Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 

 


[ Søk | Om arkivet | Temaliste ]
 
 

Om Helsenyttarkivet

”Helsenytt for alle” er et folkeopplysnings-prosjekt som begynte som blad i 1978 - et bindeledd mellom legevitenskapen, psykologien og de tusen hjem. Fra midten av 1990-årene ble det supplert med nettstedet helsenytt.no som vokste til å bli et av landets mest trafikkerte - 186.000 besøkende i beste måned i 2008. Samme år bestemte eieren - Nasjonalforeningen for folkehelsen – seg for å innsnevre sitt virkefelt fra å arbeide med å bedre folkehelse i vid forstand til primært å konsentrere seg om forskning, opplysnings- og helsetiltak knyttet til demens og hjerte – og karsykdommer. Som følge av denne spesialiseringen, falt mesteparten av det bredt anlagte Helsenytt-stoffet utenfor foreningens nye ramme. De mest etterspurte intervjuene som handlet om fysisk helse, er samlet her i ”Helsenytt for alle”–arkivet. Det består av grundige intervjuer med norske leger – intervjuer publisert på nettstedet helsenytt.no i tidsrommet 1996-2008. Intervjuene er foretatt av journalister med lang erfaring i å «folkeliggjøre» helsefagstoff. Ingen trenger medisinsk ordbok for å forstå stoffet. De mest leste Helsenytt-intervjuene som handlet om psykiske plager og sykdommer, arbeidsliv og psykisk helse og rus og psykisk helse finner du på nettstedet SinnetsHelse.no. som gikk online 1. februar 2009. Ansvarlig redaktør for dette er Terje Fugelli som også har vært ansvarlig Helsenytt-redaktør siden prosjektet startet i 1978.

Helsenytt-arkivet, SinnetsHelse.no utgjør de 2 delene nåværende folkeopplysnings-prosjekt består av.

[ Les mer her ]


SinnetsHelse.no....
 


Sinnetshelse.noFolkeopplysning på nett - for å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
[ Til SinnetsHelse.no ]