Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Urinsyregikt

Overlege dr. med. Till Uhlig ved Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, intervjuet av Eva Fosse

Urinsyregikt kan være en meget smertefull, akutt eller kronisk, betennelsestilstand i et eller flere ledd. Betennelsen skyldes ikke bakterier, men avleiring av urinsyrekrystaller i leddet. Ofte er det stortåens grunnledd som rammes. Da er betegnelsen podagra (pod=fot, agra=anfall). Overlege dr. med. Till Uhlig betegner urinsyregikt som en forsømt livsstilssykdom.

- Å stille riktig diagnose kan være et stort problem. Hevelser i ledd kan skyldes mange andre lidelser enn urinsyregikt. Viktig er det at det blir tatt en prøve fra leddet. I et spesielt mikroskop er det mulig å påvise om leddvæsken inneholder urinsyrekrystaller. En blodprøve som viser urinsyrenivået, kan gi feil resultat. Under et anfall vil blodets urinsyre ofte være tømt ut i leddet, slik at blodprøven viser normalt nivå, advarer Uhlig.

Et anfall av urinsyregikt er så smertefullt, at pasienten raskt vil oppsøke sin fastlege. Uhligs anbefaling til legen som har tappet væske fra leddet er å sende den til en revmatolog som kan undersøke leddvæsken i sitt spesielle mikroskop. – Hver pasient sogner til en revmatologisk avdeling, som det er 19 av her i landet.

Symptomer

Det første anfall av akutt urinsyregikt kommer i ett eller flere små ledd, for eksempel grunnleddet i stortåen. Anfallet, som er meget smertefullt, kan komme veldig fort. De første smertene kommer ofte om natten. Andre symptomer er sterk hevelse av leddet som også blir rødt, varmt og meget ømt.

Det som skjer er at overskuddet av urinsyre i blodet felles ut og samles i ett eller flere ledd. Urinsyrekrystallene har skarpe kanter som gnager på den følsomme leddhinnen og senene i leddet. Irritasjonen fører til utskillelse av leddvæske og gir sterk hevelse av leddet.

Menn er nesten ti ganger mer utsatt for sykdommen enn kvinner. De rammes ofte første gang når de er i alderen 30-60 år. Denne kjønnsforskjellen varer til kvinnen har nådd menopausen. Da er hyppigheten like høy hos kvinner som hos menn.

- Risikoutsatt er mennesker med overvekt eller for mye kolesterol. Urinsyregikt er en livsstilssykdom. Usunn ernæring øker risikoen. Bruk av vanndrivende medisiner kan også øke risikoen, sier overlege Uhlig..

Årsaker

Kjemisk ubalanse i kroppen som fører til opphoping av urinsyre i blodet, enten ved at det skjer en overproduksjon av urinsyre eller at det er en utilstrekkelig utskillelse av urinsyre fra nyrene. Dette er de viktigste årsakene til urinsyregikt.

Men Uhlig kan berolige deg: - Mange med for høye nivåer av urinsyre i blodet, får aldri noen plager. Bare en av ti med for mye urinsyre i blodet, vil bli rammet av urinsyregikt i løpet av livet. Noen får kun ett anfall. Andre blir rammet om og om igjen, flere ganger i løpet av et år.
Pasienter som har hatt for høye urinsyrenivåer i kroppen over lang tid, kan oppleve dannelse av tofus. Det er ansamling av små knuter med urinsnyrekrystaller i ørebrusken eller under huden på armer og ben. Tofus er ikke smertefullt. Mange pasienter er ikke klar over at de har det. Alvorlige følger av langvarig høyt nivå av urinsyre i blodet, er kroniske smerter, deformerte ledd og bevegelseshemming. Hver fjerde pasient som rammes av urinsyregikt, får urinsyresten i urinveiene.

Diett

- Vanligvis kommer et anfall av urinsyregikt uten noen forklaring, men det kan også utløses av alkohol eller kosthold som inneholder purin. Min anbefaling er at pasienter med risiko for urinsyregikt, minsker andelen purinholdig mat. Det er blant annet skalldyr, rødt kjøtt, innmat og noen og noen få grønnsaker som bønner, blomkål og sopp. Alkohol vil også øke risikoen for anfall. Alkohol inneholder et stoff som gjør at nedbrytingen i kroppen stopper opp slik at dannelsen av urinsyre øker.

Et annet diett-tips fra Uhlig er at du kan spise og drikke fettfattige melkeprodukter. En stor undersøkelse i USA, som omfattet over 50.000 personer, avdekket at de som hadde et kosthold med høyt forbruk av fettfattige melkeprodukter, hadde mindre risiko for å bli rammet av urinsyregikt.

Men Uhlig må konstatere at effekten av endret diett ikke er så stor. Ofte er det nyrene som er nøkkelen til anfall av urinsyregikt.

Behandling

Behandlingen av pasienter med for høyt urinsyrenivå i blodet, stiller store krav til legen. Noen velger langvarig, urinsyresenkende behandling allerede etter første anfall av urinsyregikt. Andre har en mer avventende holdning, og starter slik behandling først når pasienten har hatt flere anfall.

De viktigste medikamentene for langtidsbehandling er probenecid som øker utskillelsen av urinsyre fra nyrene, og allopurinol som forhindrer dannelse av urinsyre i kroppen. Behandling med allopurinol fører til tømming av urinsyredepotene som finnes i kroppen, blant annet i form av tofus-knuter.

- Mange pasienter blir behandlet med allopurinol resten av livet, opplyser Uhlig. - Ved akutte anfall vil pasienten få smertestillende medisiner. Såkalte NSAID-preparater, for eksempel indometacin, har vært mest vanlig. I akuttfasen brukes også legemidler som inneholder kolkisin. Det demper betennelsen. Et akutt anfall kan vare opptil to uker. Men ingen går ubehandlet. Med medisiner tar anfallet noen få dager.

Til pasienter som rammes av gjentatte anfall, gir Uhlig det råd at de alltid skal ha med seg noen smertestillende tabletter eller koliksin. Når de merker at et anfall er i anmarsj, bør de ta en pille for å stoppe utbruddet.

Hjertesykdommer og urinsyre

Det er ikke er enighet om at alle skal langtidsbehandles. - Vi vet ikke hvor mye slik behandling har å si for resten av kroppen. Det forskes mye på om det er en sammenheng mellom hjerteproblemer og høyt urinsyrenivå i blodet. Mye tyder på det og at det ene følger det andre.

Bare en av ti med for høyt urinsyrenivå i blodet (hyperurikemi), vil bli rammet av urinsyregikt. Men det er en sammenheng mellom hyperurikemi og hjerte- og karsykdommer og nyresykdommer. Ofte har pasienter med for høyt urninsyrenivå også høyt blodtrykk. Det gjelder hver fjerde pasient med ubehandlet, høyt blodtrykk. Dessuten har en av to blodtrykkspasienter som behandles med vanndrivende legemidler, også for høyt urinsyrenivå.

Uhlig viser til forskning på rotter som har vist at høyt blodtrykk kan oppstå når urinsyrenivået i blodet blir økt. Blodtrykksstigningen var størst under diett med lavt saltinntak, og kunne forebygges eller behandles med allopurinol. Forskernes antagelse er at urinsyre kan være en risikofaktor for hjertesykdommer.

Til slutt konstaterer Uhlig at alternativ behandling av urinsyregikt i form av akupunktur, ikke er aktuelt. – I forbindelse med behandling av revmatiske sykdommer, har jeg sett på forskning gjort med hensyn til effekten av akupunkturbehandling. Ved akutte anfall av urinsyregikt, ville jeg ikke tenkt på det. Da er det medikamentell behandling som må til, fastslår overlege dr. med. Till Uhlig.


Publisert: 09.04.05

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook