Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Vannet i springen - er det trygt?

Forsker Karin Nygård ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt intervjuet av Gudrun Vinsrygg

Drikkevann kalles vårt viktigste næringsmiddel, og i Norge er det de fleste steder trygt å drikke vann fra springen. Men det er fortsatt noen av de mindre vannverkene som ikke har god nok vannbehandling.

Hvert år blir det rapportert utbrudd der folk blir syke med akutte eller mer langvarige mageproblemer fordi vannkildene er forurenset, eller fordi rensingen av vannet ikke er god nok.

- De fleste steder i landet er det trygt å drikke vann fra springen, men det er nok fortsatt noen vannverk som ikke har god nok vannbehandling, sier Karin Nygård, forsker ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt i Oslo. Hun stod i spissen for en rapport om vannbårne sykdomsutbrudd mellom 1988 og 2002. I denne 15-års-perioden ble det meldt 70 utbrudd der totalt rundt 10 000 personer ble syke av drikkevannet, de siste tre årene lå tallet mellom 326 og 540 hvert år.

Drikkevannet er blitt tryggere

- Problemet var større med flere utbrudd i begynnelsen av perioden enn mot slutten, sier hun. - I 1995 fikk vi et program for vannforsyning, og i perioden 1995 til 2000 brukte staten mer enn 450 millioner kroner til forbedring av drikkevann. Etter det er vannkvaliteten generelt blitt betydelig bedre, og i de store byene er kvaliteten og kontrollen nå god.

Men en del mindre vannverk har fremdeles et forbedringspotensiale; ennå har bortimot 300 vannverk ikke innfridd myndighetenes krav om desinfeksjon. Dette er små vannverk som til sammen forsyner rundt 80 000 personer.

Alle smittsomme utbrudd som kan tenkes å være forårsaket av drikkevann skal rapporteres til Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Karin Nygård tror det er stor underrapportering.

- Personer med forbigående mageproblemer tar vanligvis ikke kontakt med helsetjenesten. Ofte blir flere i en husstand eller i et område dårlige samtidig, og det de gjerne tror er omgangssyke, kan skyldes forurensning av drikkevannet. Dermed blir ikke disse små utbruddene registrert. Der det er større utbrudd, er sjansen for at de skal bli oppdaget større, men også der vil omfanget av utbruddet ofte bli undervurdert.

Forurensning

Drikkevannet vårt får vi hovedsakelig fra innsjøer og elver, og det finnes lite miljøgifter, plantevernmidler, tungmetaller og andre uønskede stoffer i disse vannkildene. Men siden de kan være utsatt for forurensing fra bakterier, virus og parasitter fra mennesker, dyr og fugler, må de beskyttes best mulig. Dette gjøres ved byggeforbud og aktivitetsforbud. I tillegg skal alt drikkevann desinfiseres for å hindre smittespredning, og det er et krav at det skal finnes minst to hygieniske barrierer, eller et mer omfattende rensetrinn, i et vannforsyningssystem. Imidlertid kan renseanleggene svikte, eller de er ikke gode nok.

- Er det andre ting som kan forurense drikkevannet?

- Ja, det kan også forurenses under veis fra vannkilden til forbruker. Det kan for eksempel skje feil ved innsug og koblinger på ledningsnettet, ved tilsetning av stoffer i vannbehandlingen, det kan være lekkasje i rør, eller det kan vokse sykdomsfremkallende mikroorganismer i ledningsnettet.

- Hvilke smittestoffer er det snakk om?

- Det kan være både bakterier, virus og parasitter.

I fjor fikk 1300 personer i Bergen sentrum diaré og magesmerter etter å ha drukket vann fra springen. Etter hvert ble det avdekket at bergenserne var blitt smittet med Giardia lambila, og det er første gangen denne parasitten har forårsaket vannbåret utbrudd i Norge. Mer vanlig er bakterien Campylobacter, og det vanligste viruset er norovirus, begge kjent for å forårsake mage- og tarmsinfeksjoner. Men ved sykdomsutbrudd hender det ofte at man ikke finner den sykdomsfremkallende smittekilden.

Kvalitetskrav

- Finnes det statlige kvalitetskrav til drikkevann?

- Ja, i Helsedepartementets drikkevannsforskrift er det fastsatt kvalitetskrav til drikkevann, også til flaskevann. Bl.a. skal vannet være klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge, og det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske, eller biologiske stoffer som kan gi helseskade i vanlig bruk. Kravene omfatter grenseverdier for stoffer som utgjør de vanligste problemene i drikkevann.

- Hvordan kan vannbårne sykdomsutbrudd best forebygges?

- Ved god beskyttelse av vannkilden mot forurensning, kombinert med effektiv vannbehandling.

Symptomer

- Hvilke symptomer kan man få om man blir syk av vannet?

- Stort sett de samme som ved matforgiftning; mageproblemer, kvalme, diaré, oppkast, magesmerter og lignende. Hos de fleste går plagene over i løpet av noen få dager. Noen kan få mer langvarige symptomer, og enkelte kan bli så dårlige at de må innlegges på sykehus.

- Er noen mer utsatt for å få plager som følge av vannforurensning enn andre?

- Ja, først og fremst personer som i utgangspunktet har nedsatt immunforsvar.

- Hvordan skiller vannbårne utbrudd seg fra matbårne?

- Symptomene er stort sett de samme, men omfanget ved smitte via vann kan fort bli større siden de fleste innbyggere innen samme område får vann fra samme kilde. Dermed vil mange samtidig få i seg helsefarlig vann, noe som betyr at mange kan bli syke i løpet av kort tid. Ofte oppstår problemet akutt, og før man har fått iverksatt tiltak, kan mange ha blitt smittet. En matforgiftning rammer mye færre, for ikke alle spiser samme mat – men alle bruker samme vann. Det viktigste er derfor å forebygge vannbårne utbrudd ved god beskyttelse av vannkilden mot forurensning, kombinert med effektiv vannbehandling.

- Kan jeg merke om vannet er forurenset på noen måte?

- Nei, vanligvis ikke. Men er vannet brunt eller smaker rart, eller du tror du kan ha blitt syk av drikkevannet, kan du kontakte vannverket eller det lokale Mattilsynet. (www.mattilsynet.no )

Private brønner har som regel ikke renseanlegg, så vann fra slike brønner bør man være særlig oppmerksom på. Det lokale Mattilsynet kan gi informasjon om hvordan man går frem for å få gjort vannanalyse om man mistenker at noe er i veien. Det samme gjelder for vann på hytta.

Behandling

- Når bør jeg søke lege?

- Hvis du får langvarige mageproblemer, eller om flere i familien eller nabolaget får mageproblemer samtidig. En avføringsprøve kan ofte avsløre kjente bakterier eller virus som kan være vannbårne.

- Hvordan kan en slik infeksjon behandles?

- I de fleste tilfeller trenger man ikke behandling, plagene går over av seg selv. Men blir man alvorlig syk, bør man kontakte lege. En alvorlig bakterieinfeksjon kan behandles med antibiotika. Virusinfeksjon går over av seg selv, og det viktigste man kan gjøre i sykdomsperioden er å passe på å få i seg nok væske.

- Utbruddet i Bergen var helt spesielt, sier Karin Nygård. – I USA er Giardia lambila-parasitten en av de vanligste årsakene til vannbårne utbrudd. Vi har bare hatt ett slikt utbrudd i Norge, men det var alvorlig – og en påminnelse om at det er grunn til å være årvåken når det gjelder vannverksrutinene våre.

Publisert: 28.05.05

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook