Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Utenlandsreise som gravid - eller sammen med små barn

Overlege Synne Sandbu intervjuet av Eli Gunnvor Grønsdal

- Nordmenn reiser som aldri før i alle livets faser, også under svangerskap og med små barn.  Svangerskap og småbarnstid er sårbare perioder i livet. For å få fullt utbytte av møtet med andre skikker og kulturer kan det være lurt å ta sine forholdsregler, sier overlege Synne Sandbu.

Vi nordmenn reiser stadig mer, både privat og i arbeidslivet. Den siste trenden er at småbarnsforeldre benytter svangerskapspermisjonen sin til opphold under fjernere himmelstrøk.

- Reiser i denne perioden av livet krever mye omtanke og forberedelse. I store deler av verden er både klimaet, kostholdet og forekomsten av sykdom ganske annerledes enn det vi er vant med her hjemme, sier overlege Synne Sandbu ved avdeling for vaksinasjon og immunitet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Reiser i svangerskapet

En gravid kvinne bør tenke seg om før hun reiser til et sted hvor fødselshjelp og nyfødtmedisin har langt lavere standard enn her hjemme.

- Svangerskap er riktignok en normal tilstand, men en litt spesiell
normaltilstand vil jeg si. Akkurat de månedene er det nok best, både for moren og det ufødte barnet å avstå fra lange reiser. Hvis komplikasjoner skulle oppstå langt hjemmefra, kan språkproblemer og kulturforskjeller vanskeliggjøre diagnostikk og behandling, selv i vestlige land. Hvis du likevel reiser, bør du ta med kopi av svangerskapsjournalen din på engelsk eller på stedets språk. Før du reiser til et ikke-vestlig land bør du innehente opplysninger om mulighetene for å finne lege og sykehus.

- Hvilke vaksiner kan gravide ta?

- Gravide bør ikke ta noe legemiddel som ikke er nødvendig, fordi noen legemidler kan gi fosterskade. Fordi vaksinasjon i svangerskapet forholdsvis sjelden er aktuelt, er det ikke alle vaksiner som er testet i større omfang på gravide. Det er ingen vaksiner som anbefales i de tre første månedene av svangerskapet. Som oftest er den sykdommen vaksinen beskytter mot en større trussel for den gravide og fosteret enn vaksinen eventuelt kunne tenkes å være. Om vaksinasjon er nødvendig kommer selvfølgelig helt an på hvor den gravide skal reise og hvilke sykdommer hun allerede er vaksinert mot.

Gulfebervaksine kreves ved innreise i en rekke land i Afrika og tropisk Sør-Amerika. Gulfeber er en sykdom med høy dødelighet. Etter vaksinasjon mot gulfeber har det aldri vært rapportert økt forekomst av medfødte misdannelser. Likevel er det en vaksine som ikke anbefales til gravide, unntatt hvis det er tvingende nødvendig. Uvaksinerte bør ikke reise til gulfeberområder.

Stivkrampevaksine-,  difteri- , polio-  og influensavaksine brukes i stor utstrekning til gravide og har vist seg å være trygge fra fjerde svangerskapsmåned.

Hepatitt A-vaksine til gravide er det økende erfaring med. Det foreligger ingen mistanke om at vaksinen kan gi fosterskader. Både hepatitt A-sykdom og andre matbårne infeksjoner bør unngås i svangerskapet.  God matvare- og drikkevannshygiene kan være nok til å forebygge Hepatitt A. Ved høy smitterisiko vil risikoen med å ta vaksinen være langt lavere enn selve sykdommen som kan forløpe svært dramatisk hos gravide.

Hepatitt B-vaksine er mindre aktuell i reisesammenheng, men bør vurderes om den gravide skal oppholde seg lang tid i områder hvor Hepatitt B er svært utbredt.

Malariabeskyttelse. Malaria i svangerskapet er svært farlig for kvinnen og medfører stor risiko for fosterdød. Gravide bør advares mot å reise til områder med mye malaria. Sykdommen overføres med myggstikk, derfor er beskyttelse mot myggstikk viktig. Ikke alle malariamidler kan brukes av gravide. Rådfør deg med din lege eller helsesøster.  I deler av Afrika er risikoen for malariasmitte så høy at gravide bør frarådes å reise dit. I deler av Thailand og Laos har malariaparasitten utviklet resistens mot de fleste malariamemedisiner. Gravide frarådes å reise til disse områdene. Ingen av disse stedene er typiske turistområder.

Om oppholdet skal vare utover seks uker er det viktig å ta kontakt med forsikringsselskapet hvor du har tegnet reiseforsikring.

- De fleste forsikringsselskaper har grenser på hvor lenge du kan være borte før du må tegne en ekstraforsikring. Det er også viktig at du orienterer deg om hva forsikringen gjelder og at den gjelder for hele familien. Den må gjelde hjemreise i tilfelle sykdom for den gravide og dekke spedbarnet i tilfelle for tidlig fødsel.

- Hva med langvarige flyreiser?

- Langvarige flyreiser medfører risiko for blodpropp. Risikoen er ti ganger høyere hos en gravid kvinne enn hos en ikke-gravid. Langvarig stillesitting, lavt inntak av væske og direkte press mot blodårer (stramme klær) øker risikoen. Det er derfor viktig at du som er gravid beveger deg under reisen. Det er mest bekvemt å ha et sete ved midtgangen slik at du kan reise deg opp uten å føle at du uroer dine medpassasjerer. Du bør også drikke mye, men ikke alkoholholdige drikkevarer. Inntak av alkohol i svangerskapet kan gi fosterskader, dessuten forstyrrer alkohol væske-saltbalansen i kroppen. Har du hatt, eller har, komplikasjoner i svangerskapet bør du kanskje unngå lange flyreiser.

- Andre forholdsregler for gravide?

- Gravide må være klar over at de kan reagere annerledes på varme enn de er vant til. Det samme gjelder anstrengelser og store høyder. Når du er gravid har du i utgangspunktet økt belastning på hjerte og lunger. Som gravid bør du ikke legge opp turer i store høyder. Gravide bør overholde en god matvare og drikkevannshygiene. Vanlige regler for behandling av mat og drikke når du er på reise i utlandet gjelder også for gravide. Det er viktig at den gravide som best som mulig prøver å unngå å få mage- og tarminfeksjon, da diaré kan føre til rier og i verste fall for tidlig fødsel.

Reiser med små barn

- Foreldre må regne med at barn blir minst like mye syke i utlandet som hjemme. Småbarn er mer utsatt for å få infeksjonssykdommer enn større barn. I ikke-vestlige land kan faren for infeksjonssykdom være høyere og det kan også være vanskelig å få kontakt med lege. For spedbarn som skal oppholde seg noen måneder eller mer i ikke-vestlige land, bør et vaksinasjonsprogram legges opp etter reisemålet. 

- Hva bør en orientere seg om før en reiser?

- Du bør skaffe deg informasjon om tilgjengelighet og kvalitet på matvarer og drikkevann, hvilke helsetjenester (lege, sykehus, apotek og tannlege) finnes og du bør vite noe om hvilke sykdommer som er vanlige.
Risikoen for å rammes av smittsomme sykdommer i et ikke-vestlig land øker med oppholdets lengde. Er du selv bosatt på stedet, kan du redusere risikoen ved å ha kontroll på matstell og hjemmemiljø, i tillegg til å ta de nødvendige vaksinene.

- Hvilke vaksiner kan små barn få?

- Spedbarn og småbarn som følger det norske barnevaksinasjonprogrammet har en god grunnbeskyttelse. De fleste reisevaksinene kan ikke gis til barn under 1 år. Hvis svært unge spedbarn skal tas med til eksotiske reisemål, kan det være aktuelt å begynne vaksinasjon mot difteri, kikhoste, stivkrampe, polio og Hib-infeksjon så tidlig som ved seksukersalder, og gi vaksinene med kortere mellomrom og flere doser enn det som er vanlig i Norge. De mest vanlige vaksinene som gies til små barn som reiser til ikke-vestlige land er i tillegg:

BCG-vaksine (kan gies fra første levedøgn)

MMR-vaksine kan gis ved 9 måneders-alder

Gulfeber- og hepatitt A-vaksine kan gies ved ettårs-alder. Yngre barn bør ikke tas med til gulfeberområder. Om de må bo i et slikt område, på grunn av foreldrenes arbeid eller lignende, må barna beskyttes fullstendig mot myggstikk.

Tyfoid- og koleravaksine ved toårs-alder

Meningokokk (hjernehinnebetennelse)vaksine kan være aktuelt

- Hva med malaria?

- Malaria hos små barn kan forløpe dramatisk og behandlingen kan være vanskelig. Det bør advares sterkt mot å ta små barn med til områder som har høy forekomst av falciparummalaria som er en svært ondartet malariatype. Ellers kan spedbarn vanligvis få den samme malariamedisinen som resten av familien får, men ikke alle malariamidlene kan gis til de yngste barna. Tabletter kan knuses og gis i syltetøy eller noe annet søtt for å dempe den bitre smaken (ikke honning til barn under ett år).
 
- Må en likevel beskytte barnet mot myggstikk?

- Huset eller hotellrommet bør holdes myggfritt. Netting foran dører, vinduer og ventiler beskytter godt. Det er også lurt å holde barnet inne mellom solnedgang til soloppgang. Det bør alltid være myggnett på barnesengen. Klær med lange ermer og buksebein anbefales også som beskytelse når klimaet tillater det. Myggmiddel bør smøres på barnets klær, ikke direkte på huden.

- Hva er viktig å tenke på under en flyreise?

- Ved flyging er det ikke uvanlig å få smerter på grunn av trykkproblemer i mellomøret. Siden dette skyldes at det er vanskelig å utligne trykket i liggende tilstand, bør barnet sitte på fanget ved landing.  Det pleier å hjelpe å amme barnet, eller gi det noe å drikke eller tygge på, fordi svelgebevegelser bidrar til å utligne trykket.

- Hvordan tilpasser små barn seg klima og omgivelser?

- De fleste barn vil tilpasse seg et varmere klima. Foreldrene må se til at barnet er påkledd for temperaturen og at de holdes i skyggen når det er
varmt. De må også få rikelig med drikke. Barnets hud bør beskyttes mot direkte sollys, i tillegg til å smøres med høy solfaktor.  Det er også viktig å unngå å bli bitt av insekter eller slanger. Det frarådes å gå barbeint. Før bading bør det undersøkes lokalt om risikoen for brennmaneter, krokodiller, bilharzia eller andre vannbårne infeksjoner, flodhester, hai og understrømmer.

- Hva med mat og drikke?

- For barn må rent drikkevann alltid være for hånden. Ikke alle barn vil like å spise ny og ukjent mat. Det kan derfor bli nødvendig å bringe litt reservemat. Spedbarn bør ammes. Det er mye lettere å amme spedbarn enn å holde flasker og smokker rene. Det kan også være vanskelig å lage morsmelkerstatning på en hygienisk god nok måte når en er på reise.
Små barn som pusser tenner har en tendens til å svelge vannet. Tannpuss bør derfor foregå i kjøpevann. Noen barn svelger også badevann. For å unngå dette kan barnet bades stående.

- Hva om barnet får diaré?

- Reisediare` rammer oftere og mer alvorlig hos barn enn hos voksne. Små barn kan bli uttørket på få timer. Viktigste behandling er rikelig med væske, og i tillegg litt sukker og enda mindre salt. Hensiktsmessige drikker kan være søt te, avkok av ris eller havre, saft eller doven brus blandet med vann. Selv om den syke kaster opp må det gis større mengde væske enn det som tapes gjennom oppkast, avføring og urin. Det er lettere å beholde små væskemengder som for eksempel en teskjefull i minuttet. Det er en misforståelse at Cola er gunstig ved magesyke. Den inneholder så store mengder sukker at det kan forverre diareen. Spedbarn med kraftig diaré bør ha legetilsyn samme dag. Andre bør kontakte lege hvis diareen er blodtilblandet eller varer utover to til tre døgn.

Å reise er en glede

- Små barn har sjelden glede av å reise, men koser seg sammen med foreldre som forhåpentligvis har en fin tid rik på nye inntrykk og opplevelser.  Vi vet også at andre kulturer, mye fattigere på materielle goder enn vår, kan være svært så rause på medmenneskelighet og omsorg, spesielt overfor barn. Om du er gravid eller har små barn og velger ditt reisemål med omhu og i tillegg tar visse forholdsregler, kan dere få et strålende opphold med minner dere kan glede seg over resten av livet.


Relaterte intervjuer/artikler:

Publisert: 2006

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook