos personer under 45 år. Hvert år rammes omtrent 20 kvinner og 20 menn i alderen under 45 år av lungekreft, opplyser Grimsrud.

Men han understreker at dette er en av de alvorligste kreftsykdommene.

– Dessuten er røykevanene en menneskeskapt atferd, og røykingen kan komme til å påføre familien store belastninger. Tragisk er det at hele familien rammes når en pasient i så ung alder får lungekreft. Ofte gjelder det barnefamilier med små barn eller ungdommer i huset. For barna blir det sterkt belastende å oppleve at mor eller far blir så alvorlig syk.

Røyking og kreft

Hjerteinfarkt, som har vært den vanligste røykrelaterte sykdom, har hatt en nedgang gjennom flere tiår. Når det gjelder kreftsykdommene, er lungekreft den vanligste formen som skyldes røyking. Forekomsten blant menn har flatet ut, mens forekomsten blant kvinner fortsatt øker. 

I 2003 var det nesten 1400 menn og vel 850 kvinner som ble rammet av lungekreft. De fleste får sykdommen sent i livet, oftest i 60-70-års alderen. Forekomsten øker hos kvinner i alle aldre, så mye at de sannsynligvis kommer til å ta igjen mennene.

- Varigheten av røyking er en avgjørende risikofaktor. Den som begynner å røyke sent i livet, får som regel sykdommen sent. Det er viktig å la være å røyke så lenge som mulig, anbefaler Grimsrud.

Han understreker at det gir en god gevinst å stumpe røyken for godt.

 – Hvis du klarer å slutte, unngår du den voldsomme risikoen som er forbundet med langvarig røyking. For hjerte- og karsykdommer gir røyking en slags av-på effekt. For lungekreft er det litt annerledes. Der bygger risikoen seg opp over lang tid, men virkningen av røykeslutt kommer ganske raskt hvis man sammenligner seg med dem som fortsetter å klatre oppover på den bratte risikokurven.

Gode råd

Kreftforsker Tom K. Grimsrud har gode råd til tenåringene, men innrømmer at de kan være vanskelige å følge:

  • Unngå røyk mest mulig.
  • Ikke la deg påvirke til å ta den første vonde røyken, selv om mobbing og annet sosialt press kan være vanskelig å takle. For mange er det vanskelig å slutte når man først har begynt.
  • Utsett røykestart så lenge som mulig.
  • Slutt med røykingen så raskt du kan. Da unngår du den voldsomme risikoen for lungekreft som langvarig røyking gir deg.

Relaterte intervjuer/artikler:

Publisert: 2006

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook