Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Urinveisplager hos eldre kvinner

Mange eldre kvinner feilbehandles for sine gjentatte urinveisinfeksjoner. Mange får ingen behandling for inkontinens eller andre problemer ved vannlatingen. I en stor del av tilfellene kan plagene kureres, eller i hvert fall bli betydelig mindre ved at kvinnene tar et svakt østrogenpreparat enten som krem eller stikkpiller i skjeden eller som tabletter.

- Det er synd at så få får hjelp når de så enkelt kunne bli bra, sier dr. med. Bjarne Chr. Eriksen. - Kvinner med gjentatte urinveisinfeksjoner etter overgangsalderen må tilbys østrogentilskudd, men får i stedet ofte bare en ny antibiotikakur. Urinveisinfeksjoner er et stort problem blant eldre kvinner og har i mange tilfelle sammenheng med lavt østrogennivå. Med riktig østrogenbehandling kunne en stor del av infeksjonene vært unngått, og bruken av antibiotika kunne reduseres betydelig.

Han mener det er viktig at kvinnene selv blir bevisst at det finnes hjelp for tilbakevendende urinveisinfeksjoner, inkontinens og andre plager som oppstår fra urinveier og skjede etter overgangsalderen.

- Symptomer som skyldes lavt østrogennivå kan lett forveksles med symptomene på urinveisinfeksjon. Østrogenmangel kan gi sårhet, svie og hyppig vannlating, som ved en infeksjon. Kvinner som tar kontakt med lege når slike symptomer oppstår, får derfor i noen tilfelle feilaktig diagnosen urinveisinfeksjon og derved også feil behandling, sier Eriksen. - Men har det oppstått en infeksjon, må den behandles med antibiotika. Skyldes symptomene bare østrogenmangel, skal det bare gis østrogentilskudd. Behandling med østrogen kan også forebygge nye urinveisinfeksjoner.

Østrogenmangel

Etter menopausen - når menstruasjonen opphører - blir produksjonen av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen raskt mindre. Plagene fra skjede og urinveier melder seg likevel ikke før etter noen år, fordi slimhinnen klarer seg med små østrogenmengder.

- Fra 55-60-årsalderen er østrogennivået så lavt at en stor del av kvinnen får plager fra urinveier og skjede - såkalt urogenitale plager. Tallene for hvor mange som rammes, varier noe. Men en norsk undersøkelse for få år siden viste at åtte av ti kvinner har slike plager etter menopausen. Hver tredje er plaget av urinveisinfeksjoner, inkontinens og/eller tørr skjede. Hyppig vannlating og sårhet rammer også mange. Antall urinveisinfeksjoner øker betydelig med alderen. Infeksjonene kan ha mange årsaker, men risikoen øker med lavt østrogennivå, påpeker Eriksen.

Tynne slimhinner

Når østrogennivået blir for lavt, blir slimhinnene i skjeden tynne, tørre og mindre elastiske. Kløe, svie, sårhet, skjedekatarr, smerter ved samleie, utflod og blødninger kan bli konsekvensen.

Men østrogenmangelen fører samtidig til at slimhinnene i urinrør og blære tørker ut og blir tynne og lettere irritert, noe som igjen kan føre til sterk vannlatingstrang, hyppig vannlating, inkontinens og mindre motstandskraft mot infeksjoner.

- Når slimhinnene i skjeden tørker ut, forsvinner livsgrunnlaget for melkesyrebakteriene som tidligere har vært med å holde tarmbakteriene unna. Dermed er veien åpen for tarmbakteriene både til skjede og urinrør, og risikoen for å få urinveisinfeksjon øker, sier Eriksen.

- Tynne slimhinner gjør det også vanskeligere å få lukket urinrørsåpningen skikkelig. Det blir som en utett pakning. Musklene rundt skjede og urinrør fungerer dårligere på grunn av mindre blodgjennomstrømming. Sammen med en økt følsomhet i blære og urinrør fører dette ofte til urinlekkasje - eller inkontinens. Også ved infeksjoner kan det lekke urin. Overvektige kvinner er mindre utsatt for urogenitiale plager enn tynne. Det skyldes at det lagres litt østrogen i fettvev. Det kan bidra både til å utsette plagene og gjøre dem mindre.

Behandling

- Ved behandling av urogenitale plager etter overgangsalderen gis det vanligvis tilskudd av østriol. Det er et svakt østrogen som finnes naturlig i kroppen, opplyser Eriksen. - Etter tre-fire uker med daglig bruk av krem, stikkpiller eller tabletter, er slimhinnen i skjede, urinrør og blære i samme stand som før menopausen. Etterpå er det vanligvis nok å bruke krem eller stikkpiller to-tre ganger i uken. Behandlingen må fortsette resten av kvinnens liv. Hvis den avsluttes, vil symptomene komme tilbake.

Mange reagerer på at det skal være nødvendig å tilføre et hormon som naturen ikke selv har sørget for at vi produserer, men Eriksen mener at her er det naturen som svikter. For 100 år siden levde ikke kvinner mer enn 50 år. Den økende levealderen gjør det nødvendig å hjelpe naturen litt, fremholdes det fra gynekologhold.

Skjulte plager

- Undersøkelsen blant norske kvinner viste at av dem som var plaget av urinveisinfeksjoner etter overgangsalderen, gikk 80 prosent til lege. Av dem som led av inkontinens eller tørr skjede, var det bare halvparten som snakket med legen sin om det. Enda færre tok opp problemer med kløe og sårhet. Mange eldre kvinner synes det er vanskelig å snakke om smerter ved samleie, tørre slimhinner og inkontinens. Dette er også plager som har lav status blant legene, sier Eriksen.

Under 20 prosent av kvinnene med slike plager, får østrogenbehandling. Det skyldes både at kvinnen kvier seg for å snakke om sine symptomer, men også at legene er tilbakeholdne både med å spørre og med å anbefale østrogenbehandling. Eriksen reagerer sterkt på at så mange skal plages unødig når det er så lite som skal til for å bli bra, eller i hvert fall mye bedre.

- Det er lettere for kvinnene å fortelle legen om en urinveisinfeksjon enn andre plager som har sammenheng med lavt østrogennivå. Hvis legene hadde spurt dem som kommer med en infeksjon, om de også er plaget av tørre slimhinner, smerter ved samleie og inkontinens, kunne mange fått et bedre liv.

Bivirkninger?

- Det svake østrogentilskuddet som benyttes ved plager i urinveier og skjede, gir ingen alvorlige bivirkninger. Behandlingen er trygg også over lang tid, fremholder Eriksen. - Ved bruk av krem og stikkpiller kan noen få litt svie i slimhinnene eller litt utflod i begynnelsen, og noen få opplever litt brystspreng, men dette bedrer seg når slimhinnene blir tykkere. Tynne slimhinner suger opp mer østrogen enn tykke. Effekten av tabletter med østriol er den samme som med krem eller stikkpiller. En skjedetablett med en liten dose østradiol gjør samme nytten.

Det finnes ingen grunn til å fraråde kvinner behandling med et svakt østrogenpreparat, muligens med unntak av de kvinner som nylig har fått konstatert brystkreft. Men i slike tilfelle vil det neppe være aktuelt å gi hormontilskudd, fordi man først vil behandle kreften.

Eriksen opplever at mange kvinner er skeptiske til østrogenpreparater av frykt for bivirkninger. - Når de har prøvd og sett virkningen på urinrørs- og skjedeplager, er det imidlertid ikke vanskelig å få dem til å fortsette behandlingen, sier han.

Kontakt lege

Kvinner som plages av gjentatte urinveisinfeksjoner, inkontinens eller andre plager fra urinveier eller skjede etter overgangsalderen, bør starte med lavdose østrogenbehandling.

Hvis østrogentilskudd ikke har gjort dem bra etter tre-fire uker, må de ta kontakt med lege for å få undersøkt om plagene kan ha andre årsaker, og legen må eventuelt vurdere om dosene skal endres. I mange tilfelle kan det være en fordel med noen ukers behandling med østriol før en undersøkelse foretas, slik at slimhinnen blir sterkere og undersøkelsen mindre ubehagelig. Preparatet Ovestrin til bruk i skjeden kan kjøpes uten resept på norske apotek. Preparatet inneholder østriol. Vagifem er reseptpliktig og inneholder en liten dose østradiol.

- Har man en pågående urinveisinfeksjon, må man imidlertid snarest søke lege for å få antibiotika. Husk å ta med urinprøve for å få den undersøkt, oppfordrer Eriksen.

Inkontinens

Urinlekkasje hemmer livsutfoldelsen til svært mange eldre kvinner. Noen rammes alt før overgangsalderen, blant annet som følge av fødsler, men problemet er sterkt økende med alderen.

En svensk undersøkelse for noen år siden viste at mens 12 prosent av kvinner i 50-årsalderen lider av inkontinens, er antallet økt til minst 25 prosent blant kvinner i 80-årene.

- For å unngå urinlekkasje er det viktig å gjøre daglige knipeøvelser, det vil si å øve vekselvis på å stramme og slappe av i musklene i bekkenbunnen. Men knipeøvelser kan ikke erstatte østrogenbehandling hos kvinner med urogenitale plager. Et tilstrekkelig østrogennivå er nødvendig for å få musklene i området til å arbeide skikkelig. Østrogenbehandling gir derfor bedre effekt av knipeøvelsene, sier Eriksen.

Dersom østrogenbehandling og bekkenbunnstrening ikke minsker urinlekkasjen, kan det benyttes elektrostimulering. Ved anstrengningslekkasje vil mange bli bra av operativ behadling.

Råd ved urinveisinfeksjon

Det finnes mange råd for hva man selv kan gjøre for å forebygge urinveisinfeksjon. Det er endog påvist i en doktoravhandling at det å fryse på bena øker risikoen for slike infeksjoner.

Gamle råd som å unngå å fryse, være nøye med hygienen før samleie og tisse etter samleie, er det lurt å holde fast ved. Ikke minst er det viktig for eldre kvinner, som er ekstra utsatt for å få urinveisinfeksjoner.

Har man fått en infeksjon, er det bra å drikke mye, og holde seg varm.

- Moderne kvinner er for øvrig stort sett overrenslige. Parfymert såpe kan medvirke til svie, kløe og tørre slimhinner. Hvis østrogenbehandling ikke klarer å forhindre tilbakevendende urinveisinfeksjoenr, er det mulig å surgjøre urinen for å beskytte mot tarmbakterier. Det kan også gis en forebyggende lav dose med antibiotika over ett-to år, opplyser dr. med. Bjarne Chr. Eriksen.

Dette intervjuet er underlagt bestemmelsene i loven om opphavsrett. Videre kommersiell utnyttelse er ikke tillatt. Vennligst oppgi kilde ved sitat.

Intervjuer: Karna Vogt

Publisert: 2005

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook