Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Urininkontinens

Professor dr. scient. Kari Bø ved Norges idrettshøgskole intervjuet av Eva Fosse

Har du problemer med å holde på urinen? Kommer det noen drypp når du trener, hoster eller ler? Du er ikke alene med dette problemet. - Ufrivillig tap av urin - urininkontinens - er et stort helseproblem, særlig blant kvinner. De fleste unnlater dessverre å oppsøke helsevesenet og går derved glipp av den gode hjelpen som tilbys i dag, sier professor dr. scient. Kari Bø.

Det er flere typer urininkontinens. Dette intervjuet handler først og fremst om stressinkontinens. Det er ufrivillig tap av urin under fysisk anstrengelse. De som er rammet kan ofte ikke holde på urinen og lekker litt når de løper, hopper, løfter, hoster, nyser eller ler. Stressinkontinens, som er mest vanlig blant kvinner, kan behandles med stryketrening av bekkenbunnmusklene.

En annen type er urgeinkontinens eller hastverksinkontinens, som kan ramme både kvinner og menn. Disse pasientene har sterk trang til vannlating og klarer ikke å holde seg, slik at hele blæren kan tømme seg før de kommer frem til toalettet.

- Dette er den mest belastende urininkontinens. En person som ufrivillig opplever at hele blæren tømmer seg uten kontroll, kan få store psykiske, hygieniske og sosiale problemer, konstaterer Kari Bø.

Urgeinkontinens kan ikke behandles med kirurgi, men elektroterapi og medisiner kan være til hjelp. Blæretrening er en annen metode. Pasienten øver seg opp til å holde lenger på vannet.

Årsakene

Årsakene til urininkontinens er ikke fullstendig klarlagt. Urgeinkontinens kan skyldes nevrologiske sykdommer. En annen årsak kan være at bekkenbunnen, som skal holde tett rundt urinrøret, av en eller annen grunn slapper av og derved gir blæren signal om at den skal tømmes.

Det er enklere å forstå årsakene til stressinkontinens. Forekomsten øker med alderen. Etter hvert svekkes bekkenmuskulaturen - fordi disse musklene ikke er så mye i bruk. Graviditet, fødsel og stor overvekt er andre årsaker. Kvinner som har født er ofte rammet. I noen tilfeller kan det skyldes kompliserte fødsler som har skadet bindevevet og revet over muskler og bindevev.

- Men også unge kvinner som ikke har født, kan få lekkasjeproblemer. En undersøkelse viser at en av fire unge kvinnelige idrettsstudenter har stressinkontinens. Forklaringen kan være at en del kvinner har svak muskulatur i bekkenbunnen fra naturens side og medfødt, svakt bindevev. Bindevevet skal holde blære og urinrør oppe når buktrykket øker. Med lite styrke i bekkenbunnmusklene og svakt bindevev, blir det vanskelig å holde på vannet ved fysiske anstrengelser som øker trykket i buken, forklarer Kari Bø.

Underbehandlet

- I seg selv er ikke urininkontinens en farlig tilstand som øker risikoen for andre sykdommer. Men sikkert er det at inkontinens fører til en rekke plager, både fysisk og sosialt. Det kan få store konsekvenser for pasientens selvfølelse, psyke, livskvalitet og livsutfoldelse, understreker professor Bø.

Antagelig er det flere enn 300.000 mennesker i Norge som lider av urininkontinens. Flest har stressinkontinens, men bare en fjerdedel av disse pasientene oppsøker helsevesenet for å få hjelp, og mørketallene kan være høye.
Mange kvinner tror at plagsomme urinlekkasjer er et problem de må leve med. De mener det er en naturlig følge av barnefødsler og det å være kvinne. Flere regner også med at det ikke er noe å gjøre med problemet. De kvier seg for å oppsøke lege med en skavank de oppfatter som litt pinlig og noen er redde for at behandlingen er operasjon.

- Desto verre er det at disse pasientene ikke blir tatt på alvor. Her skjer det en underbehandling. Det er ille når vi vet at enkle grep og kort tids trening kan hjelpe de fleste, fremholder Kari Bø.

Dropper fysisk aktivitet

En alvorlig, indirekte helsemessig side ved urininkontinens, er at kvinner unngår fysisk aktivitet fordi problemene med urinlekkasje er for store. I en undersøkelse av 52 kvinner fant Kari Bø at 34 sluttet med fysisk aktivitet på grunn av urinlekkasje. 27 av de som sluttet, hadde forsøkt å være fysisk aktive til tross for lekkasjene, men måtte gi opp.

- Når vi vet at regelmessig fysisk aktivitet er et viktig ledd i det helsefremmende arbeid, er det sterkt beklagelig at mange kvinner trekker seg fra jogging, aerobics, dans og gymnastikkaktiviteter som innebærer mye løp og hopp. De frykter at lukt og synlig lekkasje skal røpe at de har et inkontinens-problem.

Anbefalt trening

Styrketrening av musklene i bekkenbunnen er den mest effektive behandlingsmetode for stressinkontinens utenom operasjon. Kari Bø har gjennomført undersøkelser som bekrefter at opptil syv av ti kvinner får redusert eller blir kvitt sine lekkasjeproblemer når de har styrket bekkenbunnmusklene med trening.

Her er hennes anbefaling om hvordan du kan du trene alene hjemme:

  • Først og fremst må du finne de riktige musklene, og være bevisst at du trener musklene i bekkenbunnen på en riktig måte. Du skal trekke musklene i skjeden opp og innover og rundt åpningene. Kjenn etter med en finger i skjeden at du trekker musklene sammen og oppover.
  • Tre ganger hver dag: 10-12 sammentrekninger ved at du trekker musklene opp og sammen og holder sammentrekningen i seks til åtte sekunder hver gang.

- Du kan tilpasse denne treningen din egen dag. Tiden som går med til de tre treningsøktene er i alt ti minutter per dag. Gjør det skikkelig hardt og hold sammentrekningen lengre og lengre og hardere og hardere. Du må gjøre det riktig. Hvis du ikke klarer det, må du gå til en fysioterapeut som kan lære deg muskelbevissthet og hvordan du gjør det riktig. Undersøkelser viser at tre av ti kvinner ikke klarer å trekke sammen musklene i bekkenbunnen på en riktig måte. Mange har problemer med å finne de riktige musklene og bruker sete- og lårmuskler i stedet. Andre trykker i stedet for å løfte opp og inn i bekkenet. Slik feilaktig trening kan gjøre vondt verre, advarer Bø.

Motivering

- Oppsøk lege for å få hjelp. Legen kan gi deg en rekvisisjon til en fysioterapeut som har tatt kurs i bekkenbunnstrening.

Bø opplyser at fysioterapeutene bruker et program som omfatter gruppetrening i kombinasjon med nøye, individuell opplæring og oppfølging sammen med hjemmetreningen. Dette er en trening som har vært meget motiverende for pasientene. Ni av ti følger opp og resultatene er gode.

- Når muskelstyrken er bygget opp, kan du opprettholde den ved å trene et par ganger i uken, anbefaler professor Kari Bø. Hun mener det burde være rutineundersøkelser av bekkenmusklenes funksjon i forbindelse med svangerskap og fødsel. Dessuten burde trening av bekkenmuskulatur være en naturlig del av alle treningsprogrammer for kvinner.

Publisert: 06. april 2002

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook